Podsumowanie roku 2012


Co przyniósł rok 2012 na drogach krajowych województwa lubuskiego:

 

W budowie jest najważniejsza inwestycja województwa lubuskiego, czyli droga S3, na odcinkach o długości 80 km pomiędzy Gorzowem Wlkp. a Sulechowem. Pierwsze 43 km od południowego węzła obwodnicy Międzyrzecza do węzła Sulechów zostaną oddane w pierwszej połowie 2013 roku. Natomiast kolejnych 37 km, między Gorzowem Wlkp. a Międzyrzeczem, w pierwszej połowie 2014 roku.

 

30 października do Wojewody Lubuskiego został złożony wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza.

 

Wykonanych zostało również szereg mniejszych zadań, poprawiających stan infrastruktury na istniejącej sieci dróg krajowych. Za kwotę 67,6 mln złotych wyremontowanych zostało ponad 60 km. Zadania realizowane były w ramach kilku programów:

 

ZADANIA Z PROGRAMU dotyczącego usuwania skutków powodzi

1. Remont nawierzchni dk nr 27 na odc. Nowogród Bobrzański – Zielona Góra

2. Remont nawierzchni dk nr 29 Słubice – Krosno Odrzańskie - Połupin

3. Zabezpieczenie nasypu drogowego przed utratą stateczności skarp w ciągu dk nr 29 wraz z remontem nawierzchni drogi

4. Remont nawierzchni dk nr 32 Sulechów – Kargowa gr. Województwa

5. Dk 32 Brzózka – most nad rz. Bóbr

 

ZADANIA Z PROGRAMU GAMBIT/BRD/Program redukcji liczby ofiar śmiertelnych

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Mostki w ciągu dk nr 92

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Boczów w ciągu dk nr 92

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Lutol Suchy st. PKP w ciągu dk nr 92

4. Licheń – Długie dk 22

5. Dobiegniew – Rolewice

6. Dk 24

 

ZADANIA Z PROGRAMU Wagi Ważna Sprawa

1. DK 92 w m. Wilkowo – budowa miejsca do ważenia pojazdów

2. DK 2 m. Świebodzin – preselekcja

 

Remonty obiektów mostowych

1. WA-3 nad linią kolejową w ciągu drogi S3 (obwodnica Zielona Góra), Nad drogą nr S3, w m. Górzykowo, Nad linią kolejową w ciągu dk nr 32 (obwodnica Wilkanowa),

2. Roboty budowlane na moście drogowym przez rz. Drawę w ciągu dk 22 w m. Stare Osieczno ,

3. Wymiana dylatacji na 6 obiektach – Krosno Odrz. (2), Kostrzyn (2), Bucze (1), Gorzów Wlkp. (1).

 

Remonty dróg ze środków budżetowych

1. Remont nawierzchni dk 12 w m. Żarki Wielkie

2. Remont nawierzchni dk 22 w m. Różanki – Nierzym,

3. Remont nawierzchni dk 22 w m. Nierzym – Zdroiska,

4. Remont nawierzchni dk 22 w m. Przyłęg – Strzelce Krajeńskie,

5. Remont nawierzchni dk 22 w m. Licheń – Długie,

6. Remont nawierzchni dk 22 w m. Kostrzyn n/Odrą – Słońsk

7. Remont nawierzchni dk 24 odc. skrzyż. z DK 3

8. Remont nawierzchni dk 3 na odc. Rusinów – Świebodzin

9. Remont nawierzchni dk 12 w m. Zajączek – Strzeszowice,

10. Remont nawierzchni dk 24 odc. skrzyż. z dk 3 i dk 22

11. Remont nawierzchni dk 32 na odcinku Leśniów Wielki do ronda Piastów Śląskich

12. Remont drogi krajowej nr 3 w m. Rosin

13. Remont nawierzchni dk 22 w m. Wełmin - Przyłęg,

14. Remont nawierzchni dk 22 w m. Zdroisko – Wełmin,

15. Remont nawierzchni dk 22 w m. Strzelce – Licheń,

 

Ponadto, na bieżące utrzymanie dróg poniesione zostały wydatki w wysokości ponad 49 mln złotych.

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA