viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2010

 • Informacja o czasie oczekiwania na przejściach granicznych

  07-12-2010

  Od 6 grudnia 2010 r. działa przy obwodnicy Elbląga tablica wyświetlająca informacje o czasie oczekiwania na odprawę na przejściach granicznych w Bezledach, Gronowie i Grzechotkach.

 • Umowa na budowę obwodnicy Ełku podpisana

  24-11-2010
  Podpisano umowę na budowę obwodnicy Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i nr 65. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu podpisano 14 czerwca 2010 r. Maksymalna kwota dofinansowania UE – 113 640 077,00 PLN (nie przekracza 85% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych). Całkowity koszt zadania wynosi 128 836 509,89 PLN, z czego 373 813,91 PLN to udział Miasta Ełk, które finansuje budowę oświetlenia ulic Kajki i 11 Listopada.
 • Cztery firmy chcą budować MOP-y na siódemce

  19-11-2010
  Czterech wykonawców złożyło wnioski o zakwalifikowanie do dalszego postępowania przetargowego na budowę i eksploatację Miejsc Obsługi Podróżnych przy przebudowywanym aktualnie odcinku drogi ekspresowej S-7 Pasłęk – Miłomłyn.
 • Umowa na kolejny odcinek szesnastki podpisana

  18-11-2010
  17 listopada w siedzibie GDDKiA Oddział w Olsztynie została podpisana umowa na budowę odcinka drogi krajowej nr 16 z Biskupca do Borek Wielkich. Inwestycja polega na przebudowie drogi jednojezdniowej o długości ponad 8 km do przekroju dwujezdniowego klasy GP.
 • O zwierzętach na drodze

  18-11-2010
  Dzisiaj (08.11.2010) odbyła się wizja lokalna w terenie dotycząca rozwiązań pozwalających na zmniejszenie ilości kolizji z dzikimi zwierzętami na drodze krajowej nr 51 Barcikowo-Spręcowo.
 • Schron przeniesiony

  18-11-2010
  Bunkier Witramowo 12.JPG  Schron bojowy SP-96 znajdujący w pobliżu parkingu w Witramowie kolidował z budową drugiej jezdni drogi ekspresowej S-7. Na jego rozbiórkę nie zezwolił Wojewódzki Konserwator Zabytków. Stanęliśmy więc przed wyborem: zmienić przebieg drogi lub przenieść schron. Dużo tańszym rozwiązaniem okazało się przeniesienie bunkra, ponieważ zmiana przebiegu drogi wiązałby się z wydłużeniem trasy i zbliżeniem jej do zabudowań, co z kolei skutkowałoby koniecznością budowy ekranów akustycznych. To wszystko podniosłoby koszt inwestycji o dziesiątki milionów złotych, natomiast operacja przeniesienia schronu kosztowała ok. 2 mln zł.
 • Szesnastką do Biskupca

  23-12-2010

  Zbliża się do końca budowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Barczewo – Biskupiec o długości 18,2 km. Termin umowny zakończenia robót przypada na 10 listopada 2010 r., jednak już przed 1 listopada udostępnimy kierowcom nową drogę na całej długości wraz z węzłami i siecią dróg dojazdowych. Mimo udostępnienia drogi do ruchu, kierowcy powinni liczyć się jeszcze z drobnymi utrudnieniami związanymi z pracami wykończeniowymi prowadzonymi w obrębie pasa drogowego.

 • Zimowa gotowość

  28-10-2010
  supra5.jpg  Jak co roku, w październiku na drogach krajowych rozpoczyna się zimowa mobilizacja. Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad musi być gotowy na konieczność odśnieżania prawie 1300 km dróg krajowych. Dlatego przygotowania do zimy rozpoczynamy już… wiosną.
 • Obwodnica Gołdapi już dla kierowców

  18-11-2010
  Jedna z najważniejszych inwestycji na drogach krajowych 2010 roku w województwie warmińsko-mazurskim - obwodnica Gołdapi w ciągu drogi krajowej 65 otwarta. Od dzisiaj 25 października mogą z niej korzystać kierowcy, którzy do tej pory musieli tracić czas w korkach na terenie miasta. Budowa obwodnicy rozpoczęła się w 2008 roku i kosztowała 125 mln zł.
 • Południowa obwodnica Olsztyna - spotkania informacyjne

  15-10-2010
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w związku z rozpoczęciem podziałów nieruchomości leżących na terenie planowanej południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 zaprasza na spotkania informacyjne, których celem jest zapoznanie z procedurami nabywania nieruchomości pod budowę drogi oraz zaprezentowanie zespołu wykonującego czynności podziałowe.