viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2010

O zwierzętach na drodze

18-11-2010
Dzisiaj (08.11.2010) odbyła się wizja lokalna w terenie dotycząca rozwiązań pozwalających na zmniejszenie ilości kolizji z dzikimi zwierzętami na drodze krajowej nr 51 Barcikowo-Spręcowo.

Do kolizji samochodów ze zwierzętami na oddanej przed niemal dwoma laty ośmiokilometrowej trasie ze Spręcowa do Barcikowa dochodzi coraz częściej. Stara droga nr 51 była wąska i kręta, prędkość jaką rozwijały na niej samochody była niewielka i do kolizji z dzikimi zwierzętami dochodziło rzadko. Obecnie, na niektórych odcinkach prowadzącej do granicy z Rosją drogi potrzebne są dodatkowe przejścia dla dużych zwierząt. Zostaną one wykonane na przygotowywanych do przebudowy odcinku Olsztyn – Spręcowo i obwodnicy Dobrego Miasta rozpoczynającej się w okolicach Barcikowa. To jednak nastąpi za kilka lat. Na istniejącej drodze trzeba poszukać innych rozwiązań, możliwych do zastosowania w krótkim czasie tak, by zminimalizować ryzyko kolizji ze zwierzętami jeszcze przed wybudowaniem dla nich specjalnych przejść.

 

51-16- przejscia dla zwierzat 006.jpg Z inicjatywy olsztyńskiego oddziału GDDKiA zorganizowano spotkanie połączone z wizją w terenie mające na celu wypracowanie metod ograniczenia ilości kolizji ze zwierzętami na funkcjonującej obecnie drodze krajowej nr 51. W wizji udział wzięli prof. Zbigniew Endler z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Stanisław Dąbrowski - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Mirosław Nicewicz,  dyrektor  olsztyńskiego oddziału GDDKiA  oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Kół Łowieckich oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

 

Ustalono,  że do adaptacji na przejście dla zwierząt można wykorzystać istniejący 51-16- przejscia dla zwierzat 004.jpg

przejazd gospodarczy o wysokości 3,1 m i szerokości 3,5 m. Konieczne będzie wtedy przedłużenie wzdłuż pól istniejącego wygrodzenia lasu aż do tego przejazdu oraz „zamaskowanie” sztucznych kształtów obiektu tak, by jak najbardziej imitował środowisko naturalne. Kolejnym rozwiązaniem, funkcjonującym w obrębie skrzyżowań drogi krajowej 51 z drogami lokalnymi byłoby wygrodzenie tych dróg na długości 100-200 m, aby oddalić dzikie zwierzęta od drogi krajowej. Trzecim rozwiązaniem jest stosowanie sezonowego oznakowania ostrzegającego przed zwierzyną na drodze. W porozumieniu z kołami łowieckimi i nadleśnictwami określane będą miejsca lokalizacji tych oznaczeń. Istotne w tym wypadku jest zastosowanie niekonwencjonalnego oznakowania i stawianie go tylko w okresie nasilenia migracji zwierząt w danym miejscu.

 

Obecnie zostanie opracowanie techniczne zaproponowanych rozwiązań i oszacowanie kosztów, aby zaplanować w tegorocznym i przyszłorocznym budżecie pieniądze na wykonanie zaproponowanych rozwiązań.

 

Ważnym elementem przyszłych działań będzie również przygotowanie kampanii informacyjnej skierowanej do kierowców, dotyczącej problemu jakim są kolizje z dzikimi zwierzętami. Zastosowanie bowiem najlepszych nawet środków technicznych nie zagwarantuje nigdy, że zwierzę nie wtargnie kiedyś na drogę.

 

 

08.11.2010