viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAMonitoring przejść dla zwierząt

Wykorzystanie przejść dla dużych zwierząt na terenie województwa warmińsko mazurskiego

Na podstawie porozumienia o współpracy zawartego w dniu 26 lipca 2012 r. pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie zebrane zostały informacje na temat gatunków i ilości zwierząt korzystających z przejść dla zwierząt dużych, zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 16 odc. Barczewo-Biskupiec i drogi ekspresowej S7 odc. Olsztynek-Nidzica, na których zamontowano elektroniczny system monitorujący.

Monitoring polegał na montażu na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kamer na przejściach dla zwierząt dużych. System monitorujący działał zarówno w czasie dnia jak i w nocy a kamery uruchamiane były przez umieszczone na przejściach czujniki ruchu.  Zebrane w ten sposób informacje zostały przetworzone i przeanalizowane przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Wyniki zamieszczono w poniższych tabelach.

 

DK 16 BARCZEWO – BISKUPIEC

Górne przejście dla zwierząt PE-5 w km 21+870 o szerokości 60 m

Tab. 1 Zestawienie ilości zwierząt przechodzących przez przejście z podziałem na lata, w których prowadzony był monitoring

 

 

Sarna

 

Jeleń

 

Daniel

 

Łoś

 

Dzik

 

Lis

 

Wilk

 

Borsuk

październik - grudzień 2012 r.

20

60

40

   

2

   

styczeń - grudzień 2013 r.

46

15

60

 

1

2

1

 

styczeń - grudzień 2014 r.

52

37

409

 

2

3

6

2

styczeń - 10 październik 2015 r.

39

26

495

4

 

2

4

2

10 październik 2012 r.-                    10 październik 2015 r.

157

138

1004

4

3

9

11

4

 

S7 OLSZTYNEK-NIDZICA

Dolne przejście pod estakadą ED3+PE, ED4+PE w km 8+300÷8+490 o wysokości 5 m i szerokości dostępnej dla zwierząt 40 m, całkowita szerokość obiektu 190 m

Tab. 2 Zestawienie ilości zwierząt przechodzących przez przejście z podziałem na lata, w których prowadzony był monitoring

 

Zając

Lis

Dzik

Sarna

Jeleń

Łoś

Kot

Pies

Borsuk

Jenot

czerwiec - grudzień 2014 r.

6

7

1

20

24

20

1

11

   

styczeń - grudzień 2015 r.

8

15

3

82

7

3

1

10

2

1

czerwiec 2014 r.-

grudzień 2015 r.

14

22

4

102

31

23

2

21

2

1

 

Dolne przejście pod estakadą ED1+PE, ED2+PE w km 6+845÷6+985 o wysokości 5 m i szerokości 140 m

Tab. 3 Zestawienie ilości zwierząt przechodzących przez przejście z podziałem na lata, w których prowadzony był monitoring

 

Zając

Lis

Dzik

Sarna

Jeleń

Łoś

Kot

Pies

Borsuk

Koń

Kuna

czerwiec - grudzień 2014 r.

12

17

3

35

0

2

2

4

5

   

styczeń – grudzień 2015 r.

77

56

0

181

3

5

4

11

19

12

3

czerwiec 2014 r. –

grudzień 2015 r.

89

73

3

216

3

7

6

15

24

12

3

 

Górne przejście dla zwierząt PE4 w km 16+640 o szerokości około 40 m

Tab. 4 Zestawienie ilości zwierząt przechodzących przez przejście z podziałem na lata, w których prowadzony był monitoring

 

Zając

Lis

Dzik

Sarna

Jeleń

Łoś

Wilk

czerwiec - grudzień 2014 r.

6

171

583

183

40

3

0

styczeń - grudzień 2015 r.

42

244

640

582

413

17

55

czerwiec 2014 r. –

grudzień 2015 r.

48

415

1223

765

453

20

55

 

Górne przejście dla zwierząt PE1 w km 10+750 o szerokości około 40 m

Tab. 5 Zestawienie ilości zwierząt przechodzących przez przejście z podziałem na lata, w których prowadzony był monitoring

 

Zając

Lis

Dzik

Sarna

Jeleń

Łoś

Jenot

Kot

Borsuk

Pies

Tchórz

Kuna

Wydra

Wie -

wiórka

czerwiec - grudzień 2014 r.

179

127

986

287

1076

1

4

6

11

8

0

0

0

0

styczeń -grudzień 2015 r.

340

357

673

826

1360

5

28

13

6

15

14

7

3

1

czerwiec 2014 r. -grudzień 2015 r.

519

484

1659

1113

2436

6

32

19

17

23

14

7

3

1