Wykorzystanie przejść dla dużych zwierząt na terenie województwa warmińsko mazurskiego

Na podstawie porozumienia o współpracy zawartego w dniu 26 lipca 2012 r. pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie zebrane zostały informacje na temat gatunków i ilości zwierząt korzystających z przejść dla zwierząt dużych, zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 16 odc. Barczewo-Biskupiec i drogi ekspresowej S7 odc. Olsztynek-Nidzica, na których zamontowano elektroniczny system monitorujący.Monitoring polegał na montażu na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kamer na przejściach dla zwierząt dużych. System monitorujący działał zarówno w czasie dnia jak i w nocy a kamery uruchamiane były przez umieszczone na przejściach czujniki ruchu.  Zebrane w ten sposób informacje zostały przetworzone i przeanalizowane przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Wyniki zamieszczono w poniższych tabelach.

 

DK 16 BARCZEWO – BISKUPIEC

Górne przejście dla zwierząt PE-5 w km 21+870 o szerokości 60 m

Tab. 1 Zestawienie ilości zwierząt przechodzących przez przejście z podziałem na lata, w których prowadzony był monitoring

 

 

Sarna

 

Jeleń

 

Daniel

 

Łoś

 

Dzik

 

Lis

 

Wilk

 

Borsuk

październik - grudzień 2012 r.

20

60

40

   

2

   

styczeń - grudzień 2013 r.

46

15

60

 

1

2

1

 

styczeń - grudzień 2014 r.

52

37

409

 

2

3

6

2

styczeń - 10 październik 2015 r.

39

26

495

4

 

2

4

2

10 październik 2012 r.-                    10 październik 2015 r.

157

138

1004

4

3

9

11

4

 

S7 OLSZTYNEK-NIDZICA

Dolne przejście pod estakadą ED3+PE, ED4+PE w km 8+300÷8+490 o wysokości 5 m i szerokości dostępnej dla zwierząt 40 m, całkowita szerokość obiektu 190 m

Tab. 2 Zestawienie ilości zwierząt przechodzących przez przejście z podziałem na lata, w których prowadzony był monitoring

 

Zając

Lis

Dzik

Sarna

Jeleń

Łoś

Kot

Pies

Borsuk

Jenot

czerwiec - grudzień 2014 r.

6

7

1

20

24

20

1

11

   

styczeń - grudzień 2015 r.

8

15

3

82

7

3

1

10

2

1

czerwiec 2014 r.-

grudzień 2015 r.

14

22

4

102

31

23

2

21

2

1

 

Dolne przejście pod estakadą ED1+PE, ED2+PE w km 6+845÷6+985 o wysokości 5 m i szerokości 140 m

Tab. 3 Zestawienie ilości zwierząt przechodzących przez przejście z podziałem na lata, w których prowadzony był monitoring

 

Zając

Lis

Dzik

Sarna

Jeleń

Łoś

Kot

Pies

Borsuk

Koń

Kuna

czerwiec - grudzień 2014 r.

12

17

3

35

0

2

2

4

5

   

styczeń – grudzień 2015 r.

77

56

0

181

3

5

4

11

19

12

3

czerwiec 2014 r. –

grudzień 2015 r.

89

73

3

216

3

7

6

15

24

12

3

 

Górne przejście dla zwierząt PE4 w km 16+640 o szerokości około 40 m

Tab. 4 Zestawienie ilości zwierząt przechodzących przez przejście z podziałem na lata, w których prowadzony był monitoring

 

Zając

Lis

Dzik

Sarna

Jeleń

Łoś

Wilk

czerwiec - grudzień 2014 r.

6

171

583

183

40

3

0

styczeń - grudzień 2015 r.

42

244

640

582

413

17

55

czerwiec 2014 r. –

grudzień 2015 r.

48

415

1223

765

453

20

55

 

Górne przejście dla zwierząt PE1 w km 10+750 o szerokości około 40 m

Tab. 5 Zestawienie ilości zwierząt przechodzących przez przejście z podziałem na lata, w których prowadzony był monitoring

 

Zając

Lis

Dzik

Sarna

Jeleń

Łoś

Jenot

Kot

Borsuk

Pies

Tchórz

Kuna

Wydra

Wie -

wiórka

czerwiec - grudzień 2014 r.

179

127

986

287

1076

1

4

6

11

8

0

0

0

0

styczeń -grudzień 2015 r.

340

357

673

826

1360

5

28

13

6

15

14

7

3

1

czerwiec 2014 r. -grudzień 2015 r.

519

484

1659

1113

2436

6

32

19

17

23

14

7

3

1