viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAZakres działalności

Zakres działalności

Wykaz badań prowadzonych przez Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

GDDKiA Oddział w Olsztynie

 

Zakres obowiązywania systemu zarządzania oraz należących do niego uregulowań obejmuje działalność badawczą objętą zakresem akredytacji AB 1483

Badania nie wymienione w Wykazie mogą zostać wykonane po uzgodnieniu z WT-LD

Uwaga! Badania ujęte w zakresie akredytacji wyróżniono kolorem żółtym

Metody obliczeniowe realizowane na podstawie badań akredytowanych wyróżniono kolorem zielonym

 

Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych T-1.1

  

Badane obiekty / Grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

Mieszanka mineralno-asfaltowa

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-1:2012 p. B.1.2.

Oznaczenie składu ziarnowego

PN-EN 12697-2+A1:2008

PN-EN 12697-2:2015

Gęstość w wodzie

Metoda A (objętościowa)

PN-EN 12697-5:2010+PN-EN 12697-5: 2010 /AC 2012 p. 9.2

PN-EN 12697-5:2019 p. 9.2

Gęstość objętościowa

Metoda B

PN-EN 12697-6:2012 p.9.3

Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-8:2005 p.4.

PN-EN 12697-8:2019 p.4.

Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni wypełnionej lepiszczem (KR 1÷2)

PN-EN 12697-8:2005 p.5.

PN-EN 12697-8:2019 p.5.

Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej (KR 1÷2)

PN-EN 12697-8:2005 p.5.

PN-EN 12697-8:2019 p.5.

Określenie wrażliwości na wodę (ITSR)

PN-EN 12697-12:2008

PN-EN 12697-12:2018

Twardość (penetracja) asfaltu lanego
na próbkach sześciennych

PN-EN 12697-20:2012

Pobieranie próbek

PN-EN 12697-27:2005 p.4.1, 4.3

PN-EN 12697-27:2017 p.4.1, 4.3

Nawierzchnia

Oznaczenie grubości warstwy

PN-EN 12697-36:2005

Gęstość objętościowa

Metoda B

PN-EN 12697-6:2012 p. 9.3

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia warstwy

PN-EN 13108-20:2008 Załącznik C

Oznaczenie wolnej przestrzeni w warstwie

PN-EN 12697-8:2005 p.4

PN-EN 12697-8:2019 p.4

Oznaczenie odporności na deformacje trwałe

Metoda B w powietrzu,

(temp. 60°C, 10 000 cykli, mały aparat)

PN-EN-12697-22:2008

Oznaczenie odporności na deformacje trwałe

(temp. 60°C,30 000 cykli, duży aparat)

PN-EN-12697-22:2008

Sztywność

(Metoda 4PB-PR, temp. 10°C, częstotliwość 10 Hz)

PN-EN-12697-26:2012

PN-EN-12697-26:2018

Odporność na zmęczenie

(Metoda 4PB-PR, temp. 10°C, częstotliwość 10 Hz

PN-EN-12697-24:2012

PN-EN-12697-24:2018

Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie połączeń międzywarstwowych

Instrukcja Laboratoryjnego Badania Sczepności Międzywarstwowej Warstw Asfaltowych wg Metody Leutnera i Wymagania Techniczne Sczepności

- Politechnika Gdańska 2014

Badawcza wydana przez IBDiM 

- Zeszyt IBDiM nr 66 z 2004 r.

Oznaczenie wydatku skropienia warstwy nawierzchni emulsją asfaltową

PN-EN 12272-1:2005

Pobieranie próbek

PN-EN 12697-27:2005 p.4.7

PN-EN 12697-27:2017 p.4.7

Asfalt

Oznaczenie penetracji igłą

PN-EN 1426:2009

PN-EN 1426:2015

Oznaczenie temperatury mięknienia

Metoda Pierścień i Kula 

PN-EN 1427:2009

PN-EN 1427:2015

Oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych

PN-EN 13398:2012

Oznaczenie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem

PN-EN 13589:2011

PN-EN 13589:2018

Oznaczenie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza

Metoda RTFOT

PN-EN 12607-1:2009

Mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna

Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla

Instrukcja Projektowania i Wbudowywania Mieszanek MCE

- Politechnika Gdańska 2014

Moduł sztywności

Metoda IT-CY (temp.+5°C, po 28 dniach od zagęszczenia)

PN-EN 12697-26:2012 Załącznik C

PN-EN 12697-26:2018 Załącznik C

Wytrzymałość na pośrednie rozciąganie ITS

(temp. +5°C, po 7 i/lub 28 dniach od zagęszczenia)

PN-EN 12697-23:2009

PN-EN 12697-23:2017

Pozostała wytrzymałość na pośrednie rozciąganie po przechowywaniu próbek w wodzie

(temp. +5°C, po 28 dniach od zagęszczenia)

PN-EN 12697-23:2009

PN-EN 12697-23:2017

 

Zespół Betonu i Materiałów Wiążących T-1.2

  

Badane obiekty / Grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

Mieszanka betonowa

Pobieranie próbek

PN-EN 12350-1:2011

PN-EN 12350-1:2019
PN-EN 12390-2:2001

Konsystencja mieszanki
Metoda opadu stożka

PN-EN 12350-2:2011

PN-EN 12350-2:2019

Zawartość powietrza w mieszance betonowej
Metoda ciśnieniomierza

PN-EN 12350-7:2011

PN-EN 12350-7:2019

Beton stwardniały

Wytrzymałość na ściskanie

PN-88/B-06250

Wytrzymałość na ściskanie

PN-EN 12390-3:2011,

PN-EN 12390-3:2011/AC:2012

PN-EN 12390-3:2019

Wytrzymałość na zginanie

PN-EN 12390-5:2011

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu

PN-EN 12390-6:2011

Gęstość

PN-EN 12390-7:2001

Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 0,5 MPa

PN-EN 12390-8:2011

Nasiąkliwość

PN-88/B-06250

Odporność na działanie mrozu

PN-88/B-06250

Przepuszczalność wody przez beton

PN-88/B-06250

Beton w konstrukcjach

Oznaczenie liczby odbicia - młotek Schmidta

PN-EN 12504-2:2013-03

Pomiar wytrzymałości betonu na rozciąganie
Metoda "PULL-OFF"

PN-EN 1542:2000P

Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.

PN-EN 12504-1, PN-EN 12390-3 :2011
PN-EN 12390-3:2011/AC:2012

Prefabrykaty betonowe

-kostki brukowe

Pobieranie próbek

PN-EN 1338:2005 + AC:2007 - Załącznik B

Kształt i wymiary

PN-EN 1338:2005 + AC:2007 - Załącznik C

Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających

PN-EN 1338:2005 + AC:2007 - Załącznik D

Nasiąkliwość

PN-EN 1338:2005 + AC:2007 - Załącznik E

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu

PN-EN 1338:2005 + AC:2007 - Załącznik F

Odporność na ścieranie

PN-EN 1338:2005 + AC:2007 - Załącznik H

Prefabrykaty betonowe

- krawężniki

- obrzeża

- ścieki

Pobieranie próbek

PN-EN 1340:2004 + AC:2007 - Załącznik B

Kształt i wymiary

PN-EN 1340:2004 + AC:2007 - Załącznik C

Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających

PN-EN 1340:2004 + AC:2007 - Załącznik D

Nasiąkliwość

PN-EN 1340:2004 + AC:2007 - Załącznik E

Wytrzymałość na zginanie

PN-EN 1340:2004 + AC:2007 - Załącznik F

Odporność na ścieranie

PN-EN 1340:2004 + AC:2007 - Załącznik H

Prefabrykaty betonowe

- płyty brukowe

Pobieranie próbek

PN-EN 1339:2005 + AC:2007 - Załącznik B

Kształt i wymiary

PN-EN 1339:2005 + AC:2007 - Załącznik C

Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających

PN-EN 1339:2005 + AC:2007 - Załącznik D

Nasiąkliwość

PN-EN 1339:2005 + AC:2007 - Załącznik E

Wytrzymałość na zginanie

PN-EN 1339:2005 + AC:2007 - Załącznik F

Odporność na ścieranie

PN-EN 1339:2005 + AC:2007 - Załącznik H

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym

Pobranie próbek

PN-EN 13286-50:2007

Pobranie próbek

PN-S-96012:1997

Wytrzymałość na ściskanie

PN-EN 13286-41:2005

Wytrzymałość na ściskanie

PN-S-96012:1997

Wskaźnik mrozoodporności

PN-S-96012:1997

Materiały kamienne

Nasiąkliwość

PN-EN 13755:2008

Nasiąkliwość

PN-B-04101:1985

Mrozoodporność

PN-EN 12371:2010

Mrozoodporność

PN-B-04102:1985

Wytrzymałość na ściskanie

PN-EN 1926:2007

Wytrzymałość na ściskanie

PN-B-04110:1984

Wytrzymałość na zginanie pod działaniem siły skupionej

PN-EN 12372:2010

Odporność na ścieranie

PN-EN 14157:2005

Odporność na ścieranie

PN-B-04111:1984

Cement

Oznaczanie wytrzymałości cementu na ściskanie

PN-EN 196-1:2006

Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości cementu

PN-EN 196-3+A1:2011

 

 Zespół Diagnostyki Nawierzchni T-1.3   

 

Badane obiekty / Grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

Oznakowanie pionowe

Pomiar współczynnika odblasku RA oznakowania pionowego

PN-EN 12899-1:2010

Publ. CIE 54.2

Pomiar współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y

PN-EN 12899-1:2010

Pomiar grubości powłoki antykorozyjnej

PN-EN ISO 1461:2011

Oznakowanie poziome

 

Pomiar widzialności oznakowania poziomego w dzień (Qd) i w nocy (RL)

(w stanie suchym)

PN-EN 1436+A1:2008 zał A i B

PN-EN 1436:2018 zał A i B

Pomiar widzialności oznakowania poziomego w dzień (Qd) i w nocy (RL)

(w stanie suchym)

Urządzeniem zamontowanym na pojeździe

PN-EN 1436+A1:2008 zał A i B

PN-EN 1436:2018 zał A i B

Pomiar grubości oznakowania poziomego

POD-97

Pomiar wskaźnika szorstkości SRT oznakowania poziomego przy użyciu aparatu T2GO 

Procedura własna

Pomiar współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y

PN-EN 12899-1:2010

Nawierzchnia

Pomiar równości podłużnej profilografem laserowym RSP

Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430

Dz. U. 2015 r. poz. 329

ASTM E 1926-08

Pomiar makrotekstury profilografem laserowym RSP

Dz. U. Nr 43 poz. 430

Dz. U. 2015 r. poz. 329

Pomiar równości poprzecznej profilografem laserowym RSP     

Dz. U. Nr 43 poz. 430

Dz. U. 2015 r. poz. 329

Pomiar równości nawierzchni przy użyciu planografu typu PD-01

BN-68/8931-04

Pomiar równości nawierzchni przy użyciu łaty i klina

BN-68/8931-04

Pomiar nośności aparatem FWD  (ugięcia)

KWiRNPiP 2013

Pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni przy użyciu przyczepy dynamometrycznej SRT-3

Dz. U. Nr 43 poz. 430

Dz. U. 2015 r. poz. 329

Pomiar wskaźnika szorstkości SRT nawierzchni przy użyciu aparatu T2GO

Procedura własna

Pomiar grubości nawierzchni za pomocą georadaru

KWiRNPiP 2013

Pomiar grubości warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni oraz ocena zasięgu spękań

PN-EN 12697-36:2005

Oznaczenie modułu odkształcenia  przez obciążenie płytą statyczną VSS

PN-S-02205:1998 zał. B

Badanie modułu odkształcenia płytą dynamiczną Evd

TP BF-StB część B 8.3

Inne

Pomiar grubości powłoki antykorozyjnej elementów metalowych

PN-EN ISO 1461:2011

 

 

Zespół Gruntów i Geotechniki T-1.4

 

Badane obiekty / Grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

Materiały do wykonania nasypów

Analiza sitowa

PN-B-04481:1988 p.4.1         

PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2017

Wskaźnik różnoziarnistości

PN-B-04481:1988 p.4.1              

Wilgotność naturalna

PN-B-04481:1988 p.5.1            

Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego

PN-B-04481:1988 p.8   

Granica płynności

PN-B-04481:1988 p.5.6.4          

PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2018 p.5.2 

Współczynnik filtracji

BN-76/8950-03 

PN-55/B-04492                                            

PKN-CEN ISO/TS 17892-11 oraz WT-4

wzór USBSC

wzór Slichtera

Zawartość części organicznych Iom

PN-B-04481:1988 p.4.4

PN-78/B-06714/26 (barwa cieczy)

metoda Tiurina

Wskaźnik piaskowy

BN-64/8931-01

PN-EN 933-8:2012+A1:2015

PN-EN 933-8:2012

Wskaźnik nośności CBR

PN-S-02205:1998 Zał. A

Wytrzymałość gruntów na ścinanie

PN-B-04481:1988 p.7.1.2, 7.2.1, 7.2.2   

PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2019

Pobieranie próbek

PN-EN 932-1:1999 p.8.8

Materiały do wymiany gruntów

Analiza sitowa

PN-B-04481:1988 p.4.1   

PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2017

Wskaźnik różnoziarnistości

PN-B-04481:1988 p.4.1   

Wilgotność naturalna

PN-B-04481:1988 p.5.1 

Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego

PN-B-04481:1988 p.8 

Zawartość części organicznych Iom

PN-B-04481:1988 p.4.4

PN-78/B-06714/26 (barwa cieczy)

metoda Tiurina

Wskaźnik piaskowy

BN-64/8931-01

PN-EN 933-8:2012+A1:2015

PN-EN 933-8:2012

Pobieranie próbek

PN-EN 932-1:1999 p.8.8

Materiały do wykonania podłoża ulepszonego

Uziarnienie

PN-EN 933-1:2012

Nasiąkliwość

PN-EN 1097-6:2013

Mrozoodporność

PN-EN 1367-1:2007

Wskaźnik nośności CBR

PN-EN 13286-47:2012

Gęstość na sucho i zawartość wody – zagęszczanie metodą Proctora

PN-EN 13286-2:2010

Współczynnik filtracji

PKN-CEN ISO/TS 17892-11 oraz WT-4

Pobieranie próbek

PN-EN 932-1:1999 p.8.8

Pozostałe

Analiza makroskopowa

PN-B-04481:1988 p.3.2    

PN-EN ISO 14688-1:2006

PN-EN ISO 14688-2:2006

Analiza sitowa

PN-B-04481:1988 p.4.1                                               

PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2017

Analiza granulometryczna przy pomocy laserowego miernika

Procedura własna

Analiza areometryczna

PN-B-04481:1988 p.4.2         

Wskaźnik różnoziarnistości

PN-B-04481:1988 p.4.1            

Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego

PN-B-04481:1988 p.8    

Wskaźnik piaskowy

BN-64/8931-01

PN-EN 933-8:2012

Współczynnik filtracji 

BN-76/8950-03          

PN-55/B-04492                                            

PKN-CEN ISO/TS 17892-11 oraz WT-4

wzór USBSC

wzór Slichtera

Zawartość części organicznych Iom

PN-B-04481:1988 p.4.4

PN-78/B-06714/26 (barwa cieczy)

metoda Tiurina

Wilgotność naturalna

PN-B-04481:1988 p.5.1          

Granica plastyczności

PN-B-04481:1988 p.5.5            

Granica płynności

PN-B-04481:1988 p.5.6.4            

PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2018 p. 5.2

Gęstość objętościowa gruntów metodą wyporu hydrostatycznego wody

PN-B-04481:1988 p.5.2.4

Kapilarność bierna

PN-60/B-04493

Wytrzymałość gruntów na ścinanie

PN-B-04481:1988 p.7.1.2, 7.2.1, 7.2.2         

PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2019

Wskaźnik nośności CBR

PN-S-02205:1998 Zał. A

Gęstość nasypowa

PN-EN 1097-3:2000

Pobieranie próbek

PN-EN 932-1:1999 p.8.8

Badania polowe

Wiercenia geotechniczne

PN-B-04452:2002 p.11

Pobieranie próbek

PN-B-04452:2002 p.12

PN-EN 932-1:1999 p.8.8

Sondowania dynamiczne

PN-B-04452:2002 p.6

Wytrzymałość gruntu na ścinanie – sondowania sondą krzyżakową FVT/SLVT

PN-B-04452:2002 p.8

Wskaźnik zagęszczenia gruntu

BN-77/8931-12 p.2, 3

BN-77/8931-12 p.4

Moduł odkształcenia podłoża przez obciążenie płytą statyczną

PN-S 02205:1998 Zał. B

Moduł odkształcenia podłoża lekką płytą dynamiczną

„Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną” – IBDiM 2005 oraz TP BF-StB cz. B 8.3.

Miąższość gruntów metodą georadarową

Procedura własna

 

  

Zespół Kruszyw T-1.5  

  

Badane obiekty/Grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

Pobieranie próbek

Pobieranie próbek materiałów

PN-EN 932-1:1999 pkt. 8.8.

Kruszywo /

Mieszanka związana

Uziarnienie

PN-EN 933-1:2012

Jakość pyłów

PN-EN 933-9:2009

Wskaźnik kształtu PN-EN 933-4:2008
Wskaźnik płaskości PN-EN 933-3:2012
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej PN-EN 933-5:2000/A1:2005
Odporność kruszywa na rozdrabnianie metodą Los Angeles PN-EN 1097-2:2010 pkt. 5.
Odporność kruszywa na ścieranie, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 mm PN-EN 1097-1:2011
Gęstość ziaren PN-EN 1097-6:2013 p. 7, 8 lub 9
Nasiąkliwość PN-EN 1097-6:2013 p. 7, 8 lub 9

Mrozoodporność w wodzie

PN-EN 1367-1:2007

Mrozoodporność w 1% NaCl

PN-EN 1367-6:2008
"Zgorzel słoneczna" bazaltu PN-EN 1367-3:2002 /Ac:2004
Odporność kruszywa na polerowanie PN-EN 1097-8:2009

Wrażliwość na mróz (wskaźnik piaskowy SE)

wykonywana na mieszance po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora

PN-EN 933-8:2012 Załacznik A
PN-EN 933-8:2012+A1:2015 Załacznik A
Wskaźnik nośności CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia IS = 1,00 PN-EN 13286-47:2012
Wskaźnik nośności CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia IS = 1,03 PN-EN 13286-47:2012
Wilgotność optymalna wg metody Proctora PN-EN 13286-2:2010
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 1744-1:2010+A1:2013
Całkowita zawartość siarki PN-EN 1744-1:2010+A1:2013
Zawartość wody PN-EN 1097-5:2008

Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN 1744-1+A1:2013 p.9
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu PN-EN 1097-4:2008

"Liczba asfaltowa"

oznaczana dla kruszywa, w którym zawartość pyłów wynosi powyżej 10%

PN-EN 13179-2:2002
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0,063/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu PN-EN 933-6:2002 /Ac:2004
Stopień potencjalnej reaktywności PN-B 06714-46:1992

Wypełniacz

wg PN-EN 13043:2004/ AC:2004/Ap1:2010

Uziarnienie

PN-EN 933-10:2009

Jakość pyłów

PN-EN 933-9:2013

Zawartość wody

PN-EN 1097-5:2008

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu

PN-EN 1097-4:2008

"Liczba asfaltowa"

PN-EN 13179-2:2002

Sól

Uziarnienie

Załącznik 2 do Wytycznych ZUD (Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 05.09.2017 r.)

Zawartość wody

Zawartość NaCl
Zawartość substancji nierozpuszczalnych
Zawartość żelazocyjanku potasu (antyzbrylacz)

Mieszanka piasek + sól

Uziarnienie

Załącznik 2 do Wytycznych ZUD (Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 05.09.2017 r.)

Zawartość wody
Zawartość NaCl