viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2010

 • Umowa na budowę laboratorium drogowego podpisana

  02-06-2010
  W siedzibie olsztyńskiego oddziału GDDKiA podpisano umowę na budowę nowego budynku laboratorium drogowego. Za 7,6 mln zł do końca sierpnia 2011 r. powstanie przy ul. Sokolej w Gutkowie obiekt, w którym znajdą się pomieszczenia pracowni: asfaltów i nawierzchni asfaltowych, betonów i materiałów wiążących, diagnostyki nawierzchni, kruszyw, chemicznej, gruntów i geotechniki. Laboratorium drogowe zostanie wybudowane przez konsorcjum złożone z trzech olsztyńskich firm.
 • Otwarto oferty na obwodnicę Olecka

  29-04-2010
  Otwarto oferty w przetargu na budowę obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65. Inwestycja polegać będzie na wybudowaniu obwodnicy, która będzie przebiegać przez tereny niezurbanizowane po zachodniej stronie miasta.
 • Ruszyły prace na S-7

  19-04-2010
  Rozpoczęły się prace budowlane na odcinku S-7 Pasłęk- Miłomłyn. Obecnie trwa odhumusowanie, przygotowywanie dróg dojazdowych na potrzeby budowy, usuwanie karp po wycietych drzewach. Saperzy kończą sprawdzanie terenu.
 • Dwanaście firm chce projektować południową obwodnicę Olsztyna

  12-03-2010
  Otwarto oferty w przetargu na projekt wykonawczy i budowlany południowej obwodnicy Olsztyna. Chętnych do wykonania projektu jest dwanaście firm i konsorcjów. Przetarg na projekt wykonawczy i budowlany południowej obwodnicy Olsztyna został ogłoszony w grudniu 2009 r. Obecnie trwa ocena ofert, w wyniku której wyłoniony zostanie wykonawca projektu. Planowany termin zawarcia umowy – połowa kwietnia br.
 • Nowy wicedyrektor olsztyńskiej GDDKiA

  12-03-2010
  Z dniem 1 marca 2010 r. zastępcą dyrektora oddziału ds. zarządzania drogami i mostami został Jarosław Bera, pełniący do tej pory obowiązki kierownika rejonu GDDKiA w Ostródzie.
 • Budowa szesnastki na Mazurach jest możliwa

  12-03-2010
  Dzięki zdobytej w wyniku inwentaryzacji przyrodniczej wiedzy autorzy opracowania –eksperci przyrodnicy wykonujący opracowanie pod kierunkiem Jerzego Łaźniewskiego (Firma ACER), w końcowych wnioskach wytypowali do dalszych etapów prac nad inwestycją warianty z najmniejszą liczbą kolizji środowiskowych najwyższej rangi i jednocześnie o największych możliwościach zastosowania w czasie budowy i eksploatacji środków minimalizujących negatywny wpływ.
 • O szesnastce z ekologami

  16-02-2010
  Na 17 lutego 2010 r. zaplanowano w olsztyńskim oddziale GDDKiA spotkanie z organizacjami ekologicznymi poświęcone omówieniu wyników inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej dla przebudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku Sorkwity-Orzysz-Ełk.
 • Umowa na S-7 podpisana

  02-02-2010
  1 lutego 2010 r. podpisano umowę na budowę drogi ekspresowej S-7 Pasłęk-Miłomłyn. Przebieg nowej trasy siódemki został zatwierdzony decyzją środowiskową wojewody z dnia 28 września 2008 r. Projektowana trasa drogi ekspresowej S-7 przebiega w korytarzu istniejącej drogi krajowej nr 7 lub w niedalekiej od niej odległości. Zadanie przewidziane jest do finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 • Rozpoczyna się Generalny Pomiar Ruchu

  20-01-2010
  Liczenie pojazdów poruszających się po drogach krajowych w województwie warmińsko-mazurskim odbywać się będzie w 90 punktach pomiarowych, obsługiwanych przez zespół pomiarowy liczący 2-4 osoby, zależnie od kategorii drogi. Generalny Pomiar Ruchu nie obejmie odcinków dróg krajowych, które znajdują się w miastach na prawach powiatu i nie są administrowane przez GDDKiA. Zebrane informacje zostaną wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących m.in. budowy nowych dróg i utrzymania sieci dróg w jak najlepszym stanie.
 • 23 chętnych do budowy S-7 Nidzica-Napierki

  21-01-2010
  19 stycznia 2010 r. minął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dalszym postępowaniu przetargowym na budowę S-7 Nidzica – Napierki. Do wybranych w pierwszym etapie wykonawców GDDKiA wyśle zaproszenia do składania ofert cenowych. Zakończenie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w połowie tego roku.