viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2010

Obwodnica Gołdapi już dla kierowców

18-11-2010
Jedna z najważniejszych inwestycji na drogach krajowych 2010 roku w województwie warmińsko-mazurskim - obwodnica Gołdapi w ciągu drogi krajowej 65 otwarta. Od dzisiaj 25 października mogą z niej korzystać kierowcy, którzy do tej pory musieli tracić czas w korkach na terenie miasta. Budowa obwodnicy rozpoczęła się w 2008 roku i kosztowała 125 mln zł.

goldap1.jpg Nowa droga o długości 5,6 km omija Gołdap od zachodu. Jezdnia obwodnicy ma trzy pasy ruchu (przekrój 2+1). Oznacza to, że kierowcy będą  mieli na zmianę, co półtora kilometra, po dwa pasy ruchu w jednym kierunku.

W ramach kontraktu poza drogą główną wybudowane zostały trzy skrzyżowania obwodnicy z innymi drogami publicznymi, trzy wiadukty, jeden most i jeden przejazd gospodarczy pod drogą. Przy drogach krzyżujących się z obwodnicą powstały chodniki i ścieżki rowerowe. W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania obwodnicy i przyległego terenu wybudowane zostały drogi dojazdowe i zjazdy gospodarcze oraz przebudowane zostały odcinki istniejących dróg publicznych przecinających nową drogę.

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: Bilfinger Beger Polska SA w Warszawie, Oleckiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Sp. z o.o. i  Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Giżycku.  goldap2.jpg

Droga krajowa nr 65 przebiegała wcześniej przez centrum Gołdapi krzyżując się  w mieście z drogami wojewódzkimi  nr 650 do Węgorzewa i 651 do Dubenik. Wybudowanie obwodnicy usprawni ruch tranzytowy, skróci czas podróży oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu i polepszenie warunków życia w mieście poprzez wyprowadzenie tranzytu poza obszary zamieszkałe.

Szczegółowe dane o kontrakcie:

Nazwa Projektu: Budowa obwodnicy Gołdapi w ciągu drogi krajowej nr 65

Wartość Kontraktu na roboty budowlane (umowa podstawowa): 125 611 509,62 zł brutto
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie,
Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn
Inżynier: ZBM IZ Sp. z o.o., ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa

Wykonawca:
Bilfinger Berger Budownictwo S.A., ul. Domaniewska 50A, 02 – 672 Warszawa – lider,
Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 12,
19 – 400 Olecko - partner
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie ul. Węgorzewska 4,
11 – 500 Giżycko - partner
Podpisanie umowy z wykonawcą 10.07.2008r.
Przekazanie placu budowy  07.08.2008r.
Termin zakończenia robót 31.10.2010r.

Parametry inwestycji goldap3.jpg

Parametr techniczny  Wielkość
Klasa techniczna drogi  GP
Prędkość projektowa  Vp = 80 km/h 
Prędkość miarodajna  Vm = 100 km/h
Przekrój poprzeczny  1 x 2+1
Szerokość pasa ruchu  3.5 m
Szerokość dodatkowych pasów ruchu  3.5 m
Szerokość pobocza gruntowego  2 m
Minimalny promień łuku poziomego  R = 400 m
Maksymalne pochylenie podłużne  imax = 4.1 %
Obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni  115 kN/oś
Kategoria ruchu  KR 4

W ramach inwestycji wybudowane zostały trzy skrzyżowania obwodnicy z innymi drogami publicznymi: z ul. Gumbińską, ul. Wojska Polskiego  oraz ul. Warszawską. Na skrzyżowaniach zaprojektowane zostały chodniki i ścieżki rowerowe. Wybudowane zostały drogi dojazdowe i zjazdy gospodarcze oraz przebudowane odcinki dróg publicznych przecinających obwodnicę.

Obiekty inżynierskie – 5 obiektów w tym: 1 most, 3 wiadukty oraz 1 przejście podziemne

1. Wiadukt drogowy WD-1 w km 2+958,23 obwodnicy Gołdapi w ciągu DK Nr 65
Wiadukt nad obwodnicą Gołdapi, umożliwiający bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego i pieszego w ciągu ul. Cmentarnej nad DK Nr 65.
Wiadukt zaprojektowano na przenoszenie obciążeń klasy A wg PN-85/S-10030 oraz pojazdów specjalnych NATO (STANAG 2021) klasy 150.

Charakterystyka techniczna i geometryczna obiektu:

Schemat statyczny rama żelbetowa jednoprzęsłowa
Długość obiektu 23,10 m
Ustrój nośny płyta żelbetowa gr. 900-1200mm
Długość obiektu ze skrzydłami 47,39m
Rozpiętość teoretyczna przęsła 22,00m
Szerokość całkowita obiektu 10,50m
Szerokość jezdni 2x3,5=7,0m
Kąt ukosu wiaduktu 90o

2.  Most drogowy M-2 w km 3+968,31 obwodnicy Gołdapi w ciągu DK Nr 65
Most drogowy w ciągu obwodnicy Gołdapi. Obiekt umożliwia przeprowadzenie ruchu kołowego tranzytowego w ciągu DK Nr 65 nad rzeką Gołdapa.
Most przystosowany jest do przenoszenia obciążeń klasy A wg PN-85/S-10030 oraz pojazdów specjalnych NATO (STANAG 2021) klasy 150.
Charakterystyka techniczna i geometryczna obiektu:

Schemat statyczny: rama jednoprzęsłowa wykonana w technologii VFT
Długość obiektu: 26,2 m
Ustrój nośny: dźwigary stalowe z zespoloną płytą żelbetową
Długość obiektu ze skrzydłami: 39,8m
Rozpiętość teoretyczna przęsła: 26,2m
Szerokość całkowita obiektu: 15,2m 
Szerokość jezdni: 2x3,5+3x0,5=8,5m
Kąt ukosu wiaduktu: 83o do koryta rzeki

3. Wiadukt drogowy WD-3 w km 4+219,02 obwodnicy Gołdapi w ciągu DK Nr 65 goldap4.jpg
Wiadukt w ciągu obwodnicy Gołdapi, umożliwiający bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego tranzytowego nad ul. Żeromskiego.
Wiadukt zaprojektowano na przenoszenie obciążeń klasy A wg PN-85/S-10030 oraz pojazdów specjalnych NATO (STANAG 2021) klasy 150.
Charakterystyka techniczna i geometryczna obiektu:

Schemat statyczny rama jednoprzęsłowa
Ustrój nośny prefabrykowane belki sprężone typu Kujan
Długość obiektu ze skrzydłami 36,60m
Rozpiętość teoretyczna przęsła 14,70m
Szerokość całkowita obiektu 15,20m
Szerokość jezdni 3x3,50+3x0,5=12,0m
Kąt ukosu wiaduktu 65o

4.  Wiadukt drogowy WD-4 w km 5+319,43 obwodnicy Gołdapi nad DK Nr 65
Wiadukt nad obwodnicą Gołdapi, umożliwiający bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego i pieszego w ciągu drogi gminnej nr 2.
Wiadukt zaprojektowano na przenoszenie obciążeń klasy A wg PN-85/S-10030 oraz pojazdów specjalnych NATO (STANAG 2021) klasy 150.
Obiekt ten w ramach realizacji inwestycji jest przystosowany do przejazdu
pojazdów wojskowych – gąsienicowych.
Charakterystyka techniczna i geometryczna obiektu:

Schemat statyczny: rama jednoprzęsłowa wykonana w technologii VFT
Długość obiektu: 40,40 m
Ustrój nośny: dźwigary stalowe z zespoloną płytą żelbetową
Długość obiektu ze skrzydłami: 48,92m
Rozpiętość teoretyczna przęsła: 39,2m
Szerokość całkowita obiektu: 10,96m
Szerokość jezdni: 2x3,0+0,3=6,3m
Kąt ukosu wiaduktu: 87,4o

5.Przejście podziemne PG-5 w km 6+447,67 obwodnicy Gołdapi pod DK Nr 65

Przejście podziemne pod obwodnicą Gołdapi, umożliwiające bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego w ciągu nowoprojektowanego odcinak chodnika.
Konstrukcja przejścia poziemnego jest zaprojektowana na przenoszenie obciążeń klasy A wg PN-85/S-10030 oraz pojazdów specjalnych NATO (STANAG 2021) klasy 150.
Charakterystyka techniczna i geometryczna obiektu:

Schemat statyczny: rama jednoprzęsłowa żelbetowa zamknięta dołem
Długość obiektu: 19,10 m
Ustrój nośny: płyta żelbetowa o gr. 50cm
Długość obiektu ze skrzydłami: 28,06m
Rozpiętość teoretyczna przęsła: 5,50m
Szerokość całkowita obiektu: 8,00m
Szerokość w świetle: 5,0m
Min. wysokość w świetle: 2,75m

25.10.2010