viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2008

Budowa ronda pod Świebodzinem na skrzyżowaniu "dwójki" z "trójką"

01-02-2010
7 sierpnia 2007r rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania dróg krajowych Nr 2 i Nr 3 pod Świebodzinem.

Skrzyżowanie „dwójki” z „trójką” jest  newralgicznym punktem komunikacji drogowej na terenie województwa lubuskiego. Krzyżują się tam bowiem dwa bardzo ważne szlaki międzynarodowe: dk Nr 2 (E-30) relacji Świecko - Poznań - Warszawa - Terespol, oraz dk Nr 3 (E-65) relacji Świnoujście – Szczecin - Gorzów Wlkp.- Zielona Góra – Legnica - Jakuszyce.

Przebudowa skrzyżowania jest konieczna, ponieważ z każdym rokiem staje się ono coraz bardziej niebezpieczne. Potwierdza to analiza wypadków drogowych i kolizji wykonana przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., wg której statystyka wypadkowa na skrzyżowaniu wygląda następująco:

  • rok 2002 – 3 wypadki drogowe (11 osób rannych) i 10 kolizji;

  • rok 2003 – 1 wypadek drogowy (1 osoba ranna) i 19 kolizji;

  • rok 2004 – 4 wypadki drogowe (3 osoby zabite, 12 osób rannych) i 35 kolizji;

  • rok 2005 – 4 wypadki drogowe (1 osoba zabita, 4 osoby ranne) i 39 kolizji

  • rok 2006 – 1 wypadek drogowy (3 osoby ranne) i 22 kolizje.

Przyczynami takiej statystyki są przede wszystkim:

  • znaczne zwiększenie natężenia ruchu, potwierdzone przez analizy prowadzone przez GDDKiA, a przez to utratę przepustowości istniejącego skrzyżowania (powstawanie korków),

  • niewłaściwe zachowanie się kierowców na drodze, wobec których nie przynosi efektów nawet zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz dodatkowego oznakowania wprowadzającego zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości przed i na skrzyżowaniu.

Po przebudowie w miejscu istniejącego skrzyżowania pojawi się czterowlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 65 m. Wydzielony zostanie również prawoskręt relacji Poznań-Gorzów Wlkp. z uwagi na dużą ilość pojazdów jadących od strony Poznania czy Zielonej Góry na północ kraju.

 

Skrzyżowanie przed przebudową Skrzyżowanie po przebudowie
rondo.jpg

Najbardziej obciążony jest wylot od strony Poznania, który kumuluje zarówno pojazdy jadące z zachodniej granicy, jak i te jadące z północy na południe.

Taka sytuacja powoduje, że na wlotach podporządkowanych tworzą się kolejki pojazdów oczekujących na przejazd.

Istniejąca geometria skrzyżowania ogranicza widoczność pojazdom czekającym na włączenie się do drogi głównej, co wpływa na pogorszenie bezpieczeństwa podróżujących.


Oprócz wydzielenia ruchu na kierunku Poznań-Gorzów Wlkp, tory ruchu wlotów od strony Świecka i Poznania zostały nieznacznie odgięte w celu narzucenia kierowcom ograniczenia prędkości przy zbliżaniu się do ronda. Dojazdy rozdzielono wyspami. Jezdnia ronda została poszerzona o 2,5 metrowy pierścień przejezdny otaczający wyspę środkową w celu umożliwienia przejazdu pojazdów ponadnormatywnych.


Dzięki znacznemu ograniczeniu prędkości poprawi się przede wszystkim bezpieczeństwo w obrębie skrzyżowania i na nim, jak również przepustowość i płynność ruchu na wlotach podporządkowanych.

Dla kierowców jednak przebudowa ta wiązać się będzie również z utrudnieniami, które potrwają do 30.09.2008r. W tym okresie kierujący pojazdami powinni zachować ostrożność w obrębie prowadzonych prac oraz zwracać szczególną uwagę na wprowadzone oznakowanie robót.

* * *


W celu możliwości wyboru najlepszego rozwiązania technicznego, w roku 2005 GDDKiA zleciła opracowanie koncepcji wariantowej przebudowy skrzyżowania z uwzględnieniem możliwości budowy dwupoziomowego węzła drogowego. Węzeł byłby najbardziej korzystnym rozwiązaniem, ponieważ wyeliminowałby jeden z najbardziej obciążonych kierunków ruchu poprzez przeniesienie go wiaduktem nad istniejącym skrzyżowaniem. Przeprowadzone analizy pokazały jednak, że koszt wybudowania węzła wyniósłby od 15,5 do 37 mln zł w zależności od wariantu.


W perspektywie budowy S-3 w latach 2008-2010 oraz A-2 w latach 2008-2009 koszt budowy stanowiłby nieuzasadniony wydatek środków budżetowych. Wobec powyższego GDDKiA zdecydowała się na budowę ronda, którego koszt wyniesie 8,5 mln zł.

 

* * *