viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAAktualności

77 kilometrów w budowie

05-07-2021
Cały odcinek przyszłej autostrady A18, od granicy państwa w Olszynie do węzła Golnice, którego budowę zaplanowano w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, jest już na etapie realizacji. Rozpoczęły się również prace związane z budową obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22, ujętej w Programie budowy 100 obwodnic. Łączna długość tych odcinków to 77 km. Pierwsze 22 km zostaną oddane do ruchu już w przyszłym roku.

A18 - największa inwestycja drogowa w woj. lubuskim

Przebudowa jezdni południowej obecnej DK18 jest drugim etapem prac związanych z dostosowaniem tej drogi do parametrów autostrady (pierwszym etapem była budowa jezdni północnej A18 na parametrach autostradowych w latach 2004-2007). Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla południowej jezdni A18 została wydana już w 2011 r. Jednak dopiero decyzja Ministra Infrastruktury z sierpnia 2018 r. zapewniła finansowanie i umożliwiła realizację inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2023 r. kierowcy będą mieli do dyspozycji całą trasę o łącznej długości ponad 70 km w parametrach autostrady. 

 

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin - Wrocław. I właśnie ta jezdnia jest teraz modernizowana.

 

Inwestycja podzielona na cztery odcinki realizacyjne

Odcinek pierwszy (0+1) zaczyna się na granicy państwa a kończy ok. dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia. To jedyny z odcinków, który jest realizowany w formule Projektuj i buduj. 24 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa na projekt i przebudowę. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r. Długość odcinka to 11,6 km. Wartość umowy na roboty opiewa na kwotę 185,9 mln zł. Zaawansowanie prac wynosi obecnie 15 proc. W ramach zadania przebudowane zostaną także węzły drogowe Olszyna - przy granicy z Niemcami - oraz Żary Zachód - na przecięciu z drogą krajową nr 12.

 

Dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia zaczyna się drugi odcinek, który kończy się około czterech kilometrów przed węzłem Iłowa. 14 listopada 2019 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r. Długość odcinka wynosi 21,9 km. Wartość umowy na roboty to 254,1 mln zł. Jest on realizowany w systemie tradycyjnym - Buduj. To najbardziej zaawansowany fragment przebudowywanej drogi. Postęp prac budowlanych to blisko 50 proc. Zostanie oddany do użytku jako pierwszy. W zakres prac wchodzi również przebudowa węzła drogowego Żary Południe na przecięciu z drogą krajową nr 27.

 

Trzeci odcinek ma swój początek blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa i biegnie do granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego. Jego długość to 16,2 km. 21 stycznia 2021 r. podpisaliśmy umowę na realizację odcinka w systemie tradycyjnym (Buduj). Zakończenie prac planowane jest w II połowie 2023 r. Wartość umowy na roboty wynosi 175,1 mln zł. Zaawansowanie procentowe prac jest stosunkowo niewielkie, bo wynosi ok. 2 proc., ale front robót jest mocno rozwinięty. W ramach zadania przebudowany zostanie także węzeł Iłowa na przecięciu z drogą wojewódzką nr 296.

 

Ostatni, czwarty odcinek w całości zlokalizowany jest na obszarze województwa dolnośląskiego. Swój początek ma bowiem na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego, a koniec na węźle Golnice. Umowa na realizację tego odcinka została podpisana 27 stycznia 2021 r. Planowane zakończenie prac przypada na II połowę 2023 r. Długość odcinka to 21,5 km. Wartość umowy na roboty wynosi 258,7 mln zł. Tutaj prace budowlane są najmniej zaawansowane. Wykonawca dopiero przygotowuje się do rozbiórki starej nawierzchni.

 

Cel przedsięwzięcia

Głównym zadaniem wykonawców jest dostosowanie, w pełnym zakresie, istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady. Prace będą polegać głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Stara nawierzchnia zostanie rozebrana i położona będzie nowa nawierzchnia betonowa, a jezdnia zostanie poszerzona do 11 m. Powstanie m.in. kilkanaście nowych górnych przejść dla dużych zwierząt, nowe wiadukty i mosty, a część istniejących zostanie przebudowana.

 

Obwodnica Strzelec Krajeńskich jako pierwsza z Programu budowy 100 obwodnic

27 maja br. podpisaliśmy umowę na projekt i budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22. Jest to pierwsza z sześciu inwestycji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w województwie lubuskim, dla której została podpisana umowa na realizację. Umowa opiewa na kwotę 78 mln zł. Zakończenie robót planowane jest w 2024 r. 

 

Zadania wykonawcy   

Wykonawca musi wykonać projekt, uzyskać decyzję ZRID i zbudować ponad siedmiokilometrową obwodnicę Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22.   

Będzie to jednojezdniowa, dwupasowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W zakres inwestycji wchodzi budowa obiektów mostowych, skrzyżowań jednopoziomowych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym przejść dla zwierząt. Wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca m.in. oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest realizowane w formule Projektuj i buduj. 

 

Obwodnica od strony północnej 

Do realizacji przyjęty został wariant omijający Strzelce Krajeńskie od strony północnej. Początek obwodnicy znajduje się na drodze krajowej nr 22 w rejonie miejscowości Brzoza, a trasa początkowo biegnie głównie przez tereny rolne. Na wysokości drugiego kilometra planowana obwodnica przecina drogę lokalną i przebiega w pobliżu zabudowań miejscowości Piastowo. Za trzecim kilometrem przecina drogę wojewódzką nr 156, a kawałek dalej drogę lokalną do wsi Bronowice. Następnie biegnie przez dolinę cieku Młynówka, pomiędzy stawem rybnym a kompleksem obszarów podmokłych i Jeziorem Górnym. W dalszej części trasa poprowadzona została w pobliżu zabudowań produkcyjnych miejscowości Strzelce Klasztorne, a następnie zabudowań mieszkalnych Małego Osiedla, za którym łączy się ponownie z drogą krajową nr 22.

 

Cele zadania

Podstawowym celem budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miejscowość i odciążenie istniejącej sieci dróg, a także uspokojenie ruchu w centrum miasta.

Po wybudowaniu obwodnicy i wyprowadzeniu ruchu przelotowego poza centrum Strzelec Krajeńskich nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, komfortu jazdy oraz zwiększenie przepustowości dróg w jego granicach. Skróci się także czas podróży z Gorzowa Wielkopolskiego do Wałcza i dalej w kierunku Pomorza Gdańskiego, a emisja spalin i hałasu znacznie się zmniejszy. 

 

Droga krajowa nr 22 jest jedyną trasą przejazdową przez Strzelce Krajeńskie w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego oraz w kierunku województwa pomorskiego i portów Trójmiasta. Ponadto przebiega przez strefę zabytkową wpisaną do rejestru zabytków, co uniemożliwia konieczną rozbudowę układu komunikacyjnego miasta. Co istotne, fragment drogi przebiegający przez miasto posiada nawierzchnię z kostki brukowej, co znacznie utrudnia jej utrzymanie w dobrym stanie technicznym przy obecnym natężeniu ruchu, a częste remonty są uciążliwe dla kierowców i mieszkańców miasta. 

 

Następne obwodnice już wkrótce

Trwają intensywne prace przygotowawcze dla kolejnych pięciu obwodnic zaplanowanych do realizacji w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Są to obwodnice:

  • Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29,
  • Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31,
  • Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22,
  • Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24,
  • Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12.

 


drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa!
Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl.

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook , Twitter  i Instagram .