viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Podsumowanie 2020 roku w woj. lubuskim

29-12-2020

Rok 2020 to rok wyzwań, w którym udało się zrealizować ambitny plan rozwijania sieci drogowej oraz dostosowania dróg krajowych w województwie lubuskim do nowoczesnych standardów. Pomimo trudnych warunków związanych z organizacją pracy, trwająca pandemia nie miała wpływu na zakres oraz realizację inwestycji drogowych prowadzonych przez GDDKiA w woj. lubuskim.

Trwa dostosowanie do parametrów autostrady 34 km obecnej DK18, a pozostałe 38 km tej drogi jest w końcowej fazie postępowania przetargowego i niebawem podpiszemy umowy na jej realizację.

Łącznie w województwie lubuskim realizowanych jest sześć zadań w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.  Dla pięciu z nich przygotowujemy dokumentację projektową, a jedno jest już na etapie przetargu na realizację. W mijającym roku realizowaliśmy dziesięć zadań w zakresie remontów dróg krajowych, a trzy pozostają jeszcze na etapie przetargu. Łączna wartość tych remontów to ponad 90 mln zł. W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych rozpoczęliśmy prace na pięciu zadaniach. Przygotowujemy się do przebudowy ponad 230 km dróg o klasie GP.

 

 

A18 - prace nad czterema odcinkami w toku

 

Od 2006 roku kierowcy pomiędzy Olszyną i Golnicami mają do dyspozycji nową, betonową, północną jezdnię przyszłej A18. Teraz, w drugim etapie prac, zniknie 70 km starej betonowej jezdni południowej, a w ramach dostosowania drogi krajowej do parametrów autostrady przebudowane zostaną węzły, pasy włączania i wyłączania z MOP, a także przejścia dla zwierząt.GDDKiA 

Dwa odcinki, od granicy państwa do okolic węzła Iłowa, są już w realizacji, a dwa kolejne do węzła Golnice na terenie woj. dolnośląskiego, są już na etapie końcowym procedury przetargowej. Na te ostatnie dwa odcinki wybrano już wykonawców i planujemy podpisanie umów w I kw. 2021 roku.

 

Odcinki realizacyjne:

 

 • od granicy państwa do km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) - w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.
 • od km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) - w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.
 • od km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) - wybrano najkorzystniejszą ofertę, podpisanie umowy w I kw. 2021 r.
 • granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego - węzeł Golnice (ponad 21 km) - wybrano najkorzystniejszą ofertę, podpisanie umowy w I kw. 2021 r.

 

Program budowy 100 obwodnic

 

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, odsunięcie ruchu ciężkiego i tranzytowego od obszarów zabudowanych,

wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej, przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów czy zapewnienie komfortu jazdy i zmniejszenie ryzyka wypadków

– to główne założenia rządowego Programu budowy 100 obwodnic.  W województwie lubuskim w Programie znalazło się sześć zadań o łącznej długości ponad 47 km. 

Dla obwodnicy Strzelec Krajeńskich w czerwcu 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na realizację w formule Projektuj i buduj, a pozostałe pięć obwodnic jest w fazie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R).

 

GDDKiA 

Obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22

31 sierpnia 2020 r. poznaliśmy oferty na projekt i budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert pod kątem formalnym i merytorycznym. Podpisanie umowy planowane jest w I kwartale 2021 r. Droga krajowa nr 22 jest ważnym korytarzem transportowym nie tylko w województwie lubuskim. Obwodnica usprawni również ruch na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim, ale także patrząc w stronę zachodnią pomiędzy Niemcami a korytarzem drogi krajowej nr 11, i dalej autostrady A1 oraz Trójmiasta w kierunku wschodnim. Będzie to jednojezdniowa, dwupasmowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Zakończenie robót planowane jest w 2025 r.

 

 

Obwodnica Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22

We wrześniu 2020 r. została podpisana umowa z firmą MOSTY Katowice na opracowanie STEŚ-R. Podstawowym celem budowy obwodnicy Dobiegniewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego i odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Dobiegniewie. Obwodnica poprawi ruch drogowy  na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim oraz pomiędzy Niemcami a korytarzem drogi krajowej nr 11 i dalej autostrady A1 i Trójmiasta.

  

Obwodnica Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31

W październiku 2018 r. została podpisana umowa z firmą Multiconsult Polska na opracowanie STEŚ-R. Obwodnica pozwoli na rozładowanie ruchu w kierunku północnym i zachodnim, dostęp i obsługę strefy ekonomicznej oraz dostęp do przejścia granicznego z Niemcami. Równolegle trwa procedura zmierzająca do realizacji budowy nowego mostu granicznego na Odrze z Republiką Federalną Niemiec, na drodze krajowej nr 22, w ramach zadania komplementarnego.

 

Obwodnica Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29

W październiku 2017 r. została podpisana umowa z firmą Transprojekt Gdański na opracowanie STEŚ-R. Budowa obwodnicy znacząco zmieni sytuację w mieście poprzez wybudowanie nowej przeprawy przez Odrę. Odcinek ten jest ważnym korytarzem regionalnym zachodniej części województwa lubuskiego, ale także stanowi jeden z ważnych korytarzy przygranicznych od granicy z Niemcami w Świecku w kierunku Zielonej Góry i dalej poprzez drogę ekspresową S3 do zachodniej i południowej Polski.

 

Obwodnica Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24

We wrześniu 2020 r. została podpisana umowa z firmą MOSTY Katowice na opracowanie STEŚ-R. Droga krajowa nr 24 jest ważnym korytarzem transportowym na osi wschód-zachód, równolegle do autostrady A2. Obwodnica poprawi również dostęp do drogi ekspresowej S3.

 

  

Obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12

12 października br. została podpisana umowa na opracowanie STEŚ-R. Obwodnica stanowić będzie fragment ciągu DK12 stanowiącego połączenie nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

 

Remonty, rozbudowy, poprawa BRD - inwestycje w realizacji

Oprócz głównych szlaków komunikacyjnych, niemniejsze znaczenie, szczególnie dla mieszkańców województwa, ma sieć dróg, z których większość jest klasy GP. Na bieżąco prowadzone są prace mające na celu poprawę parametrów technicznych, utrzymanie właściwego stanu tych dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Cel ten realizowany jest poprzez bieżące remonty i przebudowy na istniejącej sieci. W 2020 r. rozpoczęte zostały prace remontowe na łączną kwotę ponad 52 mln zł.

 

W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych realizujemy szereg działań z zakresu BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego), m.in. przebudowa skrzyżowania w Brójce, przebudowa skrzyżowania i budowa ronda w Wałdowicach czy budowa lewoskrętów w mieście Goraj. Warto wspomnieć o nowym obiekcie mostowym w mieście Marszów, przebudowie mostu drogowego w Wołogoszczu. Zrealizowano także szereg remontów DK92 na odcinku ok. 8,5 km. 

 

 • Remont nawierzchni DK29 na odcinku placu św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim
  Inwestycja polegała na remoncie nawierzchni drogi krajowej nr 29, przebiegającej przez Krosno Odrzańskie, przez plac św. Jadwigi Śląskiej. Wykonano nową podbudowę pod nawierzchnię z kostki, odtwarzając historyczny układ jej ułożenia. Prace prowadzone były nadzorem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • Remont prawej jezdni DK31 przy al. Młodzieży Polskiej w Słubicach
  Celem inwestycji było doprowadzenie do jednakowego stanu obu jezdni al. Młodzieży Polskiej w Słubicach – jezdnia lewa przeszła remont w 2019 r. W ramach inwestycji zastosowano wzmocnienia nawierzchni asfaltowej oraz wymieniono warstwę ścieralną, wzmocniono i ponownie wyprofilowano istniejące chodniki, wymieniono krawężniki. Powyższe zmiany wpłynęły na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.
 • Projekt i budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na przejściu dla pieszych w ciągu DK32 w m. Gronów
  W ramach zadania uzyskano niezbędne warunki, opinie i uzgodnienia dokumentacji projektowej. Wybudowano sygnalizację na przejściu dla pieszych razem z doświetleniem.
 • Budowa sygnalizacji akomodacyjnej w obrębie węzła S3 Gorzów Wielkopolski Południe z DK22
  W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano sygnalizację świetlną w obrębie skrzyżowania S3 z DK22 na węźle Gorzów Wielkopolski Południe (łącznicy północnej relacji Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski), gdzie dochodzi do zatorów i kolizji drogowych. W celu optymalizacji sterowania sygnalizacją świetlną, wyposażono ją w system umożliwiający rejestrację ruchu pojazdów i pieszych.  Sygnalizacja ma działać w trybie sygnału zielonego na drodze krajowej nr 22. 
 • Remont drogi krajowej nr 31 ul. W. Sikorskiego w Kostrzynie nad Odrą
  Obejmował wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na sfrezowaniu zniszczonej nawierzchni, a w jej miejsce ułożenie nowych warstw bitumicznych.
 • Remont wiaduktu Zielona Góra - Stożne nad droga ekspresową S3
  W ramach remontu wiaduktu wykonano wymianę nawierzchni na obiekcie oraz dojazdach (na długości około 10 m z każdej strony), a także przeprowadzono szereg prac naprawczych i konserwacyjnych.

 

Miejsca Obsługi Podróżnych

Oprócz prac mających na celu budowę nowych dróg, dbamy również o zapewnienie właściwego komfortu oraz bezpieczeństwa użytkownikom dróg. Droga S3 jako szlak komunikacyjny, nie tylko łączy na zachodzie kraju północ z południem, ale jest również łącznikiem spajającym trzy autostrady: A6, A2 i A4. Jednocześnie z budową nowych dróg w mijającym roku podjęliśmy działania, aby zapewnić właściwą infrastrukturę służącą kierowcom.

 

Ogłosiliśmy przetarg na dzierżawę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych - MOP Racula Wschód oraz MOP Racula Zachód. Dzierżawcy będą mieli zadanie wybudować infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności umożliwiającej podróżującym skorzystanie ze stacji paliw oraz gastronomii.  Tym samym dotychczasowe MOP-y podniesione zostaną do  II i III kategorii. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 20 lat, z możliwością przedłużenia o dodatkowe 10 lat.

 

W chwili obecnej na terenie województwa lubuskiego kierowcy mogą skorzystać z pięciu par MOP-ów. Rozumiejąc, jak dynamicznie rozwija się transport drogowy i wzrastające potrzeby korzystających z drogi ekspresowej S3, w 2020 r. zawarte zostały także dwie umowy na budowę kolejnych par MOP-ów Stożne i Niegosławice, w formule Projektuj i buduj. Wykonawcy mają ponad 40 miesięcy na wykonanie postanowień umowy. Oba miejsca są obecnie na etapie projektowania i mają być oddane do użytku podróżującym w 2022 r.