viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2020

Obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu DK74. Ruszają działania informacyjne

01-04-2020

Rozpoczynamy działania informacyjne, dotyczące projektowanych przebiegów obejścia Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74.

W ramach inwestycji powstanie droga krajowa klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Trasa będzie przebiegać po nowym śladzie i będzie miała, w zależności od wariantu, ok. 8,5 – 9,5 km.

 

Celem inwestycji jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto, udrożnienie drogi krajowej nr 74, skrócenie czasu przejazdu, a także redukcja zanieczyszczeń i hałasu.  

 

Dokumentacja projektowa w jest obecnie na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej. Rozważane są cztery warianty jej przebiegu: po północnej stronie Janowa Lubelskiego w wariantach 1. i 2. lub po południowej stronie w wariantach 3. i 4.

 

Lokalizacja początku projektowanego odcinka drogi uzależniona jest od wariantu trasy. Dla wariantów północnych początek zadania znajduje się na połączeniu z rondem, które zostanie wybudowane na istniejącej drodze krajowej nr 19/74, w miejscu jej skomunikowania z budowaną obecnie drogą S19 w węźle Janów Lub. Północ.

 

Dla wariatów południowych początek trasy znajduje się na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej nr 19 z dojazdem do węzła Janów Lub. Południe (w ciągu budowanej S19).

 

Koniec odcinka objętego opracowaniem dla wszystkich wariantów będzie miał miejsce na włączeniu w istniejącą drogę krajową nr 74 pomiędzy miejscowościami Zofianka Dolna i Zofianka Górna. Rozważa się trzy sposoby połączenia dróg: rondo, skrzyżowanie i węzeł.

 

GDDKiA 

 

Charakterystyka poszczególnych wariantów

 

W wariancie nr 1 trasa drogi DK 74 położona jest po północnej stronie Janowa Lubelskiego. Początek znajduje się w rejonie węzła Janów Lub. Północ. Dalej droga biegnie pomiędzy strefą inwestycyjną a lasem w rejonie wsi Biała Pierwsza. Następnie trasa przebiega po terenach użytkowanych rolniczo i przecina zabudowę zagrodową wsi Biała Poduchowna i Biała Ordynacka. Oprócz zabudowy w rejonie objętym ewentualną budową drogi występują rzeka Biała, cmentarz parafialny wpisany do rejestru zabytków oraz obszar objęty ochroną konserwatorską. Na dalszym odcinku droga, poprzez tereny rolnicze, dociera do istniejącego odcinka DK 74 pomiędzy miejscowościami Zofianka Dolna i Zofianka Górna.

 

Wariant nr 2 jest modyfikacją wariantu nr 1, gdzie odcinki początkowy i końcowy pokrywają się, natomiast odcinek środkowy, związany z przejściem doliny rz. Biała oraz zabudowań wsi Biała Poduchowna i Biała Ordynacka, został odsunięty w kierunku północno wschodnim, by ominąć cmentarz i obszar objęty ochroną konserwatorską.

 

W wariancie nr 3 trasa drogi DK 74 położona jest po południowej stronie Janowa Lubelskiego. Początek znajduje się w rejonie węzła Janów Lub. Południe. Następnie droga przebiega przez tereny leśne i łąki, stanowiące część obszaru Natura 2000 „Lasy Janowskie” w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych nad zalewem i rzeką Trzebensz. Dalej przecina zabudowę o charakterze przemysłowym przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza i przebiega przez tereny leśne oraz grunty rolne, a następnie dociera do istniejącej DK 74 pomiędzy Janowem Lubelskim a Zofianką Górną.

 

Wariant nr 4 jest modyfikacją wariantu nr 3. Odcinek początkowy do przecięcia z ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza pokrywa się w obu wariantach. Na dalszym odcinku przebieg trasy stopniowo oddala się na wschód przecinając zabudowania wsi Zofianka Górna oraz drogę powiatową nr 2822L i łączy się z istniejącą DK 74 między miejscowościami Zofianka Dolna i Zofianka Górna.

 

Co dalej?

 

Obecny etap prac projektowych służy do wyboru najkorzystniejszego wariantu przebiegu trasy oraz umożliwienia uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

 

Kolejnym etapem prac projektowych będzie wykonanie elementów koncepcji programowej, która uszczegółowi rozwiązania dla wybranego wariantu trasy oraz określi wytyczne dla projektu budowlanego.

 

W kolejnych etapach opracowany zostanie projekt budowlany i uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), po której wykonawca będzie mógł rozpocząć budowę.

 

Czekamy na wnioski i uwagi

 

Poniżej udostępniamy Państwu mapę orientacyjną, plany sytuacyjne oraz formularze do składania opinii. Zachęcamy do dokładnej analizy tych materiałów, wypełnienia formularza z wnioskami i przesłania go do nas:

  • drogą e-mailową: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl
  • pocztą tradycyjną: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
  • lub na adres Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski

Na wnioski od Państwa czekamy do 8 maja 2020 r.

 

Pliki do pobrania: