viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiABezpieczeństwo ruchu drogowego

Zestawienie wypadków na drogach krajowych woj. lubelskiego

Zbiorcze zestawienia wypadków na drogach krajowych w woj. lubelskim zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie za lata 2008 - 2015 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE R O K
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 WYPADKÓW: OGÓŁEM 573 494 456 409 357 363 332 246
2 Skutki                
OGÓŁEM: - zabici  134 97 86 79 79 82 66 65
·       ranni 754 679 610 565 455 497 425 304
w tym piesi: - zabici  51 32 29 23 30 24 15 19
·       ranni 93 79 76 79 74 50 54 30
dzieci do lat 14: - zabite 0 2 4 3 3 1 2 0
·       ranne 0 37 48 28 30 28 22 17
3 OBSZAR: zabudowany 258 201 230 189 137 136 147 80
                 niezabudowany 315 293 226 220 220 227 185 166
4 RODZAJ WYPADKU:                
·       czołowe 62 66 66 54 47 51 45 38
·       boczne 152 159 151 124 109 115 118 68
·       tylne 73 57 63 42 37 44 42 23
·       najechanie na pieszego 134 102 100 97 96 67 61 47
·       najechanie na pojazd unieruchomiony 3 4 7 5 2 5 3 2
·       najechanie na drzewo 51 31 20 25 27 23 17 21
·       najechanie na słup, znak 7 7 4 4 2 7 3 3
·       najechanie na dziurę, wybój, garb 2 1 - 1 1 - - -
·       najechanie na zwierzę 1 3 2 5 2 3 6 5
·       najechanie na barierę ochronną 3 6 6 6 5 6 4 2
·       wywrócenie się pojazdu 50 36 26 32 24 31 28 30
·       wypadek z pasażerem 9 2 4 4 1 1 1 2
·       inne 26 20 7 10 4 10 4 5
5 GEOMETRIA DROGI                
·       odcinek prosty 388 334 312 262 226 227 186 182
·       zakręt, łuk 53 39 24 26 28 37 38 16
·       spadek 9 8 9 10 10 6 6 4
·       wzniesienie 14 13 13 17 9 6 10 4
·       wierzchołek wzniesienia - 1 1 - - 1 1 1
6 CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA ZDARZENIA                
·       przejście dla pieszych 32 21 30 26 30 20 24 17
·     przystanek komunikacji publicznej - 1 - 1 1 1 0 1
·       most, wiadukt, łącznica, tunel 5 1 1 1 - 3 2 0
·       chodnik, droga dla pieszych 2 3 2 4 3 1 1 0
·       pobocze 20 15 11 12 12 9 14 8
·       pas dzielący jezdnie     1 - 1 2 1 2
·       przewiązka na drodze dwujezdniowej - 1 1 - - - - -
·       wjazd, wyjazd z posesji, pola - - - - - - 3 2
·       jezdnia 491 429 393 347 295 310 268 193
·       skarpa, rów 23 21 15 15 8 16 17 21
·       droga dla rowerów             1 1
·       przejazd tramwajowy, torowisko             - -
·       parking, plac - 2 2 1 - - - -
·       roboty drogowe, oznakowanie tymczasowe - - - 2 7 1 1 1
7 SKRZYŻOWANIE                
·       z drogą z pierwszeństwem b.d. 94 93 98 81 77 89 35
·       o ruchu okrężnym b.d. 2 - 1 1 3 - 1
8 WARUNKI  ATMOSFERYCZNE:                
·       dobre warunki atmosferyczne 369 293 284 267 218 226 208 152
·       pochmurno 100 99 93 76 78 75 55 44
·       oślepiające słońce 5 3 2 6 5 4 3 4
·       silny wiatr 8 3 4 6 8 6 6 1
     opady:                
·       deszczu 64 56 42 36 26 32 48 35
·       śniegu, gradu 16 29 25 13 14 16 5 4
·       mgła, dym 11 11 6 7 8 4 7 6
9 NA ODCINKU O DOPUSZCZALNEJ PRĘDKOŚCI- KM/H 2015 rok
30 40 50 60 70 90 100 120
·       czołowe - 1 9 1 9 18 - -
·       boczne 1 - 15 1 12 38 - 1
·       tylne - - 9 - 3 10 - 1
·       najechanie na pieszego - 2 22 2 7 14 - -
·       najechanie na pojazd unieruchomiony - - - - - 2 - -
·       najechanie na drzewo - - - - 2 19 - -
·       najechanie na słup, znak - - 1 1 - 1 - -
·       najechanie na dziurę, wybój, garb - - - - - - - -
·       najechanie na zwierzę - - - - 1 3 - 1
·       najechanie na barierę ochronną - - - 1 - - - 1
·       wywrócenie się pojazdu - 2 4 1 3 20 - -
·       wypadek z pasażerem - - 1 - - 1 - -
·       inne - - 2 - - 3 - -
Ogółem 1 5 63 7 37 129 0 4
  Opracował: Marcin Bączek