viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2009

 • Ograniczenie ruchu na DK48

  27-05-2010
  Od 24 grudnia zmieni się oznakowanie na drodze krajowej nr 48 na odcinku Sobieszyn – Przytoczno – Krępa. Na okres zimy wprowadzone zostanie ograniczenie dopuszczalnego ciężaru całkowitego do 12 ton. Jest to związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dla użytkowników remontowanej drogi (w kilku miejscach jezdnia jest przewężona i obowiązuje ruch wahadłowy) oraz umożliwieniem pracy pojazdów prowadzących zimowe utrzymanie. Objazd wytyczono drogami krajowymi przez Łuków do Garwolina lub przez Lublin. Przepraszamy za utrudnienia.
 • Pięć przetargów na S17

  27-05-2010
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie ogłosiła pięć przetargów na budowę łącznie prawie 70 km drogi ekspresowej S17 Kurów – Lublin - Piaski.
 • Wydano decyzję środowiskową dla budowy S17 od węzła Sielce do węzła Witosa

  27-05-2010
  16 grudnia 2009 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie ustalił środowiskowe uwarunkowania dla budowy drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski wraz z północno-wschodnią obwodnicą Lublina. To zaś otworzyło drogę do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy blisko 70-kilometrowego odcinka ekspresowej trasy od Kurowa do obwodnicy Piask. Budowa ruszy w III kwartale 2010 roku.
 • Podsumowanie działań lubelskiego oddziału GDDKiA w 2009 roku.

  27-05-2010
  481 mln zł wyda w 2009 roku lubelski oddział GDDKiA na budowę i przebudowę dróg oraz remonty obiektów mostowych. W efekcie kierowcy otrzymali 56,8 km nowych nawierzchni dróg, a na kolejnych 12,6 km prace zakończą się w 2010 roku. W budowie są też dwie obwodnice o łącznej długości 13,2 km, a w przyszłym roku rozpocznie się budowa trasy ekspresowej S17 od Kurowa do Piask (66,8 km) wraz północno-wschodnią obwodnicą Lublina.
 • Jedziemy po węźle na obwodnicy Białej Podlaskiej

  03-02-2010
  Po kilkunastu miesiącach prac oddano do użytku bezkolizyjny węzeł na obwodnicy Białej Podlaskiej. W miejscu dawnego niebezpiecznego skrzyżowania DK2 z ul. Janowską powstał wiadukt i łącznice umożliwiające bezkolizyjną jazdę. 16 grudnia Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie węzła i tuż po otrzymaniu decyzji puszczono ruch przez nowy obiekt.
 • Decyzja środowiskowa dla odcinka S19 Dąbrowica - Konopnica jest ostateczna

  27-05-2010
  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, utrzymał w mocy wydaną 20 marca 2009 roku decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Konopnica (odcinek obwodnicy Lublina) z wyłączeniem węzła Dąbrowica i włączeniem do istniejącej drogi krajowej nr 19.
 • Ekologia i bezpieczeństwo

  03-02-2010
  20 klonów i jesionów posadzono uroczyście przy przebudowywanej drodze krajowej nr 17 pomiędzy Piaskami i Łopiennikiem. W rolę ogrodników wcielili się przedstawiciele władz Lubelszczyzny, samorządów lokalnych, nauczyciele i uczniowie ze szkół położonych przy przebudowywanym odcinku drogi, wykonawcy prac oraz inwestor.
 • Wydano decyzję środowiskową dla budowy II etapu obwodnicy Puław

  03-02-2010
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy II etapu obwodnicy Puław w ciągu S12 Radom – Puławy – Kurów – Lublin. Przebieg dwujezdniowej trasy szybkiego ruchu z dwoma pasami dla każdego kierunku pokrywa się z wariantem B, wskazanym przez lubelski oddział GDDKiA jako wariant preferowany.
 • Już pod wiaduktem na obwodnicy Białej Podlaskiej

  12-01-2010
  Poprawa pogody umożliwiła wymalowanie oznakowania pod budowanym wiaduktem na obwodnicy Białej Podlaskiej. W efekcie, w poniedziałek 19 października, o godz. 15 przełożono ruch na DK2, umożliwiając rozbiórkę tymczasowego ronda i dokończenie dojazdów do wiaduktu w ciągu ul. Janowskiej.
 • Bez zmian w Białej Podlaskiej

  12-01-2010
  Niestety, pogoda uniemożliwiła wymalowanie oznakowania poziomego na fragmencie obwodnicy Białej Podlaskiej w pobliżu budowanego wiaduktu na ul. Janowskiej. Bez oznakowania nie można wprowadzić zmian w organizacji ruchu i kierowcy wciąż korzystają z tymczasowego ronda. Wykonawca prac czeka na ustabilizowanie się warunków atmosferycznych by wymalować oznakowanie na jezdni. Dopiero wtedy zmieniona zostanie organizacja ruchu.