viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2016

 • Podsumowanie 2016 roku na drogach krajowych woj. lubelskiego

  29-12-2016

  10 km - drogi ekspresowe oddanych do użytkowania

  12 km - drogi ekspresowe w budowie

  13 km - drogi ekspresowe z wydaną decyzją ZRID

  20 km - drogi ekspresowe w trakcie uzyskiwania ZRID

  85 km - drogi ekspresowe w przetargu

  38 km -  drogi z nową nawierzchnią

  6 szt. - wyremontowane mosty i przepusty

  Powyższe dane to najkrótsze podsumowanie działań lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2016 roku na terenie naszego województwa. Oprócz tego dochodzą jeszcze działania związane z budową ponad 62 km S17 na terenie województwa mazowieckiego. Dla trzech z pięciu odcinków o łącznej długości 38 km trwają już postępowania związane z wydaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

 • Rośnie połączenie S17 z mostem na Wiśle w Puławach

  20-12-2016
  GDDKiA

  W budowie jest jedenaście z trzynastu obiektów inżynierskich, rosną nasypy i pojawiły się warstwy konstrukcji przyszłej drogi wykonane z kruszywa i mas bitumicznych. Tak najkrócej można opisać postęp prac na budowie połączenia węzła Kurów Zachód na drodze ekspresowej S17 z mostem na Wiśle w Puławach.

 • Może ruszać budowa drogi ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Skrudki i Kurów Zachód

  20-12-2016

  Wojewoda lubelski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od węzła Skrudki do istniejącego już węzła Kurów Zachód (długość 13,2 km). Tym samym decyzja ZRID umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawca będzie mógł rozpocząć prace. 

 • Udostępniono do ruchu zachodnią obwodnicę Lublina w ciągu S19

  09-12-2016
  GDDKiA

  Od dziś kierowcy mogą korzystać z 10-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S19 umożliwiającej ominięcie Lublina po zachodniej stronie. Stanowi też fragment przyszłej Via Carpatia. Odcinek ten uzupełnia funkcjonującą już północną i wschodnią część obejścia miasta w ciągu S12 i S17. Tym samym wyprowadza ruch tranzytowy poza granice Lublina co z pewnością odczują mieszkańcy miasta tracący czas w korkach na al. Kraśnickiej. Inwestycja powstała przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

 • 9 grudnia pojedziemy zachodnią obwodnicą Lublina

  08-12-2016
  GDDKiA

  Kończą się ostatnie prace wynikające z zapisów w pozwoleniu na użytkowanie oraz wprowadzenia nowej organizacji ruchu na obwodnicy Lublina pomiędzy węzłami Lublin Sławinek i Lublin Węglin. 9 grudnia ok. godz. 13 pierwsi kierowcy wjadą na jej zachodnią część w ciągu drogi ekspresowej S19, omijając Lublin. 

 • Wysłano zaproszenia do II etapu przetargu na S19 od Kraśnika do granicy z woj. podkarpackim

  04-11-2016

  GDDKiA Do 22 firm z Polski i Europy, zainteresowanych realizacją drogi ekspresowej S19 od końca obwodnicy Kraśnika do granicy z woj. podkarpackim, wysłano dziś zaproszenia do składnia ofert cenowych. W przyszłym roku wyłonieni zostaną wykonawcy inwestycji realizowanej w trybie projektuj i buduj, a w 2021 roku kierowcy skorzystają z nowej trasy.

 • Tymczasowa organizacja ruchu w sąsiedztwie cmentarzy

  28-10-2016

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie informuje, iż w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami wprowadzono tymczasową organizację ruchu przy cmentarzach położonych w sąsiedztwie dróg krajowych. Będzie ona obowiązywała do 11 listopada.

 • Wprowadzono zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na włączeniu zachodniej obwodnicy Lublina do DK19

  27-10-2016
  GDDKiA

  Od dziś kierowcy korzystają z fragmentu zachodniej obwodnicy Lublina. Wyjeżdżając z Lublina na rondzie w Maryninie kierują się na Rzeszów przez nowy przebieg drogi wojewódzkiej 747 prowadzący do węzła Lublin Węglin. Następnie łącznicą wjeżdżają na obwodnicę i jej wylot w kierunku południowym. Jadąc od strony Rzeszowa korzystamy z obwodnicy i na pierwszym węźle zjeżdżamy do Lublina. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do oddania do użytkowania całej zachodniej obwodnicy Lublina. Przełożenie ruchu umożliwi wykonawcy przeprowadzenie ostatnich prac na budowie zachodniej obwodnicy Lublina.

 • Zbliżają się zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na włączeniu zachodniej obwodnicy Lublina do DK19

  25-10-2016
  Wjazd na zachodnią obwodnicę Lublina od strony Rzeszowa

  Wykonawca zachodniej obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S19 szykuje się do wprowadzenia końcowej fazy organizacji ruchu w miejscu połączenia inwestycji z obecnym przebiegiem DK19. Wklejane jest tymczasowe oznakowanie poziome i ustawiane biało czerwone słupki. Po zakończeniu tych prac i odbiorze oznakowania kierowcy pojadą fragmentem obwodnicy. Najwcześniej w środę 26 października w godzinach popołudniowych.

 • Prace gwarancyjne na S17

  17-10-2016
  Uwaga na zmianę organizacji ruchu. Kierowcy korzystają z jednej jezdni w obu kierunkach.

  W poniedziałek 17 października rozpocznie się naprawa w ramach gwarancji trzech zaniżeń nawierzchni na drodze ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Nałęczów i Jastków.