viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAPublikacje

25-09-2008 informator-publikacje small.jpg  Informator o Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej w Zamościu jest cenną wskazówką dla tych, którzy chcą odwiedzić to ciekawe miejsce.
Zawiera zarówno informacje o historii powstania Muzeum, jak i fotografie przedstawiające eksponaty, m.in. narzędzia wykorzystywane do budowy dróg, modele mostów, drewniane drogowskazy, umundurowanie służby drogowej i wiele innych.
Opis historii powstawania dróg na Lubelszczyźnie wzbogacony został dokumentacją fotograficzną. Informator prezentuje również interesującą sylwetkę Kustosza Muzeum. Polecany tym, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę w zakresie rozwoju budownictwa drogowego i mostowego Lubelszczyzny. Można go otrzymać w siedzibie naszego Oddziału lub w Muzeum w Zamościu (ul Rynek Wielki 6).Estetyka i Ochrona Środowiska w Drogownictwie s.JPG  Estetyka i Ochrona Środowiska w Drogownictwie

Naturalne wpisanie dróg i mostów w otaczające środowisko, poprawa estetyki dróg i obiektów mostowych, wykorzystanie materiałów odpadowych do robót drogowych – to tylko niektóre wnioski zawarte w kolejnej publikacji poświęconej tematyce estetyki i ochrony środowiska w drogownictwie.
Podobnie jak poprzednie, jest ona zbiorem referatów wygłoszonych
na III Krajowej Konferencji Naukowo – Technicznej, która odbyła się 13 – 14 września 2007 roku w Nałęczowie.
2005s.jpg  Estetyka i ochrona środowiska w drogownictwie.
SITK Oddział w Lublinie

Środowisko lubelskich Drogowców skupione wokół Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji kontynuuje cykl konferencji na temat ochrony środowiska i poprawy estetyki zapoczątkowany w 2000 roku w Zamościu.
Publikacja ta jest zbiorem referatów zaprezentowanych 16-17 czerwca 2005 roku w Nałęczowie podczas II Krajowej Konferencji Naukowo – Technicznej.

SPIS ZAPREZENTOWANYCH REFERATÓW…

Sesja I / Sesja II (397.1 kB)

cd. Sesja II / Sesja III (384.7 kB)Ochrona środowiska i estetyka w drogownictwie s.jpg  Ochrona środowiska i estetyka w drogownictwie.
SITK Oddział w Lublinie

Publikacja jest zbiorem referatów zaprezentowanych podczas I Krajowej Konferencji Naukowo – Technicznej, która odbyła się 7-8 września 2000 roku w Zamościu.
Głównym założeniem było poszukiwanie dialogu między Drogowcami a Ekologami, najlepszych rozwiązań wspólnego działania, prezentując teoretyczne i praktyczne jego aspekty. Poruszane zagadnienia dotyczyły estetyki w projektowaniu dróg, ochrony środowiska oraz technologii recyklingu.

SPIS ZAPREZENTOWANYCH REFERATÓW…

Sesja I - Estetyka (453.7 kB)

Sesja II - Ochrona Środowiska (454.6 kB)

Sesja III - Recykling i Materiały Odpadowe (342.4 kB)