Zestawienie wypadków na drogach krajowych woj. lubelskiego


Zbiorcze zestawienia wypadków na drogach krajowych w woj. lubelskim zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie za lata 2008 - 2015 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE R O K
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 WYPADKÓW: OGÓŁEM 573 494 456 409 357 363 332 246
2 Skutki                
OGÓŁEM: - zabici  134 97 86 79 79 82 66 65
·       ranni 754 679 610 565 455 497 425 304
w tym piesi: - zabici  51 32 29 23 30 24 15 19
·       ranni 93 79 76 79 74 50 54 30
dzieci do lat 14: - zabite 0 2 4 3 3 1 2 0
·       ranne 0 37 48 28 30 28 22 17
3 OBSZAR: zabudowany 258 201 230 189 137 136 147 80
                 niezabudowany 315 293 226 220 220 227 185 166
4 RODZAJ WYPADKU:                
·       czołowe 62 66 66 54 47 51 45 38
·       boczne 152 159 151 124 109 115 118 68
·       tylne 73 57 63 42 37 44 42 23
·       najechanie na pieszego 134 102 100 97 96 67 61 47
·       najechanie na pojazd unieruchomiony 3 4 7 5 2 5 3 2
·       najechanie na drzewo 51 31 20 25 27 23 17 21
·       najechanie na słup, znak 7 7 4 4 2 7 3 3
·       najechanie na dziurę, wybój, garb 2 1 - 1 1 - - -
·       najechanie na zwierzę 1 3 2 5 2 3 6 5
·       najechanie na barierę ochronną 3 6 6 6 5 6 4 2
·       wywrócenie się pojazdu 50 36 26 32 24 31 28 30
·       wypadek z pasażerem 9 2 4 4 1 1 1 2
·       inne 26 20 7 10 4 10 4 5
5 GEOMETRIA DROGI                
·       odcinek prosty 388 334 312 262 226 227 186 182
·       zakręt, łuk 53 39 24 26 28 37 38 16
·       spadek 9 8 9 10 10 6 6 4
·       wzniesienie 14 13 13 17 9 6 10 4
·       wierzchołek wzniesienia - 1 1 - - 1 1 1
6 CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA ZDARZENIA                
·       przejście dla pieszych 32 21 30 26 30 20 24 17
·     przystanek komunikacji publicznej - 1 - 1 1 1 0 1
·       most, wiadukt, łącznica, tunel 5 1 1 1 - 3 2 0
·       chodnik, droga dla pieszych 2 3 2 4 3 1 1 0
·       pobocze 20 15 11 12 12 9 14 8
·       pas dzielący jezdnie     1 - 1 2 1 2
·       przewiązka na drodze dwujezdniowej - 1 1 - - - - -
·       wjazd, wyjazd z posesji, pola - - - - - - 3 2
·       jezdnia 491 429 393 347 295 310 268 193
·       skarpa, rów 23 21 15 15 8 16 17 21
·       droga dla rowerów             1 1
·       przejazd tramwajowy, torowisko             - -
·       parking, plac - 2 2 1 - - - -
·       roboty drogowe, oznakowanie tymczasowe - - - 2 7 1 1 1
7 SKRZYŻOWANIE                
·       z drogą z pierwszeństwem b.d. 94 93 98 81 77 89 35
·       o ruchu okrężnym b.d. 2 - 1 1 3 - 1
8 WARUNKI  ATMOSFERYCZNE:                
·       dobre warunki atmosferyczne 369 293 284 267 218 226 208 152
·       pochmurno 100 99 93 76 78 75 55 44
·       oślepiające słońce 5 3 2 6 5 4 3 4
·       silny wiatr 8 3 4 6 8 6 6 1
     opady:                
·       deszczu 64 56 42 36 26 32 48 35
·       śniegu, gradu 16 29 25 13 14 16 5 4
·       mgła, dym 11 11 6 7 8 4 7 6
9 NA ODCINKU O DOPUSZCZALNEJ PRĘDKOŚCI- KM/H 2015 rok
30 40 50 60 70 90 100 120
·       czołowe - 1 9 1 9 18 - -
·       boczne 1 - 15 1 12 38 - 1
·       tylne - - 9 - 3 10 - 1
·       najechanie na pieszego - 2 22 2 7 14 - -
·       najechanie na pojazd unieruchomiony - - - - - 2 - -
·       najechanie na drzewo - - - - 2 19 - -
·       najechanie na słup, znak - - 1 1 - 1 - -
·       najechanie na dziurę, wybój, garb - - - - - - - -
·       najechanie na zwierzę - - - - 1 3 - 1
·       najechanie na barierę ochronną - - - 1 - - - 1
·       wywrócenie się pojazdu - 2 4 1 3 20 - -
·       wypadek z pasażerem - - 1 - - 1 - -
·       inne - - 2 - - 3 - -
Ogółem 1 5 63 7 37 129 0 4
  Opracował: Marcin Bączek