viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2019

Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy

23-04-2019

Uruchomiliśmy „Serwis dla podwykonawców” na stronie internetowej GDDKiA. Zebraliśmy najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

  • Serwis dla podwykonawców - narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców.
  • Podwykonawco - Sprawdź, Udokumentuj, Zgłoś się!
  • GDDKiA przyspiesza płatności dla podwykonawców.
  • Prawa i obowiązki stron umowy - czarno na białym.

 

Podwykonawco - sprawdź czy wiesz!

GDDKiA jako Zamawiający i największy inwestor drogowy w Polsce nadzoruje realizację PBDK i wprowadza zmiany, które pozwolą ochronić interesy średnich i małych przedsiębiorstw.

W specjalnej zakładce podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy znajdą schemat płatności, informacje co zrobić aby być podmiotem objętym ustawową ochroną, jakie dokumenty i działania formalno-prawne podejmować aby uzyskać wynagrodzenie za wykonaną pracę.

 

Informacje na budowach

Informacje dotyczące "Serwisu dla podwykonawców" przekazane zostaną do Inżynierów Kontraktów i Kierowników Projektów, aby mogli dotrzeć z jej zawartością bezpośrednio do podwykonawców/usługodawców/dostawców na budowach.

 

Rada Ekspertów a ochrona podwykonawców

Kwestia ochrony podwykonawców oraz uruchomienia "Serwisu dla podwykonawców" będzie przedmiotem obrad najbliższej Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury.

 

GDDKiA przyśpiesza płatności dla podwykonawców

Jak już informowaliśmy w marcu i na początku kwietnia br. zawarliśmy porozumienia z firmą Salini Polska dotyczące przejęcia płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów realizujących prace i usługi na inwestycjach A1 na odcinku od węzła Rząsawa do węzła Blachownia oraz S7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów. Porozumienia pozwalają niemal bezzwłoczne realizować płatności bezpośrednio dla podmiotów zakwalifikowanych do wypłacenia należności.

 

Obowiązek generalnego Wykonawcy a wypłaty dla podwykonawców

Zgodnie z obopólnie zawartym kontraktem generalny Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania w pierwszej kolejności płatności za wykonane i odebrane prace. Następnie po przedstawieniu podpisanych oświadczeń o rozliczeniu się ze wszystkimi podwykonawcami, usługodawcami i dostawcami materiałów ma prawo ubiegać się o płatność od inwestora. Natomiast sytuacja, w której GDDKiA ma realizować płatności bezpośrednie, np. w wyniku kłopotów finansowych lub organizacyjnych generalnego wykonawcy, jest rozwiązaniem niestandardowym, umożliwiającym zachowanie płynności finansowej podwykonawców, usługodawców i dostawców.

 

Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom realizującym prace i usługi na placu budowy, wypracowaliśmy rozwiązanie umożliwiające niemal bezzwłoczne zrealizowanie płatności bezpośrednich. Powyższe, ponadstandardowe działania pokazują determinację jak najszybszego dokończenia inwestycji, z jednoczesnym zabezpieczeniem interesu Skarbu Państwa i firm realizujących budowę, zazwyczaj lokalnych przedsiębiorców.

 

Większe możliwości ochrony PUD od 2016 roku

W ostatnich latach GDDKiA wdrożyła nowe rozwiązania chroniące PUD, czyli podwykonawców, usługodawców i dostawców co było możliwe, m.in. dzięki zapisom wprowadzonym w 2016 r. do Prawa zamówień publicznych i wzorcowych Szczególnych Warunków Kontraktów zawieranych przez GDDKiA z Generalnym Wykonawcą.

 

Nowe regulacje dot. ochrony PUD:

Pzp:

  • rozszerzenie ochrony PUD
  • wymogi dla umowy o roboty budowlane zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą (zapłata wynagrodzenia Wykonawcy po przedstawieniu dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy)

GDDKiA - SWK sukcesywnie uzupełniane od 2016r:

  • szczegółowe wymogi dla umowy o podwykonawstwo mające na celu ochronę podwykonawców (np. zakazane postanowienia umowne niekorzystne dla podwykonawców – w oparciu Subkl. 4.4 SWK
  • sankcje dla Wykonawcy za naruszenie zobowiązań względem podwykonawcy lub GDDKiA w związku z prawami podwykonawcy (np. kara za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, kara za niezgłoszenie podwykonawcy w celu objęcia ochroną) - w oparciu o Subkl. 8.7 SWK

Co jeszcze planujemy?

Rachunek powierniczy na inwestycjach GDDKiA

Analizujemy możliwość wprowadzenia w nowo podpisywanych umowach innowacyjnego rozwiązania, jakim jest rachunek GDDKiA powierniczy escrow. Pozwoliłoby to m.in. na nadzór w czasie rzeczywistym przekazywania środków bezpośrednio dla podmiotów realizujących prace i usługi na placach budowy. 

 

Przyspieszenie płatności dzięki usłudze escrow

Rachunek powierniczy miałby polegać wypłacaniu pieniędzy zgodnie z otrzymanymi i potwierdzonymi dokumentami i wystawionym wówczas przez GDDKiA Pśp (przejściowym świadectwem płatności, które uprawnia GW-generalnego wykonawcę do wystawienia dla GDDKiA fvt z terminem płatności w ciągu 30 dni, co jest dość krótkim okresem jak na branżę budowalną). Oczywiście aby GW otrzymał od GDDKiA Pśp musi przedstawić podpisane przez poszczególnych, zgłoszonych PUD-ów (Podwykonawców, Usługodawców lub Dostawców materiałów) oświadczenia o rozliczeniu dotychczasowych należności przez GW dla nich. Jednakże jak wiemy, zdążają się sytuacje nie zgłaszania PUD-ów, dlatego są za to mandaty w wysokości określonej w kontraktach np. 25 tys. zł. Wówczas może wystąpić sytuacja że niezgłoszony PUD wykona prace lub usługi, a pieniędzy nie otrzyma, mimo ze takowe zostały wypłacone GW.