viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2011

Podpisano umowę na budowę szesnastki od Biskupca do Borek Wielkich

20-05-2011

18 maja 2011 r. po kilku miesiącach ponownie podpisano umowę na budowę odcinka drogi krajowej nr 16 Biskupiec – Borki Wielkie. Prace budowlane będą mogły rozpocząć się już w czerwcu, a ich zakończenie przewidziane jest na grudzień 2012 roku.

W ramach kontraktu wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP o długości ponad 8 km. Większa część projektowanej trasy przebiegnie po nowym terenie. Istniejąca obecnie droga krajowa nr 16 na przeważającej długości będzie drogą serwisową. Zakres inwestycji poza rozbudową drogi krajowej nr 16 do przekroju dwujezdniowego obejmie również budowę dróg serwisowych, dojazdowych i gospodarczych, remont dróg lokalnych, budowę węzła dwupoziomowego w rejonie wioski Borki Wielkie oraz budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierząt, przepustów). Przed hałasem ochronią ekrany  o długości 1432 m i wysokości sięgającej do 4,5 m.

 

Przypomnijmy, że wcześniej, 17 listopada 2010 r. została podpisana umowa na budowę szesnastki  o wartości 149,9 mln zł z  konsorcjum firm:

  1. 1.     Pajo Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 88m, 62-032 Luboń – Lider,
  2. 2.     DIIPP Autostrady Sp. z o.o., ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań,
  3. 3.     IC Construccion, Ingenieria y Gestion de Obras S.A., Pampeluna (Nawara), Ctra Artica Nr 29, Hiszpania,
  4. 4.     IC Construction Polska Sp. z o.o., ul. Żydowska 9, 61-761 Poznań,

jednak w wyniku rozstrzygnięcia orzeczonego przez Sąd Okręgowy w Olsztynie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie musiała unieważnić w dniu 13 stycznia 2011 r. rozstrzygnięcie przetargu na budowę odcinka drogi krajowej nr 16 Biskupiec – Borki Wielkie. Sąd Okręgowy w Olsztynie nakazał również unieważnienie odrzucenia oferty jednego z wykonawców oraz wykonanie ponownej oceny ofert
z udziałem odrzuconego wykonawcy.

 

W przetargu na budowę ośmiokilometrowego odcinka szesnastki z Biskupca do Borek Wielkich startowało 13 firm i konsorcjów. Czterech wykonawców złożyło oferty cenowe  dużo niższe od szacunków wynikających z kosztorysu inwestorskiego, dlatego poprosiliśmy ich o uzasadnienie tzw. rażąco niskiej ceny. Konsorcjum, które proponowało najniższą cenę, tj. 146.518.685,97 zł nie przedstawiło wiarygodnego uzasadnienia wyjaśniającego, jak za oferowaną kwotę chce wybudować drogę, dlatego ich oferta została odrzucona. Wybrano drugą w kolejności ofertę konsorcjum, które zaoferowało wykonanie robót za kwotę 149.860.434,28 zł.

 

Odrzucony wykonawca złożył protest, który został rozstrzygnięty na jego niekorzyść. Na rozstrzygnięcie protestu wykonawca złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Wyrok KIO podtrzymał naszą decyzję, w związku z czym przekazaliśmy dokumentację do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

5 października 2010 r. odrzucony wykonawca złożył do Sądu Okręgowego w Olsztynie skargę na decyzję KIO. Złożenie skargi nie wstrzymało kontroli Prezesa UZP i po jej zakończeniu mogliśmy podpisać w dniu 17 listopada 2010 r. z wybranym przez nas wykonawcą umowę na budowę odcinka drogi krajowej nr 16 od Biskupca do Borek Wielkich.

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 9 grudnia 2010 r. unieważnił wyrok Krajowej Izby Odwoławczej potwierdzający rozstrzygnięcie przetargu i nakazał Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wykonanie ponownej oceny ofert.

 

W wyniku ponownej oceny ofert wybrany został nowy wykonawca zadania, konsorcjum firm  

  1. 1.     HYDROGEO – POLSKA S.A., Ul. Ryżowa 43 Dm.3, 02-495 Warszawa 
  2. 2.     ALPINE Bau GmbH, Alte Bundesstrasse 10, A-5071 Wals bei Salzburg, Austria,

które wybuduje drogę za kwotę 146,5 mln zł.