viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2020

Rok 2020 na drogach krajowych w woj. lubelskim. Podsumowujemy mijające 12 miesięcy

29-12-2020

Mimo trudnej sytuacji epidemicznej, to był udany rok. Oddaliśmy do użytku trasę S17 z Lublina do Warszawy, trwa budowa S19 w kierunku Rzeszowa, ogłosiliśmy przetargi na wyłonienie wykonawców S19 na odcinku Lublin - Lubartów, a także obwodnicy Chełma w ciągu S12. Trwają też przygotowania do realizacji innych inwestycji w woj. lubelskim.

GDDKiA

S17 Lublin - Warszawa

W lipcu, na zasadzie czasowej organizacji ruchu, udostępniliśmy kierowcom dwa ostatnie odcinki trasy Lublin - Warszawa, między Kołbielą a węzłem Lubelska, o łącznej długości ok. 24 km. Dzięki temu drogą S17 można dojechać od Piask, obwodnicą Lublina niemal do samej Warszawy. Prace na ostatnich dwóch odcinkach zostały zakończone i czekamy na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, do którego wykonawca złożył wnioski o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Po uzyskaniu tego pozwolenia, zniknie ograniczenie prędkości do 80 km/h na tych dwóch odcinkach i kierowcy będą mogli jeździć z dopuszczalną prędkością do 120 km/h.

 

S19 Lublin - Rzeszów

Coraz bardziej zaawansowana jest budowa drogi ekspresowej S19 między węzłami Lublin Węglin a węzłem Lasy Janowskie (ok. 75 km). Inwestycja została podzielona w woj. lubelskim na sześć odcinków realizacyjnych, na których postępy różnią się w zależności od tego, kiedy wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i kiedy rozpoczęły się prace w terenie. Obecnie na części trasy ułożona jest już warstwa ścieralna (ostatnia warstwa nawierzchni). Trwają też intensywne prace przy budowie wiaduktów, mostów i pozostałych obiektów inżynierskich. Pierwszymi odcinkami kierowcy pojadą już w 2021 r., a cała droga S19 między węzłami Lublin Węglin i Sokołów Małopolski Północ gotowa będzie w 2022 r. Oto, co dzieje się obecnie na budowie.

 

Lublin - Niedrzwica

Trwają roboty bitumiczne na trasie głównej, wykonywane są prace związane m.in. z betonowaniem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich. Niedawno zmieniła się organizacja ruchu na odcinku o długości ok. 1,4 km. Ruch został przełożony z lewej na prawą jezdnię budowanej drogi ekspresowej S19. W okolicach skrzyżowania z drogą powiatową, prowadzącą w kierunku Zemborzyc, wyznaczony został pas do skrętu w lewo. Na wysokości przyszłych Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP Zemborzyce oraz MOP Radawiec) przebieg drogi wrócił na lewą nitkę budowanej S19. Zmiana organizacji ruchu ma związek z rozpoczęciem kolejnego etapu prac na lewej jezdni przyszłej drogi ekspresowej. Zaawansowanie robót na tym odcinku wynosi ok. 62 proc.

 

Niedrzwica - Kraśnik

Na 20,5-kilometrowym odcinku codziennie pracuje kilkaset osób i ponad 150 maszyn budowlanych. Powstanie tu węzeł Wilkołaz, a także 17 obiektów inżynierskich, w tym dwa przejścia dla dużych zwierząt. Obecnie trwają prace ziemne, przebudowywane są także sieci, powstają obiekty inżynierskie: wiadukty, przejścia dla zwierząt i kładki dla pieszych. Wykonawca prowadzi też prace bitumiczne. Ułożonych jest już ok. 5 km bitumicznej warstwy wiążącej nawierzchni i 7,5 km podbudowy bitumicznej. Zaawansowanie prac wynosi ok. 39 proc.

 

Obwodnica Kraśnika

W ramach budowy obwodnicy miasta powstanie ok. 10 km trasy ekspresowej, a także m.in. 12 obiektów inżynierskich, dwa węzły, drogi serwisowe i dojazdowe do obsługi ruchu lokalnego, przejścia dla średnich i małych zwierząt oraz miejsca obsługi podróżnych (MOP Słodków). Trwają prace ziemne, coraz bardziej zaawansowane są roboty przy obiektach mostowych. Wykonawca planuje na początku roku dopuszczenie do ruchu wiaduktu nad powstającą S19, między miejscowościami Słodków i Rzeczyca Księża.

Na części trasy głównej ułożona jest już masa bitumiczna. Na MOP Słodków powstają toalety, natomiast w okolicach węzła Kraśnik Południe przy DK74 - gdzie znajdzie się Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej - powstają budynki socjalno-biurowe i garażowe.  Zaawansowanie robót na obwodnicy Kraśnika wynosi ok. 60 proc.

 

Kraśnik - Janów Lubelski

Na 18-kilometrowym odcinku prace ziemne ukończone są w ok. 90 proc., a wykonawca prowadzi m.in. roboty bitumiczne. Na ok. 14 km, w ciągu trasy głównej, ułożona jest już warstwa wiążąca, czyli przedostatnia warstwa nawierzchni. Na końcowym fragmencie, od węzła Modliborzyce do okolic węzła Janów Lubelski Północ, ułożono już warstwę ścieralną - czyli ostatnią - nawierzchni bitumicznej.

 

Coraz bardziej zaawansowane są prace przy obiektach inżynierskich (trwa betonowanie ustrojów nośnych, a na części obiektów prowadzone są prace wykończeniowe). Kierowcy mogą już korzystać z wiaduktu nad powstającą S19 w ciągu drogi powiatowej między Polichną Pierwszą a Hutą Józefów.

Łącznie na odcinku między Kraśnikiem a Janowem Lubelskim powstanie 21 obiektów, zbudowane też zostaną dwa węzły (Szastarka oraz Modliborzyce) i para MOP Felinów. Zaawansowanie robót wynosi ok. 63 proc.  

 

Obwodnica Janowa Lubelskiego

Siedmiokilometrowa obwodnica miasta jest najbardziej zaawansowanym odcinkiem na realizowanej obecnie S19. Na całej długości obwodnicy wykonana jest warstwa ścieralna nawierzchni. Trwają prace wykończeniowe przy obiektach inżynierskich, budowie odwodnienia, montowane są urządzenia bezpieczeństwa ruchu, powstaje MOP Janów Lubelski. Zaawansowanie robót wynosi ok. 92 proc.  

 

Janów Lubelski - Lasy Janowskie

Trasa przebiegać będzie w większości wzdłuż DK19. Sporo się tu zmieniło w ostatnich miesiącach. Kierowcy, którzy dawno nie jechali tym fragmentem drogi, mogą mieć problemy z rozpoznaniem go. Na ośmiokilometrowym odcinku obecna DK19 w dwóch miejscach przecina budowaną S19. Dlatego, żeby zachować ciągłość ruchu i mieć możliwość prowadzenia prac przy budowie drogi ekspresowej, zbudowano i oddano już do ruchu pięciokilometrowy nowy fragment drogi, która w przyszłości będzie obsługiwać ruch lokalny.   

Niemal zakończone są roboty ziemne, a półmetek przekroczyły prace związane z układaniem warstwy ścieralnej. Prowadzone są też roboty przy obiektach inżynierskich, a na wysokości Łążka Ordynackiego trwają prace przy budowie węzła drogowego. Zaawansowanie robót wynosi ok. 83 proc. 

 

 

 

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego

Trwa też budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17 (10,5 km). Prace zaawansowane są w 85,5 proc., a kierowcy będą mogli korzystać z niej w połowie 2021 r. Na początku będzie to droga jednojezdniowa (przy węzłach powstaną dwie jezdnie).

Docelowo będzie to jednak trasa dwujezdniowa. We wrześniu podpisaliśmy z wykonawcą aneks do umowy, którego przedmiotem jest dobudowa drugiej jezdni tej trasy. Planujemy, że kierowcy dwiema jezdniami pojadą w IV kwartale 2022 r.

 

Budujemy i planujemy

W tym roku ogłosiliśmy też przetargi na wyłonienie wykonawców obwodnicy Chełma w ciągu S12 (ok. 14 km) i drogi ekspresowej S19 Lublin - Lubartów (ok. 23 km).

 

Obwodnica Chełma przebiegać będzie po nowym śladzie i ominie miasto od północnej strony. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Wybudowane zostaną cztery węzły drogowe, wiadukty, dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej i przejścia dla zwierząt oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planowane jest w I połowie 2021 r. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji ZRID, wybudowanie drogi i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Prace budowlane planowane są w latach 2023-2025.

 

Na pozostałych trzech odcinkach S12, od Piask do Dorohuska, trwają prace projektowe, a budowa planowana jest latach 2024-2026. Obecnie opracowywana jest koncepcja programowa dla odcinków:

 • Piaski - Dorohucza (ok. 13 km),
 • Dorohucza - obw. Chełma (ok. 25 km),
 • obw. Chełma - Dorohusk (ok. 23 km).

W 2021 r. wyłonimy także wykonawcę trasy Lublin - Lubartów w ciągu S19. Do przetargu stanęło 12 firm. W tej chwili trwa badanie wszystkich ofert. Podpisanie umowy z wykonawcą, którego zadaniem będzie zaprojektowanie i wybudowanie trasy, planowane jest w I kwartale 2021 r., a rozpoczęcie robót na przełomie III i IV kwartału 2022 r.

 

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami w obu kierunkach i rezerwą pod trzeci pas. Przebudowane zostanie obecne obejście Lubartowa, powstaną też bezkolizyjne węzły oraz wiadukty w ciągu dróg lokalnych. Wybudowanych zostanie w sumie ok. 45 km dróg poza trasą główną, obiekty inżynierskie i przepusty.

 

Na pozostałych odcinkach S19, od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do węzła Lubartów Północ, trwają prace projektowe. Trwa opracowywanie koncepcji programowej dla sześciu odcinków:

 • granica woj. lubelskiego i mazowieckiego - Międzyrzec Podlaski (ok. 11 km),
 • obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego (dobudowa II jezdni - ok. 7 km),
 • Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski (ok. 22 km),
 • Radzyń Podlaski - Kock (ok. 19 km),
 • obwodnica Kocka (dobudowa II jezdni - ok. 8 km),
 • Kock - Lubartów (ok. 16 km).

Dalszym etapem będzie ogłoszenie przetargów na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Z kolei dla mazowieckiego odcinka S19, od granicy z woj. podlaskim do granicy z woj. lubelskim (ok. 33 km), opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej.

 

W przyszłym roku planujemy ogłosić także przetargi na wyłonienie wykonawców trzech odcinków S17 od węzła Zamość Wschód do Hrebennego o łącznej długości ponad 47 km: 

 • Zamość Wschód - Zamość Południe (12,2 km),
 • Zamość Południe - Tomaszów Lubelski (18 km),
 • koniec obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego - Hrebenne (17,3 km).

 

Program budowy 100 obwodnic

W woj. lubelskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic wybudowanych zostanie siedem obwodnic. Będą to drogi jednojezdniowe o klasie GP (główna ruchu przyspieszonego). Dla wszystkich z nich Minister Infrastruktury podpisał już programy inwestycji, z czego dla czterech prowadzimy już prace przygotowawcze. W przyszłym roku planujemy ogłosić przetargi na realizację obwodnic Dzwoli i Gorajca w ciągu DK74.

 

Janów Lubelski (DK74)

Inwestycja jest obecnie na etapie prac przygotowawczych. Przebieg trasy nie jest jeszcze znany. Opracowywane jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Poza jezdnią główną zbudowane zostaną m.in. obiekty inżynierskie, nowe drogi dojazdowe zapewniające obsługę komunikacyjną terenu przyległego do DK74, a także infrastruktura dla ruchu pieszych. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku do Burmistrza Janowa Lubelskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ogłoszenie przetargu na realizację planowane jest w II kwartale 2024 r.

 

Dzwola (DK74)

Prace projektowe są już na ukończeniu. Uzyskana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a ogłoszenie przetargu na realizację planowane jest w II kwartale 2021 r. Inwestycja obejmie m.in. budowę jednojezdniowej drogi o długości ok. 2,8 km, która od północy ominie Dzwolę.

 

Gorajec (DK74)

Obwodnica będzie miała ok. 6,7 km długości i ominie Gorajec po północno-zachodniej stronie. Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Uzyskano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a kolejnym krokiem będzie m.in. opracowanie dokumentacji geodezyjnej, kartograficznej oraz geologicznej. Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu budowlanego i budowę drogi planowane jest w III kwartale 2021 r. 

 

Szczebrzeszyn (DK74)

Obecnie trwają prace nad STEŚ-R. Projektant przygotował osiem różnych wariantów przebiegu trasy o długościach od 3,9 do 6,2 km wraz z różnymi rozwiązaniami skrzyżowań z drogami poprzecznymi. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku do Burmistrza Szczebrzeszyna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ogłoszenie przetargu na realizacje planowane jest w IV kwartale 2023 r.

 

Łęczna (DK82), Zamość (DK74), Łuków (DK63/DK76)

Budowa obwodnic Łęcznej, Zamościa oraz Łukowa to nowe zadania, dla których proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Pierwsze prace przygotowawcze rozpoczęliśmy w tym roku. Ogłosiliśmy przetargi na wykonanie STEŚ-R dla obwodnicy Łęcznej i Łukowa, a w 2021 r. planujemy ogłosić postępowanie na opracowanie STEŚ-R dla obwodnicy Zamościa.

 

Obwodnice przebiegać będą po nowym śladzie, ale ich przebieg nie został jeszcze ustalony. W przypadku obwodnic Łęcznej i Łukowa ogłoszenie przetargów na wykonanie projektów budowlanych i realizację planowane jest w 2024 r., natomiast Zamościa w 2025 r.

 

Przebudowa DK74

Budowa obwodnic Janowa Lubelskiego, Dzwoli, Gorajca, Szczebrzeszyna oraz Zamościa to jeden z elementów gruntownej przebudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku od Janowa Lubelskiego do granicy państwa w Zosinie. Trasa dostosowana będzie do standardów drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). W tym roku zakończyła się przebudowa DK74 na odcinku Frampol - Gorajec. Na ok. siedmiokilometrowym odcinku jezdnia została wzmocniona, poszerzona i ma obecnie szerokość od 7 do 14 m. Wartość robót to ok. 58,3 mln zł. 

 

W ciągu DK74 trwa także przebudowa na odcinku Jarosławiec - Miączyn o długości ok 4,3 km. Roboty potrwają do końca przyszłego roku. W przyszłym roku zakończą się również prace przy budowie mostu w miejscowości Szczebrzeszyn w ciągu DK74. Z kolei w 2021 r. planujemy ogłosić postępowania dotyczące wyłonienia wykonawców rozbudowy dróg Janów Lubelski - Frampol (9,2 km) i Gorajec - Szczebrzeszyn (10,4 km).

 

Rondo turbinowe na DK82

W grudniu zakończyły się prace budowlane na drodze krajowej nr 82 na wysokości osiedla Borek koło Lublina. W ramach inwestycji na odcinku ok. 800 metrów powstała dwujezdniowa droga o parametrach klasy GP z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, która prowadzi od węzła Lublin Tatary do skrzyżowania DK82 z ul. Dębową i Świerkową. W tym miejscu powstało rondo turbinowe. Zbudowany został także węzeł przesiadkowy typu Parkuj i jedź na ponad 20 miejsc postojowych, wraz z dojazdami i infrastrukturą. Przebudowane zostały i wybudowane m.in. nowe chodniki, zatoki autobusowe, oświetlenie i bezpieczne przejścia dla pieszych.

 

Budowa ronda poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu i pozwoli kierowcom wyjeżdżającym z osiedla Borek oraz ul. Świerkowej włączyć się do ruchu. Koszt całej inwestycji to ok. 15,3 mln zł. Roboty zostały zakończone, obecnie prowadzone są procedury odbiorowe.

 

Inne inwestycje

Projektanci pracują także nad dokumentacją dla innych dróg krajowych w woj. lubelskim. Na przełomie 2021 i 2022 roku planowana jest przebudowa skrzyżowania w Krasnymstawie na skrzyżowaniu DK17 z drogą wojewódzką nr 812, gdzie powstanie rondo. 

 

W opracowaniu jest również dokumentacja projektowa dla rozbudowy DK63 od granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego do Łukowa. W tym roku, w ramach tzw. robót cząstkowych, poprawiona została nawierzchnia, a także m.in. pobocze, zjazdy oraz oznakowanie poziome. Z kolei dla odcinka DK17 od Zamościa do Łabuń złożyliśmy wniosek o ZRID. 

 

Pracujemy też nad dokumentacją, dotyczącą rozbudowy drogi krajowej nr 48 w Dęblinie i od granic miasta do Moszczanki. Chodzi o blisko 8 km drogi, od mostu na Wiśle do końca zjazdu z wiaduktu nad linią kolejową w Dęblinie oraz od granic miasta do Moszczanki.  

 

Rozpoczęła się też budowa chodników z dojściami do zatok autobusowych w Łuszczowie oraz Zofiówce na DK82. W ramach inwestycji przebudowane będzie też skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2000L.   W przyszłym roku wybudujemy także chodnik z oświetleniem w miejscowości Stołpie.

 

Prowadzimy również prace przygotowawcze i porządkowe w ramach zadania na zaprojektowanie i budowę Miejsc Obsługi Podróżnych w Wierzchowiskach i Bystrzejowicach przy drodze S17(S12). Rozebrane już zostały stare budynki, a obecnie trwają dalsze prace związane z przygotowaniem inwestycji. Planujemy, że budowa zostanie zakończona do końca 2021 r.