viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2019

Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2019 roku

23-12-2019

Województwo lubelskie oraz część województwa mazowieckiego, na którym Oddział w Lublinie prowadzi roboty budowlane, ciągle się zmienia. Powstają nowe drogi ekspresowe, przebudowywane i remontowane są drogi, mosty i przepusty na istniejącej sieci drogowej. To był pracowity rok dla lubelskiego oddziału GDDKiA i podobny będzie nadchodzący 2020.

W drugiej połowie 2018 roku połączyliśmy drogą ekspresową S12 Lublin z Puławami, a 23 grudnia 2019 roku coraz dłuższą S17 możemy dojechać do Kołbieli. Budujemy kolejne dwa odcinki S17 w kierunku Warszawy, a także rozpoczęliśmy prace w terenie na S19 pomiędzy Lublinem, a granicą z województwem podkarpackim. Trwa budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17. Z inwestycji realizowanych w ramach obecnego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad oddaliśmy już do użytku ok. 93 km dróg ekspresowych, których zaakceptowana kwota kontaktowa (ZKK) wynosi ok. 2,4 mld zł. W trakcie realizacji jest kolejne prawie 110 km dróg ekspresowych o warości ok. 2,6 mld zł. W przygotowaniu znajduje się dokumentacja projektowa na ponad 330 km dróg ekspresowych.

W 2019 roku udostępniliśmy kierowcom pięć odcinków trasy S17 pomiędzy końcem przyszłej obwodnicy Kołbieli, a węzłem Kurów Zachód (łącznie prawie 72 km). Na kolejnych blisko 24 km S17 w kierunku Warszawy, od węzła Lubelska do końca budowanej obwodnicy Kołbieli trwają prace budowlane. Podobnie jak na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego (o długości blisko 10 km).

 

Z dnia na dzień skracamy czas dojazdu

Oddając do ruchu odcinek S12 skróciliśmy o kilkanaście minut czas dojazdu na trasie Puławy - Lublin. Sukcesywnie skracamy także podróż pomiędzy Warszawą a Lublinem, Chełmem i Zamościem. Już teraz ok. 153-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej, od końca przyszłej obwodnicy Kołbieli do końca obwodnicy Piask, pozwala pokonać tę trasę samochodem osobowym w około 80 minut. W 2020 roku, po ukończeniu pozostałych odcinków S17 podróż od skrzyżowania z DK2 do rozjazdu na Zamość lub Chełm na końcu obwodnicy Piask będzie można przebyć w ok. 100 minut.

Kolejne miasto do którego skrócimy czas dojazdu to Rzeszów. Stolica Podkarpacia poprzez S19 zyska nie tylko szybkie, bezpieczne połączenia z Lublinem, ale także za sprawą S17 z Warszawą. Na przełomie 2017 i 2018 roku podpisaliśmy umowy z wykonawcami sześciu odcinków o łącznej długości ok. 75 km. W roku 2019 otrzymaliśmy wszystkie decyzje zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID) i rozpoczęliśmy prace w terenie na wszystkich odcinkach drogi S19 od Lublina do granicy województw lubelskiego i podkarpackiego.

 

GDDKiA 

S17 odc. Skrudki - Kurów Zachód

 

GDDKiA 

S17 odc. Garwolin - Gończyce

 

GDDKiA 

S17 odc. Gończyce - gr. woj.

 

GDDKiA 

S17 odc. gr.woj. - Skrudki

 

GDDKiA 

S17 odc. Kołbiel - Garwolin

 

GDDKiA 

S17 odc. obw. Tomaszowa Lubelskiego

 

GDDKiA 

S19 odc. Janów Lubelski - gr. woj.

 

GDDKiA 

S19 odc. Kraśnik - Janów Lubelski

 

GDDKiA 

S19 odc. Lublin - Niedrzwica

 

GDDKiA 

S19 odc. obw. Janowa Lubelskiego

 

Kolejne odcinki dróg ekspresowych w przygotowaniu

W trakcie opracowywania są dokumentacje projektowe, koncepcje programowe (KP) oraz studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) na budowę dróg ekspresowych S12, S17 i S19 o łącznej długości ok. 332 km i wartości 12,3 mld zł.

S19 stanowi część europejskiego międzynarodowego szlaku transportowego Via Carpatia łączącego Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Aktualnie w przygotowaniu jest dokumentacja dla odcinka biegnącego na północ od Lublina przez teren województwa mazowieckiego do granicy z województwem podlaskim (łączna długość to ok. 138 km). Na terenie województwa lubelskiego projektanci pracują nad koncepcją programową, a dla odcinka mazowieckiego przygotowywane jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe.

Trwają także prace nad koncepcją programową dla obwodnicy Chełma w ciągu S12, a w 2019 roku podpisaliśmy umowy na opracowanie koncepcji programowych dla pozostałych dwóch odcinków, od Piask do Chełma i od Chełma do Dorohuska (łączna długość to ok. 75 km). W rękach projektantów jest również opracowywane dokumentacji na blisko 120 km S17 od Piask do granicy z Ukrainą w Dorohusku. Dla odcinków od Piask do węzła Zamość Sitaniec i od węzła Zamość Wschód do początku obwodnicy Hrebennego opracowywana jest koncepcja programowa, a dla odcinków od węzła Łopiennik do węzła Krasnystaw Północ oraz od węzła Zamość Sitaniec do węzła Zamość Wschód materiały do decyzji środowiskowej oraz elementy koncepcji programowej.

 

Podsumowanie umów na wykonanie dokumentacji technicznych w 2019 roku:

  • Wykonanie KP oraz dokumentów przetargowych dla budowy drogi ekspresowej S12 Lublin - Dorohusk, na odcinku: część 1 długość ok. 34,6  km odcinek nr 1: Piaski (koniec obwodnicy) - Dorohucza (węzeł Dorohucza) długość ok. 12,93 km oraz odcinek nr 2: Dorohucza (węzeł Dorohucza - bezwęzła) - Chełm (węzeł Chełm Zachód - bez węzła) długość ok. 21,67 km. Umowa z 4 marca 2019 r., wykonawca TPF.

 

  • Wykonanie KP oraz dokumentów przetargowych dla budowy drogi ekspresowej S12 Lublin - Dorohusk, na odcinku: część 2 długość ok. 22,96 km odcinek nr 3 węzeł Chełm Wschód (bez węzła) - Dorohusk długość  ok. 22,96 km. Umowa z 4 marca 2019 r., wykonawca TPF.

 

  • Wykonanie KP dla budowy drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, część 1 obejmująca trzy odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 44 km, tj.: odcinek realizacyjny nr 1: Piaski, węzeł Piaski Wschód (nazwa robocza Chełm) wraz z węzłem - węzeł Łopiennik wraz z węzłem, o długości ok. 15,9 km,  odcinek realizacyjny nr 3: węzeł Krasnystaw Północ (Krasnystaw I) wraz z węzłem - węzeł Izbica (Tarzymiechy) wraz z węzłem, o długości ok. 17,8 km, odcinek realizacyjny nr 4: węzeł Izbica (Tarzymiechy) bez węzła - węzeł Zamość Sitaniec (Sitaniec) wraz z węzłem, o długości ok. 10,3 km. Umowa z 23 kwietnia 2019 r., wykonawca Mosty Katowice.

 

  • Wykonanie KP dla budowy drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, część 2 obejmująca cztery odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 54,2 km, tj.: odcinek realizacyjny nr 6: węzeł Zamość Wschód (Hrubieszów) wraz z węzłem - węzeł Zamość Południe (Łabuńki) wraz z węzłem, o długości ok. 12,2 km, odcinek realizacyjny nr 7: węzeł Zamość Południe (Łabuńki) bez węzła - Tomaszów Lubelski (początek obwodnicy), o długości ok. 18 km, odcinek realizacyjny nr 8: obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (II etap) - dobudowa drugiej jezdni na odcinkach o łącznej długości  ok. 6,7 km, odcinek realizacyjny nr 9: Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy), o długości ok. 17,3 km. Umowa z 29 kwietnia 2019 r., wykonawca IVIA.

 

  • Wykonanie STEŚ-R dla budowy drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne z podziałem na odcinki realizacyjne: nr 2: węzeł Łopiennik bez węzła - węzeł Krasnystaw Północ bez węzła, o długości ok. 9,8 km, odcinek nr 5: węzeł Zamość Sitaniec bez węzła - węzeł Zamość Wschód bez węzła, o długości ok. 12 km. Umowa z 15 kwietnia 2019 r., wykonawca Mosty Katowice.

 

  • Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin - Moszczanka, w tym: odcinek nr 1: przebudowę drogi krajowej nr 48 od km 153+520 do km  155+378 /na długości 1,858 km w m. Dęblin, odcinek nr 2: rozbudowę drogi krajowej nr 48 od km 158+389 do km 164+475 /na długości 6,086 km w terenie częściowo zabudowanym/. Umowa 15 maja 2019 r., wykonawca HIGHWAY.

 

  • Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów - Zamość od km 256+231 do km 271+013 o długości 14,782 km (w tym 3,490 km na terenie zabudowanym) z wyłączeniem przebudowy mostu przez rz. Świnkę w km 257+202 w m. Bodaczów. Umowa z 17 czerwca 2019 r., wykonawca HIGHWAY.

 

  • Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Horyszów - Hrubieszów od km 301+821 do km 320+574 o długości 18,753 km (w tym: od km 311+037 do km 312+900 na terenie zabudowanym). Umowa z 6 czerwca 2019 r., wykonawca ZDI.

 

  • Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Hrubieszów - Zosin od km 329+270 do km 342+958 (w tym 4,822 km na terenie zabudowanym oraz 8,866 km na terenie niezabudowanym). Umowa z 15 maja 2019 r., wykonawca EUROPROJEKT GDAŃSK.

 

Przebudowujemy istniejące drogi krajowe

W grudniu 2019 roku zakończono gruntowną przebudowę DK48 na odcinku Moszczanka - Kock pomiędzy Krępą a węzłem Kock Północ na skrzyżowaniu z S19  łącznie z odcinkiem dawnej DK19 od ronda do węzła na S19.

Był to ostatni fragment DK48 pomiędzy Moszczanką i Kockiem, który został dostosowany do nośności 11,5 tony na oś. Koszt przebudowy ponad 10-kilometrowego odcinka wyniósł ok. 42 mln zł.

W ramach inwestycji zwiększono szerokość istniejącej 6-metrowej nawierzchni o dodatkowy metr. Przebudowano skrzyżowania z drogami bocznymi, wykonano niezbędne korekty przebiegu drogi, przebudowano elementy odwodnienia, istniejące zatoki autobusowe oraz zbudowano nowe. Tam, gdzie było to konieczne, wybudowano drogi dojazdowe do obsługi ruchu lokalnego, a na skrzyżowaniach zainstalowano oświetlenie drogowe. W miejscu dawnego skrzyżowania DK48 i DK19 powstało rondo, a zakres prac związanych z przebudową objął również odcinek od nowego ronda do węzła Kock Północ na S19. Wyremontowano również trzy mosty.

 

Trwają również prace budowlane związane z rozbudową DK74 pomiędzy Frampolem  a  Gorajcem.  Umowa  na realizację zadania została podpisana w sierpniu 2018 roku. Wartość całej inwestycji wraz z nadzorem wynosi blisko 77 mln zł. Środki finansowe jakie zostaną wydatkowane w 2019 roku to ponad 34 mln zł. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to październik 2020. Ta inwestycja jest zapowiedzią gruntownych zmian jakie czekają DK74 pomiędzy Janowem Lubelskim, a granicą z Ukrainą w Zosinie.

W opracowaniu znajduje się dokumentacja dla ponad 86 km tej trasy. Poza kontynuowanymi w br. pracami projektowymi na odcinkach korekty przebiegu w Janowie Lubelskim, rozbudowy na odcinku od Janowa Lubelskiego do Frampola, korekty przebiegu w Gorajcu, rozbudowy na odcinku od Gorajca do Szczebrzeszyna, korekty przebiegu w Szczebrzeszynie i rozbudowy odcinka od Zamościa do Miączyna, podpisaliśmy w br. umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej na opracowanie projektów rozbudowy drogi na odcinkach od Klemensowa do Zamościa, od Horyszowa do Hrubieszowa i od Hrubieszowa do Zosina. Uzyskaliśmy już decyzję ZRID dla rozbudowy DK74 na odcinku od Jarosławca do Miączyna i trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót.

 

W opracowaniu są również dokumentacje projektowe dla rozbudowy DK48 na odcinku od Dęblina do Moszczanki, DK17 od Zamościa do Łabuń oraz DK63 od granicy województwa mazowieckiego do Łukowa.

W listopadzie br. podpisaliśmy umowę na rozbudowę i wzmocnienie nawierzchni drogi oraz budowę ronda turbinowego w m. Turka w ramach rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112402L (ulica Dębowa) i drogą gminna nr 112421L (ulica Świerkowa) w m. Turka wraz  z podłączeniem do węzła Lublin Tatary na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17”. Inwestycja wykonywana jest w ramach Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i realizowana jest w porozumieniu z gminą Wólka. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to wrzesień 2020 roku, a wartość umowna to ponad 10 mln zł.

 

Bieżący rok niósł za sobą również wyłonienie wykonawcy dwóch miejsc obsługi podróżnych kategorii I przy S12 w m. Bystrzejowice i Wierzchowiska na odcinku Lublin – Piaski. Umowy na realizację zadań  zostały podpisane w dniu 16 lipca 2019 roku na MOP Wierzchowiska na kwotę blisko 22 mln zł, oraz w dniu 29 lipca 2019 roku na MOP Bystrzejowice na kwotę brutto ponad 18 mln zł. Ponadto rozstrzygnięto przetarg i podpisano w dniu 14 sierpnia 2019 roku umowę na Nadzór nad robotami na  kwotę brutto nieco ponad 1,1 mln zł.  Inwestycja realizowana jest w systemie projektuj i buduj. Aktualnie prowadzone są prace nad Dokumentacją Projektową. Przewidziany termin zakończenia prac projektowych to kwiecień 2020 roku zaś planowana data zakończenia całości zadnia to kwiecień 2021 roku.

 

Zwiększamy bezpieczeństwo ruchu drogowego

Prowadząc duże inwestycje i mniejsze rozbudowy tutejszy Oddział nie zapomina także o najmniejszych zadaniach. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonaliśmy w tym roku na drogach krajowych remont nawierzchni na całej jej szerokości o łącznej długości 12,7 km na ogólną kwotę 10 mln 330 tys. zł.

Prowadzimy też działania podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego. W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (PLMN) oddaliśmy w bieżącym roku  do użytku prawie 4 km ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK12 pomiędzy Brzeziczkami a Kolonią Struża.

W realizacji jest kolejny odcinek w Białej przy DK63 odcinek Łuków - Radzyń Podlaski. Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie następujących elementów:

- budowa ścieżki rowerowej od km 322+394,28 do km 325+901,46 o długości 3,507 km

- budowa chodnika od km 322+394,28 do km 322+641 o długości 0,247 km

- przebudowa chodnika od km 322+641 do km 323,544 o długości 0,903 km

- budowa kanału technologicznego o długości 3,507 km

Wartość robót to ponad 3,5 mln zł, zaś planowany termin wykonania robót to 22 maja 2020 roku.

 

Ponadto w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych w 2019 roku zrealizowano jeszcze na drodze krajowej nr 82 na odc. Lublin – Łęczna w m. Zofiówka budowę dwóch zatok autobusowych wraz z dojściami i chodnikiem (od km 13+900 do km 14+200), dokumentacja została wykonana i sfinansowana przez Gminę Wólka, umowa na roboty budowlane zawarta została 9 września 2019 roku na kwotę 377 550,00 zł. Roboty zakończono 12 grudnia 2019 roku.

W zakresie PLMN trwają prace projektowe nad dokumentacją ciągu pieszo-rowerowego o długości około 6,5 km wzdłuż drogi krajowej nr 19 na odcinku Turów – Radzyń Podlaski, które będą zakończone w 2020 roku. Z chwilą uzyskania finasowania w/w zadania rozpocznie się jego realizacja.

 

Jesteśmy również w trakcie budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem na drogach krajowych województwa lubelskiego wraz z Centrum Zarządzania Ruchem na obwodnicy Lublina w Dysie. Budowa systemu jest wykonywana zgodnie z architekturą Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem przyjętą do stosowania przez GDDKiA na sieci dróg krajowych w Polsce. Wykonanie systemu obejmuje m.in.: integrację istniejących Systemów Zarządzania Ruchem na drogach ekspresowych S12, S17 i S19; integrację istniejących elementów ITS zlokalizowanych przy pozostałych drogach krajowych; budowę nowych urządzeń terenowych (znaki o zmiennej treści, znaki pryzmatyczne do zarządzania objazdami, kamery do automatycznego wykrywania zdarzeń, kamery monitoringu wizyjnego, stacje pomiaru ruchu, nadajniki CB radia, czujniki oceny stanu nawierzchni); wykonanie oprogramowania scentralizowanego do zarządzania ruchem drogowym, wsparcia utrzymania dróg i obsługi urządzeń terenowych. W ramach realizacji zadania na węzłach „Lublin Sławinek”, „Lublin Rudnik”, „Kurów Zachód” zostały już wykonane znaki pryzmatyczne kierunkowe do zarządzania objazdami oraz montowane są znaki pryzmatyczne przedstawiające schematy objazdów w przypadku zamknięcia poszczególnych odcinków międzywęzłowych drogi ekspresowej S12, S17 i S19. Ponadto na węzłach drogowych montowane są kamery automatycznego wykrywania zdarzeń takich jak: wypadki i kolizje drogowe, pojazd jadący pod prąd, zatrzymanie pojazdu, zator drogowy, pieszy na drodze. Docelowe wdrożenie systemu zostało zaplanowane na II kwartał 2020 r.

 

Remontujemy mosty

W listopadzie 2019 roku zakończył się remont mostu na DK2 w Woskrzenicach, a także wymiana nawierzchni chodnika na wiadukcie w ciągu DK19 w Niedrzwicy Dużej oraz remont gzymsów na moście przez Wisłę w ciągu DK74 w Annopolu. Przebudowywany jest most na Wieprzu w ciągu DK74 w Szczebrzeszynie, a prace zakończą się w przyszłym roku.

W grudniu podpisaliśmy umowę na przebudowę mostu na DK17 w m. Potoki (planowane zakończenie prac jesienią 2020 r.).

W fazie projektowania jest dokumentacja dotycząca budowy nowego mostu na Wieprzu w Łęcznej (realizacja w latach 2020-2021), przebudowy mostu na Śwince w ciągu DK74 w Bodaczowie (realizacja w latach 2020-2021), przebudowy przepustu w ciągu DK82 w Wesołówce (realizacja 2020 r.) oraz przebudowy konstrukcji oporowych w ciągu DK17 w Bełżcu (realizacja 2020 r.). Planowany jest również remont mostu w Cycowie w ciągu DK82 oraz kładki dla pieszych w Janowie Lubelskim w ciągu DK19.

 

GDDKiA 

Rozbiórka mostu na DK74 w Szczebrzeszynie

 

 

GDDKiA 

Remont mostu na DK2 w Woskrzenicach