viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2019

Przygotowania do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na Lubelszczyźnie w okresie dni Wszystkich Świętych.

29-10-2019

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych i przewidywanym  znacznym wzmożeniem ruchu związanego z nawiedzeniem grobów, w celu zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg podjęto niezbędne działania  na sieci dróg krajowych województwa lubelskiego.

  1. Wykonano dodatkowe objazdy dróg krajowych szczególnie na odcinkach przylegających do istniejących cmentarzy ze zwróceniem szczególnej uwagi na kompletność oznakowania pionowego i poziomego, czytelności oznakowania z uwzględnieniem warunków nocnych oraz stanu technicznego nawierzchni.
  2. Dokonano kontroli przejść dla pieszych na sieci dróg krajowych w obrębie istniejących cmentarzy w zakresie kompletności oznakowania, działania znaków aktywnych D-6jak również działania dodatkowego doświetlenia przejść.
  3. Odcinki dróg krajowych, przy których zlokalizowane są cmentarze, dodatkowo oznakowano oznakowaniem ostrzegawczym A-30 „inne niebezpieczeństwo” z tabliczką „cmentarz”. Dla uniknięcia konieczności i wyeliminowania przekraczania jezdni na odcinku po przeciwnej stronie cmentarza wprowadzano czasowyzakaz zatrzymywania na wysokości istniejących cmentarzy adekwatnie do sytuacji w terenie.

Wprowadzone oznakowania dróg krajowych w rejonach istniejących cmentarzy będą obowiązywały do 5 listopada bieżącego roku.

  1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców podjęto działania, wspólnie z Wykonawcami robót drogowych, pozwalające na jak największe ograniczenie prac a co za tym idzie utrudnień głównie na jezdniach(pasach ruchu) dróg krajowych w okresie tzw. dwóch długich weekendów tj. w dniach30.10.2019rdo 02.11.2019r oraz 09.11.2019 do 11.11.2019r.
  2. Na istniejących drogach ekspresowych województwa lubelskiego S12 , S17 i S 19 gdzie występują znaki zmiennej treści, będą w zależności od sytuacji wyświetlane dodatkowe komunikaty, przypominające o zasadach bezpieczeństwa ruchu, jak i występujących utrudnieniach czy też blokadach. Do wyświetlanych komunikatów na znakach zmiennej treścinależy się bezwładnie dostosować.
  3. W celu zapewnienia jak najszerszej informacji w zakresie ewentualnych utrudnień, blokad czy też występowania miejsc niebezpiecznych ( miejsca wypadków drogowych) całodobowo informacji udziela Punkt Informacji Drogowej dostępny pod Nr tel. 19111.

W celu zaplanowania przez użytkowników ruchu  jak naj mniej uciążliwej trasy podróży podajemy poniżej wykaz cmentarzy zlokalizowanych przy drogach krajowych województwa lubelskiego, na wysokości których zostały wprowadzone dodatkowe oznakowania na okres Wszystkich Świętych:

  - droga krajowa Nr 12 odcinek Piaski – Chełm,  m. Dorohucza  km. 645+400

  - droga krajowa Nr 17 odcinek Krasnystaw – Zamość,  m. Sitaniec km. 171+500

  - droga krajowa Nr 17 odcinek Zamość – Tomaszów Lubelski  m. Łabunie km. 186+816

  - droga krajowa Nr 17 odcinek Zamość – Tomaszów Lubelski  m. Krynice  km. 195+660

- droga krajowa Nr 17 odcinek Zamość – Tomaszów Lubelski  m. Tomaszów Lubelski , ul. Zamojska  km 209+810.

- droga krajowa Nr 17 odcinek Zamość – Tomaszów Lubelski  m. Tomaszów Lubelski , ul. Lwowska   km 212+300.

- droga krajowa Nr 19 odcinek Lubartów – Lublin m. Niemce km. 295+850

- droga krajowa Nr 19 odcinek Kraśnik – Janów Lubelski m. Polichna km. 370+900

- droga krajowa Nr 48 odcinek Dęblin – Moszczanka m. Dęblin km. 159+450

- droga krajowa Nr 63 odcinek Radzyń Podlaski – Wisznice m. Wisznice km 369+800

- droga krajowa nr 74 odcinek Annopol – Kraśnik m. Olbięcin km. 198+800

- droga krajowa Nr 74 odcinek Janów Lubelski – Szczebrzeszyn m. Krzemień km. 217+250

- droga krajowa Nr 74 odcinek Janów Lubelski – Szczebrzeszyn m. Dzwola km. 218+850

- droga krajowa Nr 74 odcinek Szczebrzeszyn -  Zamość, m. Wielącza km. 262+600

- droga krajowa Nr 74 odcinek  Zamość – Hrubieszów , m. Miączyn km. 291+300

- droga krajowa Nr 74 odcinek  Zamość – Hrubieszów , m. Werbkowice km. 310+870

- droga krajowa Nr 76 odcinek Stoczek Łukowski – Łuków , m. Jedlanka km. 56+600

- droga krajowa Nr 82 odcinek Lublin -  Łęczna , m. Łuszczów km. 12+550

- droga krajowa Nr 82 odcinek Łęczna – Włodawa, m. Wytyczno km. 60+180

- droga krajowa Nr 82 odcinek Łęczna – Włodawa, m. Włodawa km. 85+695

 

GDDKiA

Lokalizacja cmentarzy.

 

Jednocześnie przypomina się kierującym o zachowaniu szczególnej ostrożności w okresie dni  Wszystkich Świętych, przede wszystkim w pobliżu cmentarzy, przy dojeżdżaniu do przejść dla pieszych oraz o bezwzględnej konieczności stosowania się do podawanych sygnałów również przy ręcznym kierowaniu ruchem.

Ponadto z uwagi na porę roku i zmniejszoną przejrzystość  powietrza oraz dość szybko zapadających  ciemnościach w warunkach jesiennych, zwracamy uwagę na obowiązek stosowania elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po drogach, z zaleceniem ich używania niezależnie  od obszaru jakimi się poruszają, zwłaszcza przy wzmożonym ruchu pojazdów oraz pieszych w okresie dni Wszystkich Świętych.