viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2019

Rozwijamy sieć nowoczesnych dróg

23-09-2019

Połączyliśmy drogą ekspresową Lublin z Puławami i Garwolinem, budujemy dalsze odcinki w kierunku Warszawy a także rozpoczynamy prace w terenie pomiędzy Lublinem i granicą z województwem podkarpackim. Trwa budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Z inwestycji realizowanych w ramach obecnego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad oddaliśmy już do użytku ok. 80 km dróg ekspresowych. W trakcie realizacji jest kolejne ponad 123 km dróg ekspresowych jest, a w przygotowaniu dokumentacja projektowa na ponad 330 km.

Pod koniec 2016 roku oddaliśmy do użytkowania zachodnią część obwodnicy Lublina w ciągu S19 (o długości blisko 10 km). W sierpniu ub. roku kierowcy wjechali na odcinek S12 łączący most na Wiśle w Puławach z S17 na węźle Kurów Zachód (blisko 12 km). W tym roku udostępniliśmy kierowcom cztery odcinki S17 pomiędzy końcem obwodnicy Garwolina a węzłem Kurów Zachód (łącznie prawie 59 km). Na kolejnych prawie 37 km S17 w kierunku Warszawy, od węzła Lubelska do początku obwodnicy Garwolina, trwają prace budowlane. Podobnie jak na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego (o długości blisko 10 km).

 

Skracamy czas dojazdu

Oddając do ruchu odcinek S12 skróciliśmy o kilkanaście minut czas dojazdu na trasie Puławy – Lublin. Sukcesywnie skracamy także podróż pomiędzy Warszawą a Lublinem, Chełmem i Zamościem. Już teraz 140-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej od początku obwodnicy Garwolina do końca obwodnicy Piask pozwala pokonać tę trasę samochodem osobowym w około 75 minut. W 2020 roku, po ukończeniu dwóch odcinków S17 od węzła Zakręt do węzła Lubelska od skrzyżowania z DK2 do rozjazdu na Zamość lub Chełm na końcu obwodnicy Piask będzie można przejechać w ok. 100 minut.

Kolejne miasto do którego skrócimy czas dojazdu to Rzeszów. Stolica Podkarpacia poprzez S19 zyska nie tylko szybkie, bezpieczne połączenia z Lublinem, ale także za sprawą S17 z Warszawą. Na przełomie 2017 i 2018 roku podpisaliśmy umowy z wykonawcami sześciu odcinków o łącznej długości ok. 75 km. Otrzymaliśmy już decyzje zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID) dla czterech odcinków drogi S19 na długości prawie 45 km: od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie oraz od Lublina do węzła Niedrzwica Duża, gdzie rozpoczęto prace w terenie. Na kolejne dwa odcinki, od węzła Niedrzwica Duża do końca obwodnicy Kraśnika (o łącznej długości ok. 30 km), decyzje ZRID otrzymamy wkrótce.

 

Kolejne odcinki dróg ekspresowych w przygotowaniu

 

S19 stanowi część europejskiego międzynarodowego szlaku transportowego Via Carpatia łączącego Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. W przygotowaniu jest dokumentacja dla odcinka biegnącego na północ od Lublina przez teren województwa mazowieckiego do granicy z województwem podlaskim (łączna długość to ok. 138 km). Na terenie województwa lubelskiego projektanci pracują nad koncepcją programową, a dla odcinka mazowieckiego przygotowywane jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe.

Trwają także prace nad koncepcją programową dla obwodnicy Chełma w ciągu S12, a w bieżącym roku podpisaliśmy umowy na opracowanie koncepcji programowych dla pozostałych dwóch odcinków, od Piask do Chełma i od Chełma do Dorohuska (łączna długość to ok. 75 km). W rękach projektantów jest również opracowywane dokumentacji na blisko 120 km S17 od Piask do granicy z Ukrainą w Dorohusku. Dla odcinków od Piask do węzła Zamość Sitaniec i od węzła Zamość Wschód do początku obwodnicy Hrebennego opracowywana jest koncepcja programowa, a dla odcinków od węzła Łopiennik do węzła Krasnystaw Północ oraz od węzła Zamość Sitaniec do węzła Zamość Wschód materiały do decyzji środowiskowej oraz elementy koncepcji programowej.

 

Przebudowujemy istniejące drogi krajowe

Prace budowlane trwają obecnie na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 18 km, a na kolejne ponad 120 km jest opracowywana dokumentacja. W trakcie gruntownej przebudowy jest droga krajowa nr 48 od Krępy do Kocka łącznie z odcinkiem dawnej DK19 od ronda do węzła na S19 (zakończenie prac w listopadzie br.). Trwają też prace budowlane związane z rozbudową DK74 pomiędzy Frampolem i Gorajcem (zakończenie jesienią 2020 roku). Ta inwestycja jest zapowiedzią gruntownych zamian jakie czekają DK74 pomiędzy Janowem Lubelskim a granicą z Ukrainą w Zosinie.

W opracowaniu znajduje się dokumentacja dla ponad 86 km tej trasy. Poza kontynuowanymi w br. pracami projektowymi na odcinkach korekty przebiegu w Janowie Lubelskim, rozbudowy na odcinku od Janowa Lubelskiego do Frampola, korekty przebiegu w Gorajcu, rozbudowy na odcinku od Gorajca do Szczebrzeszyna, korekty przebiegu w Szczebrzeszynie i rozbudowy odcinka od Zamościa do Miączyna, podpisaliśmy w br. umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej na opracowanie projektów rozbudowy drogi na odcinkach od Klemensowa do Zamościa, od Horyszowa do Hrubieszowa i od Hrubieszowa do Zosina. Uzyskaliśmy już decyzję ZRID dla rozbudowy DK74 na odcinku od Jarosławca do Miączyna i trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót.

W opracowaniu są również dokumentacje projektowe dla rozbudowy DK48 na odcinku od Dęblina do Moszczanki, DK17 od Zamościa do Łabuń oraz DK63 od granicy województwa mazowieckiego do Łukowa.

W październiku br. podpiszemy umowę na rozbudowę skrzyżowania na DK82 z drogami lokalnymi w Turce. Inwestycja realizowana jest w porozumieniu z gminą Wólka Lubelska i obejmuje między innymi budowę w miejscu niebezpiecznego skrzyżowania ronda turbinowego połączonego z sąsiednim węzłem Lublin Tatary na obwodnicy miasta.

Wyłoniliśmy również wykonawcę dwóch miejsc obsługi podróżnych kategorii I przy S12 w Bystrzejowicach Wierzchowiskach na odcinku Lublin – Piaski. Inwestycja prowadzona będzie w systemie projektuj i buduj i w przyszłym roku po uzyskaniu stosownych zezwoleń rozpoczną się prace budowalne.

 

Zwiększamy bezpieczeństwo ruchu drogowego

Prowadząc duże inwestycje i mniejsze rozbudowy nie zapominamy o najmniejszych zadaniach. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonamy w tym roku jeszcze blisko 13 km nakładek nawierzchni na całej szerokości jezdni. Prowadzimy też działania podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego. Oddaliśmy do użytku prawie 4 km ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK12 pomiędzy Brzeziczkami a Kolonią Struża. W realizacji jest kolejny w Białej przy DK63 (długość 3,5 km, zakończenie prac w 2020 r.), a projektanci pracują nad dokumentacją dla ok. 6,5 km wzdłuż DK19 od Turowa do Radzynia Podlaskiego. W 2020 roku zakończą się prace przy budowie zatok autobusowych z peronami i chodnikami w Łuszczowie Pierwszym na DK82 a w sąsiednim Łuszczowie oraz Zofiówce powstaną chodniki z dojściami do zatok autobusowych i przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogą powiatową 2000L.

Jesteśmy też w trakcie integracji elementów Systemu Zarządzania Ruchem na drogach ekspresowych S12, S17 i S19. Instalowane są nowe i modernizowane istniejące urządzenia terenowe (między innymi montowane jest oznakowanie pryzmatyczne na węzłach) oraz modernizowana sieć światłowodowa. Budowa systemu jest wykonywana zgodnie z architekturą Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem przyjętą do stosowania przez GDDKiA na sieci dróg krajowych w Polsce. Praca urządzeń terenowych nadzorowana będzie z Centrum Zarządzania Ruchem zlokalizowanego na terenie Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej w podlubelskim Dysie.

 

Remontujemy mosty

Jeszcze w tym roku zakończy się remont mostu na DK2 w Woskrzenicach. Przebudowywany jest most na Wieprzu w ciągu DK74 w Szczebrzeszynie a prace zakończa się w przyszłym roku. Do końca września ogłosimy przetarg na przebudowę mostu na DK17 w Potokach (zakończenie prac jesienią 2020 r.). W fazie projektowania jest dokumentacja dotycząca budowy nowego mostu na Wieprzu w Łęcznej (realizacja w latach 2020-2021), przebudowy mostu na Śwince w ciągu DK74 w Bodaczowie (realizacja w latach 2020-2021), przebudowy przepustu w ciągu DK82 w Wesołówce (realizacja 2020 r.) oraz przebudowy konstrukcji oporowych w ciągu DK17 w Bełżcu (realizacja 2020 r.)