viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2008

Obwodnica Hrebennego otwarta.

08-01-2009
hrebenne_small.jpg Obwodnica Hrebennego otwarta

Na tegoroczną „majówkę” kierowcy mogą już pojechać nowo wybudowanym, ponad dwu-kilometrowym odcinkiem Obwodnicy Hrebennego na drodze krajowej nr 17. Koszt budowy obwodnicy to prawie 35 mln zł. Kontrakt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport. Udział środków unijnych stanowił 75% wartości projektu, natomiast udział budżetu państwa to 25%. Wykonawca robót konsorcjum firm MSF MONIZ DA MAIA, SERRA & FORTUNATO – EMPREITEIROS S.A. / TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, LDA wykonał zadanie w 18 miesięcy – od lipca 2006 roku do stycznia 2008 roku.
I. Zakres robót obejmował:

• budowę drogi o parametrach ekspresowej na dł. 2,006 km,
• przełożenie odcinka drogi wojewódzkiej,
• budowę dróg dojazdowych dla ruchu lokalnego,
• budowę 9 obiektów mostowych, w tym: wiaduktu nad drogą wojewódzką o dł. 43,58 m, wiaduktu nad linią kolejową o dł. 63,6 m, 5 przepustów, przejścia dla zwierząt, odłówki rybackiej o dł. 18 m.

W ramach robót branżowych wykonane zostało:
- oświetlenie obwodnicy i stacja transformatorowa,
- przebudowa linii średniego i niskiego napięcia,
- przebudowa linii teletechnicznych, PKP i TP,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej,
- budowa kanalizacji deszczowej.

II. Ciekawostki

Teren, po którym przebiega obwodnica był bardzo trudny do prowadzenia robót. Należało wymienić grunt do głębokości 5 m oraz wydobyć skarby ukryte w ziemi, które okazały się dziedzictwem przodków i pozwoliły wypełnić luki w historii i zrewidować poglądy historyczno – osadnicze dla tej części pogranicza.

1. Prace saperskie

Podczas przygotowań do budowy obwodnicy w Hrebennem 10 ha zostało sprawdzone i oczyszczone z niewypałów, niewybuchów i innych niebezpiecznych materiałów.
Teren miejscowości Hrebenne oraz okolic od września 1939 roku był terenem Głównego Pasa Obrony Rawsko – Ruskiego Rejonu Umocnionego tzw. „Linii Mołotowa”. W czerwcu 1941 roku na tym terenie trwały zacięte walki pomiędzy wojskami ZSRR a III Rzeszy o przełamanie obrony „Linii Mołotowa”. W latach 1942 – 1944 prowadzone były walki pomiędzy partyzantami a wojskami III Rzeszy. Zaistniałe fakty historyczne spowodowały konieczność sprawdzenia terenu.
Wydobyto:
19 pocisków artyleryjskich, 3 miny przeciwpancerne, 3 granaty ręczne, 1 granat moździerzowy, 1 bombę lotniczą 250 kg. Działania te pozwoliły zapewnić bezpieczeństwo pracujących przy budowie osób.

2. Prace archeologiczne

Przed rozpoczęciem budowy obwodnicy prowadzone były badania archeologiczne. Odkryto ruiny dawnego zespołu dworskiego Sapiehów w Hrebennem, zniszczonego pod koniec II wojny światowej. Zachowały się pozostałości dworu i budynków folwarcznych, system odwodnienia i kanalizacji oraz różne detale architektoniczne i przedmioty codziennego użytku.

Zakres i czas prowadzenia prac archeologicznych znacznie wydłużył się, ponieważ natrafiono na ślady osadnictwa obejmujące okres paleolitu, młodszą epokę kamienia, aż po czasy nowożytne. Odkryto m.in. studnie, piece garncarskie, półziemianki a nawet groby ciałopalne – w sumie ok. 90 tys. przedmiotów o różnej wartości historycznej.