viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2007

GDDKiA i biznes drogowy wspólnie o budowie dróg

29-03-2008
GDDKiA i biznes drogowy wspólnie o budowie dróg.

Prezentacja planu finansowego i rzeczowego do budowy nowych dróg w Polsce, analiza potencjału wykonawczego i usprawnienia wzajemnej współpracy to główne tematy spotkania, jakie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizowała w czwartek 30.08.2007 dla szefów i przedstawicieli firm wykonawczych w Polsce.
Zaplanowana ilość zadań drogowych na lata 2007-2015, a także potrzeba nadzwyczajnej mobilizacji w związku z organizacją euro 2012 wymaga w ocenie GDDKiA zastanowienia się inwestora drogowego, wykonawców i producentów materiałów budowlanych czy istniejący obecnie potencjał na rynku będzie w stanie zrealizować założone cele.

„Podjęta w ostatnim czasie decyzja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o przyjęciu wydatkowania środków Unii Europejskiej na drogi to niespotykany dotąd program rzeczowo finansowy. Tylko do roku 2012 wydamy na nasze nowe trasy ponad 120 miliardów złotych. Aby zrobić to efektywnie postanowiliśmy spotkać się z wykonawcami robót budowlanych i producentami materiałów budowlanych. Uważamy, że pozwoli to zidentyfikować istniejące bariery i wspólnie znaleźć sposoby ich eliminacji. Nasze potrzeby i czas powodują, że cała branża musi zdać sobie sprawę, że GDDKiA jak i sektor komercyjny grają do jednej bramki” – powiedział Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Przedstawiciele GDDKiA zwrócili uwagę na nasilające się protesty wykonawców podczas postępowań przetargowych, które w niektórych przypadkach są niezrozumiałe i nieuzasadnione.
„Nie mówimy o sytuacjach normalnych, gdy z punktu widzenia firmy dzieje się krzywda, mamy jednak informacje, że część składanych protestów ma na celu jedynie opóźnienie rozstrzygnięcia, bo albo wykonawca nie ma szans na wygranie albo ma takie szanse, ale potencjał zaangażował gdzie indziej i w ten sposób chce umożliwić sobie uczestnictwo w kolejnym zadaniu. To dziwi biorąc pod uwagę ilość i wartość zadań, które przez najbliższe 8 lat będą zrealizowane – powiedział Jacek Bojarowicz zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.”

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że istotną przeszkodą realizacji programu drogowego są przepisy prawa w tym Prawa Zamówień Publicznych, które nie respektuje specyfiki inwestycji liniowych.

Przedstawiciele sektora prywatnego zapewnili, że potencjał wykonawczy zostanie przez nich zorganizowany jednak zwrócili uwagę, że z ich perspektywy niezbędne jest zwiększenie marży na kontraktach, co pozwoli zwiększyć potencjał.
Wykonawcy także zwrócili uwagę na potrzeby waloryzacji kontraktów, bowiem rosnące ceny na rynku powodują, że podpisane kilka lat wcześniej kontrakty na końcu realizacji są nieopłacalne i generują straty.

Sektor prywatny zwraca także uwagę na potrzeby zaangażowania w proces budowy dróg małych i średnich firm z kapitałem polskim.
Przedstawiciele GDDKiA poinformowali, że zgodnie z wprowadzonymi przed kilkoma miesiącami zasadami do dużych zadań (autostrady i drogi ekspresowe) mogą startować konsorcja małych i średnich polskich firm jak np. S7 Grójec – Białbrzegi gdzie z resztą ma szanse wygrać takie konsorcjum.

To pierwsze tego typu spotkanie, które sektorowi komercyjnemu branży drogowej zaproponowała GDDKiA, największy inwestor drogowy w Polsce.
Uczestnicy spotkania zgodzili się by powtarzać przyjętą formę spotkań w przyszłości.


30-08-2007