viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2014

Rok 2014 na drogach krajowych Warmii i Mazur

30-12-2014

W 2014 roku olsztyński oddział GDDKiA zakończył ostatnie projekty infrastrukturalne realizowane w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

Inwestycje i remonty

 

W lipcu 2014 roku zakończyły się prace na budowie 8,2 km drogi krajowej nr 16 na odcinku Biskupiec – Borki Wielkie. Wykonawca ułożył warstwę ścieralną nawierzchni, wykonał  naprawę osiadania nasypu oraz roboty wykończeniowe takie jak umocnienie skarp, rowów i pasa dzielącego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania. Jesienią 2013 roku zakończyły się prace niezbędne dla zapewnienia przejezdności drogi, zabezpieczenia robót w okresie zimowym oraz montaż drogowych barier ochronnych. Dokończenie kontraktu przerwanego przez konsorcjum Alpine Bau/Hydrogeo zrealizowały firmy PBDiM z Mińska Mazowieckiego, PROWERK z Krakowa  oraz SKANSKA SA.

 

Również w lipcu 2014 roku wykonawca rozbudowy drogi krajowej nr 65 Gołdap – Kowale Oleckie zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru wykonanych prac. Zadanie obejmowało swym zakresem przebudowę i wzmocnienie nawierzchni drogi na długości 15,6 km, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych. Droga po przebudowie ma dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś.  Szerokość  jezdni  wynosi 8 m – dwa pasy ruchu po 3,5 m oraz opaski bezpieczeństwa o szerokości po 0,5 m z obu stron. Wykonawcą zadania o wartości ok. 58 mln zł była firma Strabag.

 

Z końcem grudnia 2014 r. zakończyła się budowa nowego mostu nad rzeką Marózką w ciągu drogi krajowej nr 58 w okolicach miejscowości Kurki. Zakres robót obejmował rozbiórkę starego i  budowę nowego mostu oraz wykonanie mostu objazdowego. Nowy most ma całkowitą długość  24,5 m, szerokość – 9,2 m, rozpiętość przęsła 18 m. Nośność obiektu wynosi 50 ton. Wykonawcą zadania o wartości 2,6 mln zł była firma DROMO z Ostródy.

 

Oprócz dużych inwestycji drogowych olsztyński oddział zrealizował  w 2014 roku także mniejsze zadania remontowe.  Za kwotę ok. 16,5 mln zł wyremontowaliśmy 27 odcinków dróg o łącznej długości 23,4 km oraz 8 (7 przepustów i 1 most) obiektów mostowych za kwotę blisko 1,3 mln zł.

Bieżące utrzymanie dróg i mostów na Warmii i Mazurach w 2014 roku kosztowało ok. 75 mln zł.

 

Plany na 2015

 

W 2015 roku rozpoczną się inwestycje będące obecnie w przetargach, przeznaczone do realizacji w ramach środków z budżetu UE na lata 2014-2020. W ramach zadań z  załączników 5 i 6 Programu Budowy Dróg Krajowych ogłosiliśmy w 2013 roku 7 przetargów na 9 zadań (odcinków dróg). Długość odcinków w przetargach to ok. 108,3 km (drogi ekspresowe 89,7 km i obwodnice 18,7 km). Łączna wartość tych inwestycji przeznaczonych do realizacji w nowej perspektywie to około 5 mld zł. Są to drogi ekspresowe:

  1. S-7 Nidzica – Napierki (22,7 km),
  2. S-7 Miłomłyn – Ostróda Północ (9,2 km),
  3. S-7 Ostróda Północ – Ostróda Południe (9,7 km),
  4. S-7 Ostróda Południe – Rychnowo (8,8 km),
  5. S-7 Rychnowo – Olsztynek (11,3 km),
  6. S-51 Olsztyn – Olsztynek (28,0 km):

              - odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe - 14,7 km

              - odc. Olsztyn Południe – Olsztynek – 13,3 km

oraz obwodnice:

  1. Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 (10 km),
  2. Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (8,7 km) realizowana wraz z budową odcinka S-7 Ostróda Płn. –  Ostróda Płd. jako jedno zadanie.

 

Aktualnie przed otwarciem ofert są jeszcze dwa przetargi na budowę południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu dk 16 i S51. W pozostałych postępowaniach otwarto oferty (S7 Ostróda Południe – Olsztynek), wybrano wykonawcę (S7 Nidzica – Napierki, S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe, S51 Olsztyn – Olsztynek), podpisano umowę (S7 Miłomłyn – Ostróda Północ).

 

W listopadzie została podpisana umowa na pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem „Budowa drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek”. Nadzorować budowę drogi ekspresowej do Olsztynka będzie konsorcjum firm ECMG GmbH z Wiednia i SGS Polska Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 8,2 mln zł. Otwarte zostały także oferty na pełnienie nadzoru nad budową południowej obwodnicy Olsztyna. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert.