viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAInformacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi ekspresowej S 7 na odcinku Olsztynek-Nidzica oraz w pasie drogowym drogi ekspresowej S51 na obwodnicy Olsztynka

10-09-2013

Zgodnie z Art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ) oraz Art.62 pkt 4 lit. e ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. NR 106, poz. 675), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje o zamiarze udostępnienia istniejącego w pasie drogowym kanału technologicznego wzdłuż drogi ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica oraz wzdłuż drogi ekspresowej S51 na obwodnicy Olsztynka.

Lokalizacja kanału:

Kanał technologiczny zlokalizowany jest wzdłuż drogi ekspresowej – obwodnica Olsztynka w ciągu drogi ekspresowej S51 ( od km 110+100 istniejącej drogi krajowej nr 51 do połączenia z drogą ekspresową S7) następnie w ciągu drogi ekspresowej S7 (od km ok. 175+700 istniejącej drogi krajowej nr 7 do km 202+700 istniejącej drogi krajowej nr 7). Łączna długość kanału na odcinku Olsztynek – Nidzica wynosi ok. 32,4 km. Informacje dotyczące: szczegółowej lokalizacji kanałów technologicznych dostępne są w siedzibie Oddziału w Olsztynie przy Al. Warszawskiej 89 w pokoju nr 5 (tel. 89 521 28 91) oraz pod adresem e-mail: rchajek@gddkia.gov.pl.

 

Zakres wolnych zasobów w kanale:

Kanał technologiczny wybudowany został uwzględniając potrzeby Zarządcy drogi. Udostępnienie istniejących kanałów technologicznych będzie możliwe w zakresie 2 rurociągów RHDPE 40/3,7 mm, z podziałem udostępnienia każdej oddzielnie.

 

Podstawowe parametry techniczne kanału:

Kanał technologiczny został wybudowany  rur RHDPE 40/3,7 mm.  W dalszym etapie istniejące kanały technologiczne będą dowiązane do projektowanych kanałów technologicznych w ramach budowy S51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek oraz S7 Nidzica  -Napierki, S7 Ostróda – Olsztynek.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w kancelarii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Oddziału w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn (pokój nr 15) w terminie 21 dni od chwili ukazania się ogłoszenia.

 

Wymagania formalne  dotyczące ofert oraz kryteria składania ofert

W składanych ofertach należy zawrzeć informację o rodzaju infrastruktury i jej parametrach, w jakim celu realizowana jest inwestycja, długość odcinka (od punktu X do punktu Y), okres udostępnienia oraz  inne niezbędne informacje, pomocne w prawidłowej ocenie oferty. Propozycja wysokości opłaty (netto) za udostępnienie kanałów technologicznych, przy założeniu, że okresem rozliczeniowym będzie rok kalendarzowy, wysokość rocznej opłaty za 100 metrów bieżących ułożonej infrastruktury. 

 

Ogólna opłata roczna będzie naliczana na podstawie suma długości odcinków udostępnionego kanału za każdy rozpoczęty metr bieżący.

 

Podmiot składający ofertę winien udzielić podstawowych informacji o prowadzonej działalności, w szczególności przedstawić aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy, NIP.

 

Zarządca drogi zastrzega pierwszeństwo dla umieszczenia w kanale linii światłowodowych przeznaczonych na  potrzeby dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych.  

 

Podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej zobowiązane są dołączyć dokument poświadczający pełnienie działalności z zakresu użyteczności publicznej.

 

Składający ofertę dołączy oświadczenie o znajomości uregulowań prawnych związanych z przedmiotem określonym niniejszym ogłoszeniem.