viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2013

Fakty o drodze krajowej nr 74 których zabrakło w artykule Gazety Wyborczej w Lublinie

01-03-2013

W dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej zamieszczono artykuły dotyczące obwodnicy Frampola wprowadzające Czytelników w błąd. Nieprawdą jest, że po tej trasie nie mogą poruszać się samochody ciężarowe. Nawierzchnia obwodnicy Frampola spełnia wszelkie warunki dotyczące poruszania się pojazdów o nacisku na oś 11,5 tony. Zakaz ruchu pojazdów o masie powyżej 8 ton dotyczy odcinka drogi krajowej nr 74 od końca obwodnicy Frampola do Szczebrzeszyna. Kierowcy zmierzający obwodnicą w kierunku Szczebrzeszyna i Zamościa, na ostatnim skrzyżowaniu muszą zjechać na objazd poprowadzony drogami wojewódzkimi.

- drogi krajowa nr 74 na całym jej ponad 160 kilometrowym przebiegu przez woj. lubelskie, od Annopola do przejścia granicznego z Ukrainą w Zosinie, jest systematycznie modernizowana z wykorzystaniem środków krajowych i funduszy unijnych (Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej).

 

- od 2000 roku wyremontowano ok. 114 km DK74 na przebiegu przez woj. lubelskie, a trzeba podkreślić, że niektóre odcinki tej drogi powstawały w czynach społecznych. Jeszcze w ostatnich latach XX wieku mieszkańcy Gorajca chcąc dostać się do Szczebrzeszyna nadkładali drogi przez Zwierzyniec lub jechali drogą gruntową przez Szperówkę, która dopiero na przełomie wieków zyskała nawierzchnię bitumiczną.

 

- do użytku oddano obwodnicę Kraśnika (długość 5,3 km, lata realizacji 2009-2011, w ramach POIiŚ).

- do użytku oddano obwodnicę Frampola (długość 4,4 km, lata realizacji 2011-2012, w ramach PORPW).

- w trakcie budowy jest obwodnica Hrubieszowa (długość 9,3 km, lata realizacji 2011-2013, w ramach PORPW).

- na liście rezerwowej PORPW wpisana była również obwodnica Gorajca (długość 6,7 km).

 

- zakaz ruchu pojazdów o masie całkowitej powyżej 8 ton dotyczy odcinka DK74 od Frampola do Szczebrzeszyna, a wynika z przebiegu tej drogi między zabudowaniami Gorajca i braku odpowiedniej nośności nawierzchni (samochody ciężarowe korzystają z objazdu drogami wojewódzkimi 835 i 858 przez Biłgoraj i Zwierzyniec). Obwodnica Frampola spełnia wszelkie warunki dotyczące nacisków do 11,5 tony na oś. Za ostatnim skrzyżowaniem na jej trasie w kierunku Zamościa (700 metrów przed włączeniem w dotychczasowy przebieg DK74) ustawiono znak zakaz ruchu pojazdów o masie całkowitej powyżej 8 ton. Kierowcy muszą na tym skrzyżowaniu zjechać by skorzystać z objazdu drogą wojewódzką.

 

- podczas prac projektowych nad obwodnicą Frampola w ciągu DK74 rozważano możliwość podłączenia do niej obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej 835, jednak z braku zainteresowania Zarządu Dróg Wojewódzkich opracowano wariant niezależny od budowy tejże obwodnicy. Budowa obwodnicy Frampola w ciągu drogi wojewódzkiej (na kierunku północ-południe) leży w gestii zarządcy tej trasy, czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich.