viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAWydziały i rejony

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Sylwia Seneczko - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 534 92 15

e-mail: sseneczko@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Waldemar Wójcik - Naczelnik Wydziału

tel./fax. +48 81 534 92 39

e-mail: wawojcik@gddkia.gov.pl

lub

Agnieszka Frąk - zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 81 534 92 57

e-mail: afrak@gddkia.gov.pl

 

Wydział Obsługi Prawnej

Patryk Łysakowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 534 92 48

fax. +48 81 532 44 67

e-mail: plysakowski@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Komunikacji

Łukasz Minkiewicz

tel. +48 81 532 30 71

fax. +48 81 743 71 68

e-mail: lminkiewicz@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Gwarancji

Marian Chęciński

tel. +48 81 534 92 16

fax. +48 81 743 71 68

e-mail: mchecinski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Leszek Wilczopolski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 749 00 19

fax. +48 81 743 71 68

e-mail: lwilczopolski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska

Marta Kowalska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 749 00 23

fax. +48 81 749 00 25

e-mail: makowalska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomości

ul. Czechowska 2 (budynek OPGK), 20-072 Lublin

Marcin Jakimiak - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 534 92 28

fax. +48 81 534 51 35

e-mail: mjakimiak@gddkia.gov.pl

 

Wydział Monitorowania Inwestycji Drogowych

Rafał Turczyn - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 534 92 55

fax. +48 81 743 71 68

e-mail: rturczyn@gddkia.gov.pl

 

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe

ul. Olszewskiego 1A, 20-481 Lublin

Piotr Kuna - w.z. Naczelnika Wydziału

tel./fax. +48 81 749 03 34

e-mail: laboratorium_lublin@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Renata Klimkiewicz - p.o. Naczelnika Wydziału

tel. +48 81 749 00 26

fax +48 81 744 19 81

e-mail: rklimkiewicz@gddkia.gov.pl

 

Wydział BRD i Zarządzania Ruchem

Zdzisław Tworek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 534 92 37

fax. +48 81 534 01 66

e-mail: ztworek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

 

Zdzisław Tworek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 534 92 37

fax. +48 81 534 01 66

e-mail: ztworek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Andrzej Wierzchowski - p.o. Naczelnika Wydziału

tel. +48 81 534 92 44

fax. +48 81 532 44 67

e-mail: awierzchowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Emil Pasierbiewicz - Naczelnik Wydziału

tel./fax. +48 81 534 92 19

e-mail: epasierbiewicz@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo - Księgowy

Małgorzata Walczak - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 534 92 63

fax. +48 81 534 92 62

e-mail: mawalczak@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji

Adam Szwed - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 534 92 42

fax. +48 81 534 92 62

e-mail: aszwed@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania

Andrzej Małowski - Naczelnik Wydziału

tel./fax. +48 81 534 92 18

e-mail: amalowski@gddkia.gov.pl

 

Rejon Chełm

Paweł Kozdroń - Kierownik Rejonu

ul. Podgórze 2, 22-100 Chełm

tel. +48 82 563 31 09

fax. +48 82 563 57 70

e-mail: RDK_Chelm@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 82 563 30 19

 

Rejon Kraśnik

Piotr Puzio - Kierownik Rejonu

ul. Obwodowa 9, 23-200 Kraśnik

tel. +48 81 884 45 50

fax +48 81 825 20 07

e-mail: RDK_Krasnik@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 81 825 20 05

 

Rejon Lubartów

Paweł Krystjańczuk - p.o. Kierownika Rejonu

ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów

tel./fax +48 81 855 24 58

e-mail: RDK_Lubartow@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 81 855 24 58

 

Rejon Międzyrzec Podlaski

Krzysztof Szkodziński - Kierownik Rejonu

ul. Radzyńska 11A, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

tel. +48 83 371 27 54

fax. +48 83 371 44 16

e-mail: RDK_Miedzyrzec@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 83 371 64 80

 

Rejon Puławy

Mikołaj Żuchowski - Kierownik Rejonu

ul. Składowa 1A, 24-100 Puławy

tel. +48 81 886 48 39

fax +48 81 886 21 27

e-mail: RDK_Pulawy@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 81 881 10 11

 

Rejon Zamość

Kazimierz Kietliński - Kierownik Rejonu

ul. Szczebrzeska 69, 22-400 Zamość 

tel. +48 84 639 34 15

fax. +48 84 639 36 44

e-mail: RDK_Zamosc@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 84 639 34 17