viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2014

 • Postępują prace na budowie szesnastki

  26-05-2014
  GDDKiA

  Układanie  warstwy ścieralnej nawierzchni, naprawę osiadania nasypu, umacnianie skarp, rowów i pasa dzielącego można obserwować na budowie drogi krajowej nr 16 Biskupiec – Borki Wielkie. Prowadzone są też prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich.

 • Koszenie poboczy

  23-05-2014

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, że rozpoczyna koszenie poboczy, skarp, rowów i pasów dzielących wzdłuż dróg krajowych województwa warmińsko-mazurskiego.

 • Dzień Otwarty w Laboratorium Drogowym GDDKiA w Olsztynie

  09-05-2014
  GDDKiA

  Jak działa profilograf? Co sprawdza georadar? Jakiej siły potrzeba, by złamać betonowy krawężnik? Na te i inne można było uzyskać odpowiedź podczas Dnia Otwartego Laboratorium Drogowego, zorganizowanego 9 maja 2014 r. z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej. Tego dnia, w godzinach 10.00 – 14.00 odbyły się prezentacje, na których pokazano m.in. badania zagęszczenia gruntu, równości nawierzchni, odporności nawierzchni na koleinowanie, właściwości mas asfaltowych. Można było również poznać szczegóły dotyczące warmińsko-mazurskich inwestycji dofinansowywanych ze środków unijnych. W ciągu kilku godzin siedzibę laboratorium drogowego zwiedziły setki osób. Byli m.in. uczniowie olsztyńskich podstawówek, Zespołu Szkół Budowlanych, studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele zarządców dróg i linii kolejowych.

 • Rusza budowa mostu nad Marózką

  06-05-2014
  GDDKiA

  Do końca listopada potrwa budowa nowego mostu nad rzeką Marózką w ciągu drogi krajowej nr 58 w okolicach miejscowości Kurki. Stary most zostanie rozebrany, a kierowcy i piesi podczas prac budowlanych będą poruszać się mostem objazdowym.

 • Dzień Otwarty Laboratorium Drogowego GDDKiA w Olsztynie – zapraszamy!

  30-04-2014

  Jak działa profilograf? Co sprawdza georadar? Jakiej siły potrzeba, by złamać betonowy krawężnik? Na te i inne można będzie uzyskać odpowiedź podczas Dnia Otwartego Laboratorium Drogowego. Z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej organizujemy 9 maja br. Dzień Otwarty w Laboratorium Drogowym GDDKiA w Olsztynie. Wstęp wolny.

 • Umowa na dokończenie dk 16 Biskupiec – Borki Wielkie podpisana

  15-04-2014

  Podpisano umowę na dokończenie przerwanej przez konsorcjum Alpine Bau/Hydrogeo budowy drogi krajowej nr 16 Biskupiec - Borki Wielkie. Już w tym tygodniu rozpoczną się prace budowlane, które potrwają do połowy lipca.

 • Czterech wykonawców chce dokończyć dk 16 Biskupiec – Borki Wielkie

  25-03-2014

  Otwarto oferty w przetargu na wykonanie prac niezbędnych do zakończenia przerwanego w połowie ubiegłego roku kontraktu. Do przetargu stanęły cztery firmy.

 • GDDKiA pomaga poszkodowanym przedsiębiorcom i spłaca długi wykonawców

  25-02-2014

  GDDKiA przejmuje odpowiedzialność za nierzetelnych wykonawców

   

  W celu pomocy usługodawcom i dostawcom w odzyskaniu należnych wynagrodzeń, parlament  przyjął  ustawę z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.  Na mocy tej ustawy, po zejściu wykonawcy w połowie 2013 roku z placu budowy drogi krajowej nr 16 Biskupiec - Borki Wielkie, GDDKiA od razu przejęła na siebie odpowiedzialność za wypłaty należności przedsiębiorcom.  Od tego czasu 55 przedsiębiorców dokonało zgłoszeń na kwotę ok 7,9 mln zł. Pierwsza wypłata planowana jest na marzec – to kwota ok. 121 tys. zł.  W trakcie rozpatrywania znajdują się 34 zgłoszenia na kwotę 4,7 mln zł. Odrzuconych zostało 21 wniosków na kwotę ok. 3,2 mln zł.

 • Ogłoszono wtórną upadłość Alpine Bau GmbH

  19-02-2014
 • Ruszył przetarg na dokończenie dk 16 Biskupiec – Borki Wielkie

  05-02-2014

  Budowa drogi, której nie było w stanie wybudować konsorcjum Alpine Bau/Hydrogeo zbliża się do końca. Ogłoszono przetarg na wykonanie ostatnich prac niezbędnych do zakończenia przerwanego w połowie ubiegłego roku kontraktu.