viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2014

Dzień Otwarty w Laboratorium Drogowym GDDKiA w Olsztynie

09-05-2014

Jak działa profilograf? Co sprawdza georadar? Jakiej siły potrzeba, by złamać betonowy krawężnik? Na te i inne można było uzyskać odpowiedź podczas Dnia Otwartego Laboratorium Drogowego, zorganizowanego 9 maja 2014 r. z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej. Tego dnia, w godzinach 10.00 – 14.00 odbyły się prezentacje, na których pokazano m.in. badania zagęszczenia gruntu, równości nawierzchni, odporności nawierzchni na koleinowanie, właściwości mas asfaltowych. Można było również poznać szczegóły dotyczące warmińsko-mazurskich inwestycji dofinansowywanych ze środków unijnych. W ciągu kilku godzin siedzibę laboratorium drogowego zwiedziły setki osób. Byli m.in. uczniowie olsztyńskich podstawówek, Zespołu Szkół Budowlanych, studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele zarządców dróg i linii kolejowych.

 

W styczniu 2012 r. laboratorium drogowe olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uzyskało nową siedzibę, odpowiadającą coraz wyższym wymaganiom stawianym nowoczesnemu systemowi kontroli jakości przy budowie i utrzymaniu dróg. Olbrzymia, dzięki funduszom unijnym skala inwestycji drogowych, prowadzonych przez olsztyński oddział GDDKiA spowodowała, że konieczne stało sią wybudowanie nowego laboratorium pozwalającego zastosować w badaniach jakości dróg coraz nowocześniejsze technologie i urządzenia.

 

Przy ul. Sokolej w Gutkowie powstał obiekt, w którym znalazły się pracownie: mieszanek mineralno-asfaltowych, betonów, diagnostyki nawierzchni, kruszyw, gruntów i geotechniki oraz chemicznej. Prace przy budowie laboratorium drogowego trwały od czerwca 2010 r., kosztowały 8,7 mln zł i zakończyły się 2 listopada 2011 r. uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Nowe laboratorium zostało wyposażone w nowy sprzęt o wartości ponad 7 mln zł, który zastąpił stare, wyeksploatowane urządzenia.

 

Większa powierzchnia laboratorium pozwoliła również na zwiększenie liczby urządzeń, co znacznie zwiększy tempo badań. Nowymi urządzeniami są profilograf i georadar. Zakupione zostały jeszcze w trakcie budowy laboratorium i są już od ok. 1,5 roku wykorzystywane.

 

Georadar bada grubość warstw konstrukcyjnych drogi metodą nieinwazyjną – wcześniej trzeba było wykonywać odwierty, co uszkadzało nawierzchnię i było badaniem punktowym, prowadzonym wyrywkowo. Georadarem można zbadać konstrukcję drogi na całym budowanym odcinku dużo szybciej i nie uszkadzając nawierzchni.

 

Profilograf  z kolei to urządzenie, które oprócz badania równości nawierzchni, mierzy również geometrię drogi czyli spadki podłużne i poprzeczne, koleiny, komfort jazdy, oblicza wskaźnik szorstkości. Urządzenie to zastąpiło planograf i łatę czterometrową, którą dotychczas mierzono wyłącznie równość.

 

Program dnia otwartego obejmował pokazy badań terenowych, podczas których prezentowano wiertnice do pobieranie próbek gruntu do badań geologicznych, sondy i płytę dynamiczną do badania zagęszczenia gruntu, georadar badający grubość konstrukcji drogi, profilograf i do badania równości nawierzchni, tester szorstkości oraz ugięciomierz dynamiczny do badania nośności nawierzchni.

 

W pracowniach odbywały się pokazy przygotowywania próbek do badań mieszanek mineralno-asfaltowych, badań odporności nawierzchni na koleinowanie, właściwości mas asfaltowych, odporności elementów betonowych, uziarnienia gruntów, ścieralności kruszyw.