viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAAktualności

Realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Programu budowy 100 obwodnic na Warmii i Mazurach

05-07-2021

Kontynuujemy w regionie realizację zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025) oraz Programu budowy 100 obwodnic. Na większości z nich trwają już zaawansowane prace budowlane.

GDDKiA

S61 Szczuczyn - Ełk

Na budowie tego ponad 23-kilometrowego odcinka przyszłej trasy Via Baltica trwają intensywne prace. Roboty ziemne zostały już niemal zakończone, jedynie na ok. 15 proc. trasy są jeszcze w trakcie. Natomiast na pozostałych odcinkach trwa wykonywanie podbudów i przygotowywanie pod dalsze układanie nawierzchni z betonu cementowego, którą do tej pory ułożono na ponad połowie długości trasy głównej. Największy stopień zaawansowania robót widoczny jest szczególnie na części odcinka zlokalizowanej bliżej Szczuczyna, gdzie w chwili obecnej układana jest nawierzchnia bitumiczna, a także trwają roboty wykończeniowe. Roboty na wszystkich obiektach mostowych zostały rozpoczęte, a budowa kilku z nich zbliża się ku końcowi.

Trwają także roboty branżowe, przy czym część została już zakończona. Dotyczy to w szczególności elementów kolizyjnych, takich jak linie elektroenergetyczne oraz wodociągi. Zaawansowanie rzeczowe na całości odcinka szacuje się na około 64 proc, zaś przewidywany termin zakończenia wszystkich robót to II kwartał 2022 r.

Przypomnijmy, że umowę na realizację tego odcinka, w systemie Projektuj i buduj, podpisaliśmy w sierpniu 2018 r. Prace w terenie ruszyły wiosną 2020 r., po uzyskaniu w lutym 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Koszt prac budowlanych to blisko 700 mln zł, a całości projektu niemal 780 mln zł.

http://www.s61-szczuczyn-elk.pl/

S61 Ełk Południe - Wysokie

Intensywne prace trwają również na budowie kolejnego, 23-kilometrowego odcinka, w okolicy Ełku. Rozpoczęto je jesienią 2020 r., po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W zakresie robót drogowych wykonawca jest w końcowej fazie wymian gruntu. Szacowane zakończenie tych prac to przełom lipca i sierpnia br. Ponadto wykonywane są wykopy, kolejne warstwy nasypu, podbudowa pomocnicza i zasadnicza. Dodatkowo wykonawca przygotowuje się do wykonania odcinka próbnego z nawierzchni betonowej Na obiektach mostowych wykonywane są fundamenty, przyczółki, podpory i ustroje nośne. Procentowe zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie około 28 proc. Przewidywany termin zakończenia to IV kwartał 2022 r.

Umowę na realizację tego odcinka szlaku Via Baltica, w systemie Projektuj i buduj, podpisaliśmy w lipcu 2018 r., a decyzję ZRID uzyskaliśmy we wrześniu 2020 r. Koszt prac budowlanych to 686 mln zł, a całości projektu ponad 780 mln zł.

http://s61-elk-wysokie.pl/

S61 Wysokie - Raczki

Na tym nieco ponad 21-kilometrowym odcinku wykonawca skupia swoje działania przede wszystkim na układaniu nawierzchni betonowej. Układanie postępuje zgodnie z rosnącym kilometrażem od początku odcinka w kierunku funkcjonującego już węzła Raczki i dalszego odcinka S61. Systematycznie, na kilka kilometrów przed maszyną, przygotowywana jest podbudowa z kruszywa łamanego. Na odcinkach z ułożoną nawierzchnią betonową prowadzone są roboty wykończeniowe: humusowane są tereny zielone, układane korytka ściekowe i wpusty, montowane bariery i ogrodzenia.  Na obiektach mostowych wykonane są już wszystkie ustroje nośne i trwają roboty wykończeniowe. Roboty prowadzone są przy ekranach akustycznych, zbiornikach, umacniane są rowy melioracyjne. Wykonywana jest makroniwelacja terenu oraz nawierzchnie dróg niższej kategorii. Do użytkowania oddano już drogi poprzeczne, takie jak DK16, DW661 i drogi powiatowe DP1933N i DP1913N i DP1945N. Ku końcowi zbliżają się roboty teletechniczne, sanitarne, elektroenergetyczne czy melioracyjne. Zaawansowanie robót wynosi ok. 75 proc. Przewidywany termin oddania trasy głównej do użytkowania to IV kwartał 2021 r.

Umowę na realizację tego odcinka, w systemie Projektuj i buduj, podpisaliśmy w lipcu 2018 r. Prace w terenie ruszyły jesienią 2019 r., po uzyskaniu w październiku 2019 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Koszt prac budowlanych to 484 mln zł, a całości projektu blisko 560 mln zł.

http://s61-wysokie-raczki.pl/

Realizacja tych trzech odcinków S61, o łącznej długości ok. 66 km, jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility), w kwocie ok. 380 mln zł.

 

S16 Borki Wielkie - Mrągowo

Inwestycja o wartości 626 mln zł jest kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe. Umowę na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj podpisaliśmy w maju 2020 roku. 18 czerwca 2021 r. uzyskaliśmy decyzję ZRID, co pozwoli rozpocząć roboty budowlane w lipcu br.

http://s16borki-mragowo.pl/

 

S5 Ornowo - Wirwajdy

GDDKiA

Na tej inwestycji o długości ok. 5 km wykonano ponad połowę robót ziemnych, trwa budowa nasypów. Wykonane zostały ustroje nośne na trzech obiektach, trwają prace wykończeniowe. Usunięto już kolizje z sieciami obcymi. W nadchodzących tygodniach kontynuowane będą roboty ziemne i budowa nasypów. Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem podbudów kruszywowych i stabilizowanych. W zakresie robót mostowych dla pozostałych obiektów trwają prace palowe i fundamentowe, a w dalszym etapie montaż i wykonanie elementów konstrukcji. Prowadzone będą roboty melioracyjne oraz roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie 35 proc. Przewidywany termin zakończenia to II kwartał 2023 r.

Umowę na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj podpisaliśmy w kwietniu 2020 roku, a latem 2020 r. ruszyły pierwsze prace budowlane. Koszt prac budowlanych to 204 mln zł, a wartość całego projektu to niemal 389 mln zł.

Inwestycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania to ok. 285 mln zł.

https://s5-ornowo-wirwajdy.pl/

 

DK51 obwodnica Smolajn

Obecnie prowadzone roboty branży drogowej, telekomunikacyjnej oraz elektrycznej. Zakończono usuwanie karp po wyciętych drzewach (z wyjątkiem odcinków objętych badaniami archeologicznymi). Zdjęcie warstwy humusu wykonano w około 70 proc. Wymieniono grunt na jednym z trzech planowanych obszarów. W nadchodzących tygodniach prace będą skupiały się na dalszej realizacji robót ziemnych (wykopy, nasypy), budowie kanału technologicznego oraz przebudowie kolidujących z inwestycją sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych. Zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie około 15 proc. Umowny termin zakończenia budowy to IV kwartał 2022 r.

Umowę na realizację tego zadania w systemie tradycyjnym podpisaliśmy w grudniu 2020 roku. Prace budowlane rozpoczęły się wiosną 2021 r. Inwestycja o wartości 26 mln zł i długości 1,8 km jest realizowana z rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

 

DK15 obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego

GDDKiA

Trwają intensywne roboty drogowe, dotychczas zrealizowano w dużej części roboty ziemne, branżowe oraz prace związane z robotami żelbetowymi na większości obiektów mostowych. W nadchodzących tygodniach ciężar prac zostanie przeniesiony na roboty nawierzchniowe i wykończeniowe. Wykonywane będą warstwy z kruszywa i bitumiczne, a także roboty brukarskie. W zakresie obiektów mostowych, najintensywniejsze prace będą przy moście na rzece Groblica. Zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie około 73 proc. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2022 r.

Umowę na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj podpisaliśmy w lutym 2018 roku, a wiosną 2019 r. rozpoczęły się pierwsze prace budowlane. Koszt robót budowlanych to około 318 mln zł, a wartość całego projektu to ponad 396 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wysokość dofinansowania to ponad 303 mln zł

http://obwodnicanml.pl/

 

Zaawansowane prace budowlane toczą się także na terenie północnego Mazowsza, gdzie realizujemy budowę ponad 70 kilometrów drogi ekspresowej S7 od granicy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do Płońska. Ta inwestycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania to prawie 1,044 mld zł.

GDDKiA

S7 Napierki - Mława

Na tym odcinku, o długości prawie 14 km, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) otrzymaliśmy w marcu 2020 r. Obecnie wykonano już większość robót ziemnych, a roboty konstrukcyjne na znaczącej części obiektów mostowych zostały zakończone. W ostatnich tygodniach wykonawca wprowadził czasową organizację ruchu (COR) i przełożył ruch z drogi DK7 na drogę obsługującą na odcinku około 2 km. Wprowadzenie COR pozwoliło rozpocząć prace rozbiórkowe fragmentu drogi DK7 leżącego w śladzie jednej z jezdni przyszłej drogi ekspresowej. Wykonawca kontynuuje układanie kolejnych odcinków nawierzchni betonowej w ciągu głównym trasy. W nadchodzących tygodniach planowana jest kontynuacja wyżej wymienionych robót. Wykonawca sukcesywnie realizuje także roboty w pozostałych branżach, w szczególności w obrębie przyszłych MOP Pepłowo I i Pepłowo II, tj. Miejsc Obsługi Podróżnych dla obu kierunków ruchu. Zaawansowanie rzeczowe całej inwestycji wynosi na koniec czerwca 2021 r. około 52 proc., a nawierzchni betonowej około 19 proc. Przewidywany termin zakończenia to II kwartał 2022 r.

Umowę na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj podpisaliśmy w grudniu 2017 roku. Koszt robót budowlanych to prawie 295 mln zł, a wartość całego projektu to niemal 366 mln zł.

http://www.s7napierki-mlawa.pl/

S7 Mława - Strzegowo

Prace budowlane na odcinku o długości ok. 21,5 km zaczęły się w październiku 2019 r. Na budowie wykonano znaczącą część robót ziemnych, a roboty konstrukcyjne na większości obiektów mostowych zostały zakończone. W nadchodzących tygodniach planowana jest kontynuacja robót nawierzchniowych, prac na ustrojach nośnych obiektów mostowych oraz w pozostałych branżach. Zaawansowanie rzeczowe całej inwestycji wynosi na koniec czerwca 2021 r. około 68 proc., a nawierzchni betonowej około 31 proc. Przewidywany termin zakończenia to IV kwartał 2021 r.

Umowę na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj podpisaliśmy w grudniu 2017 roku. Koszt robót budowlanych to 446 mln zł, a wartość całego projektu to niemal 543 mln zł.

http://s7mlawa-strzegowo.pl/

S7 Strzegowo - Pieńki

Prace budowlane na tym odcinku zaczęły się we wrześniu 2019 roku, natomiast układanie nawierzchni betonowej na tym odcinku rozpoczęło się pod koniec maja 2021 roku. Obecnie wykonawca kontynuuje te prace, jak również roboty ziemne, układanie kolejnych warstw podbudowy, układanie nawierzchni bitumicznej, montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych. Prowadzone są także prace brukarskie oraz montaż barier ochronnych i ogrodzenia. W budowie jest odwodnienie drogowe oraz prace wykończeniowe takie jak: humusowanie skarp z obsianiem trawą. Mocno zaawansowane są prace na wszystkich obiektach inżynierskich, na niektórych są to już prace wykończeniowe. Kilka obiektów oddano już do użytkowania i odbywa się po nich ruch. Zaawansowanie rzeczowe na koniec czerwca to prawie 64 proc., a nawierzchni betonowej około 18 proc. Planowane puszczenie ruchu po trasie głównej to grudzień 2021.

Umowę na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj podpisaliśmy w styczniu 2018 roku. Koszt robót budowlanych to 516 mln zł, a wartość całego projektu to ponad 620 mln zł.

http://s7strzegowo-pienki.pl/

S7 Pieńki - Płońsk

Prace na tym blisko 14-kilometrowym odcinku zaczęły się również, tak jak na sąsiednim, we wrześniu 2019 r. Wykonawca od maja 2021 roku rozpoczął układanie nawierzchni betonowej. Obecnie trwa kontynuacja tych prac. Na ukończeniu są roboty ziemne, jak również przebudowa kolizji. Na drogach zbiorczych i poprzecznych trwa układanie nawierzchni bitumicznej. W ciągu trasy głównej montowane są ekrany akustyczne i ogrodzenie. Wykonawca wykonuje prace brukarskie, odwodnienie drogowe, montuje bariery ochronne oraz prowadzi prace wykończeniowe takie jak: humusowanie skarp z obsianiem trawą, montuje ogrodzenie. Mocno zaawansowane są prace na wszystkich obiektach inżynierskich, na niektórych są to już prace wykończeniowe. Obiekt 61,7b oddano do użytkowania, po którym odbywa się już ruch. Zaawansowanie rzeczowe na koniec czerwca wynosi ponad 69 proc., a nawierzchni betonowej około 32 proc. Planowane puszczenie ruchu po trasie głównej to grudzień 2021.

Umowę na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj podpisaliśmy w styczniu 2018 roku. Koszt robót budowlanych to prawie 312 mln zł, a wartość całego projektu to niemal 400 mln zł.

http://s7pienki-plonsk.pl/