viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2020

Organizacja ruchu w sąsiedztwie cmentarzy na drogach krajowych w woj. warmińsko-mazurskim

29-10-2020

W związku ze spodziewanym wzmożonym ruchem na drogach krajowych w okresie Wszystkich Świętych informujemy, że nie przewidujemy znaczących zmian w organizacji ruchu w sąsiedztwie cmentarzy. Ruch na drogach krajowych odbywać się będzie jak dotychczas, natomiast zmian organizacji ruchu należy się spodziewać na drogach krzyżujących się z krajówkami. Spowoduje to ograniczenie możliwości zjazdu i wjazdu na drogę krajową oraz wprowadzenie zakazu zatrzymywania się w sąsiedztwie cmentarzy.

Iława DK16

Z ulicy Ostródzkiej w ciągu drogi krajowej nr16 nie będzie można skręcić w drogę biegnącą wzdłuż cmentarza znajdującą się w pobliżu rzeki Iławka. Zostaną ustawione znaki  zakazu skretu w lewo i w prawo (B-21 i B-22). Ruch na drodze krajowej pozostanie bez zmian.

 

Kosewo DK16

Na drodze krajowej nr 16 w sąsiedztwie cmentarza zostanie ustawiony znak zakaz zatrzymywania się (B-36).

 

Mikołajki DK16

Na drodze krajowej nr 16 w sąsiedztwie cmentarza zostanie ustawiony znak zakaz zatrzymywania się (B-36).

 

Granica Państwa – obwodnica Gołdapi DK65

Na odcinku drogi krajowej nr 65 o dł. 500 m zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km/h (B-33) oraz zakaz zatrzymywania się (B-36) po obu stronach drogi.

 

Kowale Oleckie DK65

Na drodze krajowej nr 65 w sąsiedztwie cmentarza zostanie ustawiony znak zakaz zatrzymywania się (B-36).

 

Ślepie – Gąski DK65

Na odcinku drogi krajowej nr 65 o dł. 600 m, wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50 km/h (B-33) oraz zakaz zatrzymywania się (B-36) po obu stronach drogi.

 

Szczytno DK57

Na drodze krajowej nr 57 w sąsiedztwie cmentarza planowane jest ręczne kierowanie ruchem przez Policję, w związku z czasowym otwarciem ul. Mazurskiej w Szczytnie.

 

Najświeższe informacje na temat sytuacji na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA dostępne są na stronie internetowej www.archiwum.gddkia.gov.pl, w zakładkach „Serwis dla kierowców” oraz „Mapa kamer monitorujących”, w której znajdują się aktualne odczyty ze stacji meteorologicznych wraz z obrazami sytuacji drogowej rejestrowanymi przez kamery.

Można także skorzystać z ogólnodostępnego w całej Polsce numeru informacji drogowej GDDKiA 19 111, gdzie na bieżąco pełniący dyżur przekażą informację o utrudnieniach i warunkach ruchu.