viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2020

Pierwszy krok do budowy ronda na obwodnicy Olecka za nami

30-09-2020

Podpisaliśmy umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 z drogą wojewódzką nr 655. Wykonawca na realizację zadania o wartości 110 tys. zł będzie miał 10 miesięcy. To drugie podejście do budowy ronda w tym miejscu.

Umowa na projekt budowlany i wykonawczy

W pierwszym przetargu na projekt i budowę ronda na obwodnicy Olecka wpłynęły oferty znacznie przekraczające nasz budżet, GDDKiA co spowodowało, że przetarg został unieważniony. Postanowiliśmy w tej sytuacji zmienić tryb postępowania i ogłosić oddzielny przetarg na wykonanie projektu, a następnie, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wszcząć kolejne postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego podpisaliśmy 25 września 2020 r. Wykonawcą zadania jest Biuro Projektów Drogowych z Gdańska, które za kwotę 110 tys. zł wykona w ciągu 10 miesięcy dokumentację projektową ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Olecka z drogą wojewódzką nr 655. Według wstępnych szacunków rondo mogłoby powstać do końca 2022 roku.

 

Bezpieczeństwo priorytetem

Po oddaniu do użytku obwodnicy Olecka doszło do szeregu wypadków i kolizji na skrzyżowaniu tej drogi z drogą wojewódzką nr 655. Na skrzyżowaniu tym usytuowanie ekranów akustycznych, jak i ukształtowanie terenu, wpływa na widoczność, dlatego też na drodze podporządkowanej ustawiony jest znak "STOP". Mając świadomość tych ograniczeń, postanowiliśmy w celu poprawy bezpieczeństwa wybudować na tym skrzyżowaniu sygnalizację świetlną.

 

Równolegle do przygotowania przetargu na wykonanie sygnalizacji świetlnej podjęliśmy doraźne działania mające na celu poprawę widoczności i skuteczności oznakowania. W tym celu zdemontowaliśmy 28 paneli ekranów akustycznych na odcinku ok. 90 m w celu poprawy widoczności. Na drodze wojewódzkiej, zarówno od strony Giżycka jak i Olecka, zastosowaliśmy pasy akustyczno-wibracyjne wraz z aktywnymi znakami “STOP”. Ponadto na obwodnicy, na dojazdach do skrzyżowania, zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km/h. Niezależnie od powyższych działań wystąpiliśmy do Inspekcji Transportu Drogowego o wprowadzenie w tym miejscu odcinkowego pomiaru prędkości.

 

W 2018 roku przystąpiliśmy do przetargu na wykonanie sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Przetarg ten ogłaszaliśmy czterokrotnie, jednak żadne postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ w trzech przetargach nie było chętnych do wykonania tego zadania, a w czwartym złożone oferty przekroczyły nasz budżet.

 

Potrzebne rondo

Podjęliśmy więc decyzję o przebudowie skrzyżowania obwodnicy Olecka z drogą wojewódzką 655 na rondo. W 2019 roku ogłosiliśmy przetarg na opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego i na podstawie wykonanej dokumentacji przebudowę skrzyżowania DK65 z DW655 na rondo. W przetargu tym wpłynęły dwie oferty przekraczające nasz budżet dwu- i trzykrotnie. Również ten przetarg został unieważniony. W tej sytuacji zdecydowaliśmy, że nie będziemy realizować zadania w systemie „Projektuj i buduj” tylko tradycyjnym i wszczęliśmy postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej. Efektem tej decyzji jest zawarta umowa na projekt budowlany i wykonawczy.