viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2020

Program budowy 100 obwodnic na drogach krajowych Warmii i Mazur

10-02-2020

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Na Warmii i Mazurach z tego programu powstanie pięć obwodnic.

Główne założenia programu

Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju. Dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania, dla których przygotowania dopiero się rozpoczną.

 

Korzyści realizacji inwestycji

Budowa obwodnic przyniesie wymierne korzyści takie, jak:

  • odsunięcie ruchu ciężkiego i tranzytowego od obszarów zabudowanych;
  • skrócenie czasu podróży;
  • oszczędności paliwa;
  • zapewnienie komfortu jazdy i zmniejszenie ryzyka wypadków;
  • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg przez centrum miasta;
  • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów;
  • poprawa przepustowości i płynności jazdy.

Obwodnice w realizacji

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano do ruchu w ramach PBDK 15 obwodnic, natomiast w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64. Na Warmii i Mazurach w ramach PBDK realizowana jest obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 o dł. 18 km i wartości 318 mln zł.

Ponadto budowa obwodnic jest realizowana w ramach rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych. W województwie warmińsko-mazurskim są to obwodnice Ostródy, Wirwajd, Tyrowa, które powstaną dzięki budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo-Wirwajdy, obwodnice Mrągowa, Bagienic i Marcinkowa realizowane przy okazji budowy drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo oraz obwodnica Ełku w ciągu S16 i S61 budowana w ramach drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki.

Zadania te są realizowane niezależnie od nowego programu budowy 100 obwodnic

 

Inwestycje z Programu 100 obwodnic w województwie warmińsko-mazurskim

Na Warmii i Mazurach z tego programu powstanie pięć obwodnic. Najbardziej zaawansowaną inwestycją jest obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Dla tego zadania na końcowym etapie znajduje się proces opracowywania dokumentacji. Złożyliśmy już wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Jeszcze w tym roku planujemy ogłosić przetarg na budowę. W 2021 roku z kolei planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65, dla której prace przygotowawcze są również na zaawansowanym etapie – koncentrują się na opracowaniu niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem tej decyzji. Ogłoszenie przetargów na realizację pozostałych obwodnic przewidujemy na lata 2024-25.

 

GDDKiA 

 

Obwodnica Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51

 

Stan prac przygotowawczych: dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

 

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Olsztyna wraz z obejściem m. Dywity jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 51. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Olsztynie i Dywitach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Inwestycja będzie stanowiła również dopełnienie układu drogowego który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S51 oraz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16. Dzięki tej inwestycji całość ruchu dalekobieżnego i tranzytowego będzie mogło zostać wyprowadzone z miasta Olsztyna. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65

 

Stan prac przygotowawczych: prace przygotowawcze dla zadania są na zaawansowanym etapie – obecny etap koncentruje się na opracowaniu niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem tej decyzji. Zadanie obwodnicy miejscowości stanowi część przebudowy całego korytarza drogi krajowej nr 65, która jest realizowana jako zadanie komplementarne.

 

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Gąsek jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 65. Jest jedno z ostatnich tzw. wąskich gardeł na tym przebiegu w ostatnich latach oraz obecnie prowadzone są intensywne prace podnoszące bezpieczeństwo oraz czas podróży na tym korytarzu. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Gąskach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 65 stanowi popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, prowadzi również do granicy państwa. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63

 

Stan prac przygotowawczych: dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

 

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Pisza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 58 i 63. W miejscowości już zostały zrealizowane elementy obejścia centrum miejscowości. Proponowana inwestycja powinna domknąć tzw. ring komunikacyjny w Piszu.Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 58 i 63  stanowią popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, a sam Pisz jest miejscowością turystyczną. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica msc. Smolajny w ciągu drogi krajowej nr 51

 

Stan prac przygotowawczych: dla zadania prowadzone są prace projektowe w ramach środków z budżetu państwa, złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ujęcie w Programie 100 obwodnic zabezpieczy środki i przyspieszy realizację zadania.

 

Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2020 r.

 

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Smolajn jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 51. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samych Smolajnach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53 i 57

 

Stan prac przygotowawczych: Dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

 

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Szczytna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 53 i 57. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Szczytnie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 53 i 57 stanowią popularne szlaki komunikacyjne na Warmii i Mazurach, samo miasto jest celem podróży turystycznych. Obwodnica będzie również istotna dla obsługi komunikacyjnej lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.