viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2017

Rok 2017 na drogach krajowych Warmii i Mazur

29-12-2017

2,9 mld zł to wartość inwestycji, których rezultaty udostępnione zostały kierowcom na Warmii i Mazurach w 2017 roku, czyli 75 km nowych dróg ekspresowych i obwodnic. Wartość wszystkich toczących się na drogach krajowych regionu inwestycji to blisko 4,4 mld zł.

Drogi ekspresowe i obwodnice

W 2017 r. kontynuowano prace na kontraktach zawartych w latach 2015-16. Są to następujące odcinki:

 • S7 Nidzica Północ - Nidzica Południe /9,1km/229,4 mln zł
 • S7 Nidzica Południe – Napierki/13,6km/263,1 mln zł
 • S51 Olsztyn – Olsztynek/13,3km/394,8 mln zł
 • S7 Ostróda Południe – Rychnowo/8,8km/299,2 mln zł
 • S7 Rychnowo – Olsztynek/11,3km/388,5 mln zł
 • S7 Ostróda Płn. – Ostróda Płd. wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu dk16/18,4 km/1 318,5 mln zł
 • dk 16 południowa obwodnica Olsztyna, zad. 1 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe/10 km/387,5 mln zł
 • S51 południowa obwodnica Olsztyna, zad. 2 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe/14,7 km/1,01  mld zł

Spośród wyżej wymienionych dróg w 2017 roku udostępniono kierowcom wszystkie odcinki S7, drogę S51 Olsztyn – Olsztynek oraz obwodnicę Ostródy wciągu dk16. To łącznie prawie 75 km o wartości blisko 2,9 mld zł. W budowie pozostają jeszcze dwa odcinki obwodnicy Olsztyna, których realizacja zakończy się w 2018 roku. Podpisaniem umów rozpoczęły się natomiast dwa nowe kontrakty na projekt i budowę odcinków drogi ekspresowej S7 realizowanej przez olsztyński oddział GDDKiA na terenie Mazowsza, tj. Napierki – Mława (14 km) i Mława – Strzegowo (21,5 km). W pierwszym kwartale 2018 roku na podpisanie umów na projekt i budowę oczekują jeszcze dwa mazowieckie odcinki S7 Strzegowo – Pieńki i Pieńki – Płońsk, obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 oraz trzy odcinki drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki.

 

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

W bieżącym roku GDDKiA Oddział w Olsztynie realizował także zadania inwestycyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Program ten stanowi część Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 (z perspektywą do 2025). Dobór zadań do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych następuje poprzez wybranie z planów GDDKiA tych inwestycji, dla których zostały określone najwyższe klasy ryzyka. Realizacja Programu w wymiarze wieloletnim pozwoli na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych i wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego (redukcja liczby wypadków i ich ofiar). Lista tych zadań będzie każdego roku aktualizowana.

W roku 2017 w ramach PLMN realizowane były następujące zadania o łącznej wartości ok. 71,5 mln zł. Są to:

 • dk53/59 Rozogi – budowa ronda
 • dk16 Kisielice – Ogrodzieniec - budowa ciągu pieszo – rowerowego
 • dk63 Węgorzewo – budowa ronda
 • dk59/63 Giżycko – budowa ronda wraz rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego
 • dk51 Dywity – budowa ciągu pieszo-rowerowego
 • dk16 Stradomno – budowa chodnika
 • dk16 Stare Jabłonki – remont mostu
 • dk53 Szczytno – rozbudowa drogi (ul. Leyka, Wileńska)

Inwestycje w przygotowaniu

W 2017 r. zakończyły się  przetargi na budowę w systemie „Projektuj i buduj”. Są to zadania:

 • •S7 Napierki - Mława (14 km),
 • •S7 Mława – Strzegowo (21,5 km),
 • •S7 Strzegowo - Pieńki (22 km),
 • •S7 Pieńki - Płońsk (13,7 km),
 • •dk15 obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego (18 km).

W fazie końcowej znajdują się postępowania na budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki.

W 2017 roku zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji dwóch dróg, tj.:

 • studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz – Ełk,
 • koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy.

W kwietniu 2018 roku mają zakończyć się prace nad koncepcją programową dla odcinka dk16 Borki Wielkie - Mrągowo wraz  z obwodnicą Mrągowa, co pozwoli jeszcze w 2018 roku ogłosić przetarg na projekt i budowę tej drogi.

 

Plany na 2018

W przyszłym roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego kończyć się będzie budowa obwodnicy Olsztyna (2 zadania). W pierwszym kwartale 2018 roku planujemy podpisać umowy na projekt i budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15, drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki oraz 2 odcinków S7 na terenie województwa mazowieckiego od Napierek do Płońska. W planach jest także ogłoszenie przetargu na projekt i budowę S16 Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu dk59. Kontynuowane będą także zadania z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.