viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2015

Laboratorium drogowe GDDKiA - kolejne metody badawcze z akredytacją

03-07-2015

 

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) rozszerzyło w czerwcu br. zakres akredytacji laboratorium drogowego w Olsztynie o 18 metod badawczych, a także o kolejne metody pobierania próbek. Obecnie laboratorium realizuje ponad 200 metod badawczych, z czego 28 metodami akredytowanymi z wykorzystaniem akredytowanych metod poboru próbek. Jako pierwsze w kraju uzyskało akredytację na oznaczenie wskaźnika równości IRI (International Roughness Index).

Zakres rozszerzenia akredytacji

Wśród metod badawczych, które w czerwcu br. uzyskały akredytację są m.in.:

·         Odporność na deformacje trwałe mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA)

·         Podstawowe badania asfaltów i asfaltów modyfikowanych

·         Oznaczenie mrozoodporności kruszywa w wodzie oraz w roztworze soli

·         Oznaczenie zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej

·         Badanie wskaźnika piaskowego

·         Nasiąkliwość i mrozoodporność betonu

·         Pomiar poprzecznych i podłużnych profili nawierzchni w zakresie długości fali równości i megatekstury,

·         Oznaczenie parametrów widzialności oznakowania poziomego,

·         Pobieranie próbek gruntów i mieszanki betonowej.

Kompletny, aktualny zakres akredytacji dostępny jest na stronie www.pca.gov.pl dla laboratorium badawczego o akredytacji nr AB 1483.

 

Potwierdzenie kompetencji

Od lutego 2014 roku Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe (WT-LD) olsztyńskiego oddziału GDDKiA posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) - certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1483. Certyfikat ten stanowi formalne potwierdzenie kompetencji laboratorium do świadczenia usług badawczych oraz gwarancję rzetelności wykonywanych badań materiałów i wyrobów budowlanych stosowanych do budowy dróg i mostów. Certyfikat został wydany po przeprowadzonej przez PCA ocenie WT-LD pod względem kompetencji w zakresie technicznym i systemu zarządzania, mając na uwadze zachowanie przez laboratorium bezstronności i niezależności oraz zapewnienie rzetelności świadczonych usług badawczych. Na każdym etapie realizacji inwestycji, w ramach obowiązującego w GDDKiA systemu monitorowania jakości robót, Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe sprawdza czy wykonawcy budują drogi zgodnie z normami jakościowymi wskazanymi w projektach i obowiązujących przepisach oraz specyfikacjach technicznych. W ubiegłym roku laboratorium drogowe olsztyńskiego Oddziału GDDKiA przebadało łącznie 7700 próbek w ramach monitorowania jakości robót na drogach krajowych realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Laboratorium GDDKiA pierwsze w kraju

Laboratorium drogowe GDDKiA w Olsztynie jako pierwsze w kraju uzyskało akredytację na oznaczenie wskaźnika równości IRI (International Roughness Index). Jest to parametr odzwierciedlający komfort jazdy podczas poruszania się na badanej nawierzchni jezdni. Uzyskana wartość wskaźnika opisuje pracę zawieszenia w umownie przyjętym modelu pojazdu, który porusza się ze stałą prędkością 80 km/h. Wymagania dotyczące równości zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

Inwestycje pod kontrolą

Rozszerzenie zakresu akredytacji zbiega się w czasie z dużą liczbą inwestycji. Dla zapewnienia jakości realizowanych zadań niezbędny jest laboratoryjny system kontroli wraz z nowoczesnym zapleczem technicznym. Najbliższe lata na drogach krajowych Warmii i Mazur to okres intensywnych robót drogowych. Łącznie w budowie jest obecnie 83,7 km dróg (S7 i S51) o wartości 3,2 mld zł, a  niebawem ruszy budowa obu odcinków obwodnicy Olsztyna o długości blisko 25 km. W przygotowaniu są następne duże zadania inwestycyjne: budowa 71 km drogi ekspresowej S7 Napierki – Płońsk oraz 63 km drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki. W trakcie odbioru znajduje się dokumentacja projektowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15 o dł. 18 km. 

 

Przykłady akredytowanych badań