viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2012

Rok 2012 na drogach krajowych Warmii i Mazur

12-12-2012

Informacja o inwestycjach realizowanych w 2012 r. na drogach krajowych w województwie warmińsko-mazurskim.

Budżet olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę i remonty dróg w 2012 roku wyniósł 1,2 mld zł. Wartość inwestycji realizowanych na drogach krajowych Warmii i Mazur w roku 2012 to 2,7 mld zł.

 

Prace  budowlane w województwie warmińsko-mazurskim toczyły się na 88 km dróg krajowych, z czego budowa  dróg ekspresowych S-7 (61 km) oraz S-51 (6 km) objęła 67 km i realizowana była na dwóch odcinkach. Pasłęk - Miłomłyn, o długości ok. 37 km i wartości 1,07 mld zł został oddany do użytku w lipcu, z kolei 31-kilometrowy odcinek Olsztynek – Nidzica  wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi S-51 o wartości 1,185 mld zł został zakończony w listopadzie br. Zadania te współfinasowane były z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

S-7 Pasłęk-Miłomłyn 

S-7 Olsztynek-Nidzica 

S-51 Obwodnica Olsztynka 

 

Z funduszy POIiŚ realizowany jest również 8,2-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 16 z Biskupca do Borek Wielkich. Koszt tego zadania to 147 mln zł. Termin zakończenia zadania, ze względu na konieczność zwiększenia zakresu wymiany gruntów i przebudowę niezinwentaryzowanej poniemieckiej sieci melioracyjnej, przesunięty został na 27 czerwca 2013 roku.

16 Biskupiec-Borki Wielkie 

 

W lipcu tego roku zakończyła się budowa obwodnicy Ełku o długości 4,8 km, realizowanej w ciągu dróg krajowych nr 16 i 65. Obwodnica o wartości 135 mln zł powstała dzięki środkom  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Obwodnica Ełku 

 

Na ukończeniu znajduje się kolejna inwestycja finansowana z PORPW – obwodnica Olecka o długości 7,6 km w ciągu drogi krajowej nr 65. Wartość tego zadania to 109 mln zł. Będzie to droga o przekroju 2+1, co oznacza, że jadący będą  mieli na zmianę po dwa pasy ruchu w jednym kierunku.

Obwodnica Olecka 

 

Jesienią 2012 roku oddane zostały do użytku dwa mosty w ciągu dróg krajowych. W Iławie na drodze krajowej nr 16 wybudowany został nowy most łukowy nad przesmykiem pomiędzy jeziorami, z kolei w Braniewie w ciągu drogi krajowej nr 54, został wyremontowany most nad rzeką Pasłęką. 

Most w Iławie 

Most w Braniewie 

 

Oprócz dużych inwestycji drogowych olsztyński oddział realizował  w 2012 roku także remonty nawierzchni. Szereg wykonanych remontów dał w efekcie 32 km nowych nawierzchni i 1800 m nowych chodników.

Remonty nawierzchni 

 

W styczniu br. laboratorium drogowe olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uzyskało nową siedzibę, odpowiadającą coraz wyższym wymaganiom stawianym nowoczesnemu systemowi kontroli jakości przy budowie i utrzymaniu dróg. Przy ul. Sokolej w Gutkowie powstał obiekt odpowiedni dla nowoczesnych technologii i urządzeń stosowanych w badaniach kontroli jakości dróg. Koszt budowy to 8,7 mln zł. Nowe laboratorium zostało wyposażone w nowy sprzęt o wartości ponad 7 mln zł, który zastąpił stare, wyeksploatowane urządzenia.

Laboratorium drogowe 

 

W ciągu bieżącego roku olsztyńskie laboratorium drogowe przeprowadziło łącznie 13 113 badań, w tym:

- badania betonu i materiałów wiążących – 1690

- badania kruszyw – 618

- badania asfaltu i mieszanek mineralno-asfaltowych – 7466

- badania gruntów – 1069

- badania z zakresu diagnostyki nawierzchni – 2270

 

28 listopada 2012 r. olsztyński oddział GDDKiA złożył wniosek do Polskiego Centrum Akredytacji o akredytację laboratorium drogowego.

  

Główne inwestycje realizowane w roku 2012:

  • S7 – Pasłęk – Miłomłyn (1,07 mld zł) – 36,5 km
  • S7 – Olsztynek – Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi 51 (1,185 mld zł) – 31,3 km
  • 16 – Biskupiec – Borki Wlk. – (149 mln zł) – 8,2 km 
  • 16/65 – obwodnica Ełku (III i IV etap) – (135 mln zł) - 4,8 km
  • 65 – obwodnica Olecka (109 mln zł) – 7,5 km