viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAPrzetarg na dzierżawę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP)

28-04-2017

Archiwalne - Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A4

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm) zaprasza do składania ofert w przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A4:

 1. „Obiekt I” - należy przez to rozumieć MOP Paszczyna Południe kat. II zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Dębica Wschód – węzeł Rzeszów Zachód km 541+164 przy jezdni południowej;
 2. „Obiekt II” - należy przez to rozumieć MOP Paszczyna Północ kat. III zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Dębica Wschód – węzeł Rzeszów Zachód km 541+104 przy jezdni północnej;
 3. „Obiekt III” - należy przez to rozumieć MOP Łukawiec kat. II zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Rzeszów Wschód – węzeł Jarosław Zachód, km 588+429 przy jezdni północnej;
 4. „Obiekt IV” - należy przez to rozumieć MOP Cieszacin kat. II zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Jarosław Zachód – węzeł Przemyśl, km 627+775 przy jezdni południowej;
 5. „Obiekt V” - należy przez to rozumieć MOP Pawłosiów kat. III zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Jarosław Zachód – węzeł Przemyśl, km 627+775 przy jezdni północnej;
 6. „Obiekt VI” - należy przez to rozumieć MOP Chotyniec kat. II zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Przemyśl – węzeł Korczowa, km 662+200 przy jezdni północnej;
 7. „Obiekt VII” - należy przez to rozumieć MOP Hruszowice kat. III zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Przemyśl – węzeł Korczowa, km 662+263 przy jezdni południowej

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego: GDDKiA Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów w pokoju nr 1 – Kancelaria-Dziennik Podawczy nie później niż do dnia 31 maja 2017 roku do godz. 11.00

 

W związku z wnioskiem jednej z firm zainteresowanych złożeniem oferty na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację MOP zlokalizowanych przy autostradzie A4 odc. Dębica Wschód – Korczowa Wydzierżawiający przedłuża termin na składanie ofert do 30 czerwca 2017 roku.

Miejsce i godzina składania ofert nie ulega zmianie.

DECYZJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

W związku z wnioskiem jednej z firm  Wydzierżawiający przedłuża termin na składanie ofert do 14 lipca 2017 roku.

Miejsce i godzina składania ofert nie ulega zmianie.

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA 

INFORMACJA O WARUNKACH PRZETARGU 

FORMULARZ OFERTOWY 

UMOWA DZIERŻAWY 

OPF MOP KAT II PASZCZYNA POŁUDNIE 

OPF MOP KAT III PASZCZYNA PÓŁNOC 

OPF MOP KAT II ŁUKAWIEC 

OPF MOP KAT II CIESZACIN 

OPF MOP KAT III PAWŁOSIÓW 

OPF MOP KAT III HRUSZOWICE 

OPF MOP KAT II CHOTYNIEC 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie informuje, że:w Umowie Dzierżawy uległ zmianie ust. 10.1 w Artykule 10 – koszty eksploatacji i działalności Dzierżawcy.

ZMIANA NR 2 

UMOWA DZIERŻAWY ZE ZMIANĄ 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIEM