Archiwalne - Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A4


GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm) zaprasza do składania ofert w przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A4:

 1. „Obiekt I” - należy przez to rozumieć MOP Paszczyna Południe kat. II zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Dębica Wschód – węzeł Rzeszów Zachód km 541+164 przy jezdni południowej;
 2. „Obiekt II” - należy przez to rozumieć MOP Paszczyna Północ kat. III zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Dębica Wschód – węzeł Rzeszów Zachód km 541+104 przy jezdni północnej;
 3. „Obiekt III” - należy przez to rozumieć MOP Łukawiec kat. II zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Rzeszów Wschód – węzeł Jarosław Zachód, km 588+429 przy jezdni północnej;
 4. „Obiekt IV” - należy przez to rozumieć MOP Cieszacin kat. II zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Jarosław Zachód – węzeł Przemyśl, km 627+775 przy jezdni południowej;
 5. „Obiekt V” - należy przez to rozumieć MOP Pawłosiów kat. III zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Jarosław Zachód – węzeł Przemyśl, km 627+775 przy jezdni północnej;
 6. „Obiekt VI” - należy przez to rozumieć MOP Chotyniec kat. II zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Przemyśl – węzeł Korczowa, km 662+200 przy jezdni północnej;
 7. „Obiekt VII” - należy przez to rozumieć MOP Hruszowice kat. III zlokalizowany
  w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Przemyśl – węzeł Korczowa, km 662+263 przy jezdni południowej

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego: GDDKiA Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów w pokoju nr 1 – Kancelaria-Dziennik Podawczy nie później niż do dnia 31 maja 2017 roku do godz. 11.00

 

W związku z wnioskiem jednej z firm zainteresowanych złożeniem oferty na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację MOP zlokalizowanych przy autostradzie A4 odc. Dębica Wschód – Korczowa Wydzierżawiający przedłuża termin na składanie ofert do 30 czerwca 2017 roku.

Miejsce i godzina składania ofert nie ulega zmianie.

DECYZJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

W związku z wnioskiem jednej z firm  Wydzierżawiający przedłuża termin na składanie ofert do 14 lipca 2017 roku.

Miejsce i godzina składania ofert nie ulega zmianie.

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA 

INFORMACJA O WARUNKACH PRZETARGU 

FORMULARZ OFERTOWY 

UMOWA DZIERŻAWY 

OPF MOP KAT II PASZCZYNA POŁUDNIE 

OPF MOP KAT III PASZCZYNA PÓŁNOC 

OPF MOP KAT II ŁUKAWIEC 

OPF MOP KAT II CIESZACIN 

OPF MOP KAT III PAWŁOSIÓW 

OPF MOP KAT III HRUSZOWICE 

OPF MOP KAT II CHOTYNIEC 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie informuje, że:w Umowie Dzierżawy uległ zmianie ust. 10.1 w Artykule 10 – koszty eksploatacji i działalności Dzierżawcy.

ZMIANA NR 2 

UMOWA DZIERŻAWY ZE ZMIANĄ 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIEM