viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAWydziały i rejony

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Jarosław Komiago - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 29

Justyna Babiasz - Główny Specjalista ds.bhp

tel. +48 89 521 28 13

 

Wydział Zamówień Publicznych

Iwona Bujak - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 81

Agnieszka Krawczyk - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 89 521 28 08

 

Wydział Obsługi Prawnej

Agnieszka Boruczkowska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 53

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Karol Głębocki - Główny Specjalista

tel. +48 89 521 28 14

 

 

Stanowisko ds. Gwarancji

Krzysztof Wątły - Główny Specjalista

tel. +48 89 521 28 91

 

 

Wydział Dokumentacji

Krystyna Szynkowska - Naczelnik Wydziału

+48 89 521 28 07

Anna Frąckiewicz - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 89 521 28 37

 

Wydział Środowiska

Małgorzata Samsel - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 80

 

Wydział Nieruchomości

Roman Grzelka - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 05

Bartosz Głębocki - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 89 521 28 85

 

Wydział Monitoringu Inwestycji Drogowych

Krzysztof Nowicki - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 522 09 40

fax: +48 89 523 96 17

Piotr Bronakowski - p.o. Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 89 522 09 42

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-1)

Irena Strzelczyk - Ekspert

tel. +48 89 642 71 60

Piotr Paradowski - Kierownik Projektu

tel. +48 89 642 71 72

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-2)

Agnieszka Wądołowska - Kierownik Projektu

tel. +48 89 523 96 09

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-3)

Michał Wiśnicki - Kierownik Projektu

tel. +48 89 522 09 32

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-4)

Oriana Bardzicka-Pawłowska - Kierownik Projektu

tel. +48 89 787 800 157

 

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-5)

Bogusław Kosek – Kierownik Projektu

tel. +48 512 64 36

 

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-6)

Romuald Wilczek - Kierownik Projektu

tel. +48 23 680 60 30

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-7)

Beata Wiśniewska - Kierownik Projektu

tel. +48 89 767 80 20

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-8)

Hubert Mildner – Kierownik Projektu

tel. +48 668 541 095

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-9)

Piotr Paradowski - Kierownik Projektu

tel. +48 89 642 71 72

 

  Zespół Kierownika Projektu (KP-10)

Przemysław Szapiel - Kierownik Projektu

tel. +48 89 642 71 73

 

Zespół Kierownika Projektu (KP-11)

Oriana Bardzicka-Pawłowska - Kierownik Projektu

tel. +48 89 787 800 157

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Bertold Wiśniewski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 60

fax: +48 89 535 97 56

Lilianna Królikowska - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 89 521 28 61

 

Wydział BRD i Zarządzania Ruchem

Karol Frąckiewicz - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 90

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Małgorzata Moszczyńska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 78

 

Wydział Mostów

Anna Kruk - Naczelnik Wydziału

+48 89 521 28 70

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Michał Stokłos - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 50

Anna Stróżek - Główny Specjalista ds. informatyki

tel. +48 89 521 28 18

 

Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe

Andrzej Stolla - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 522 09 50

fax: +48 89 521 89 44

Adam Jaszczuk - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 89 522 09 60

 

Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

Adam Jaszczuk - Główny Specjalista

tel. +48 89 522 09 60

 

 

Wydział Finansowo - Księgowy

Elżbieta Krasińska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 88

Wioletta Dziouksza - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 89 521 28 42

 

Wydział Administracji

Mariusz Stankiewicz - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 10

 

Wydział Planowania

Konrad Korenik - Naczelnik Wydziału

tel. +48 89 521 28 34

 

Rejon w Elblągu

Marek Gierałtowski - Kierownik Rejonu
Maciej Wielgucki - Z-ca Kierownika Rejonu

82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 114
tel. +48 55 237 05 16
fax: +48 55 237 05 17
e-mail: sekretariat_elblag@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 55 237 05 18

 

Rejon w Ełku

Andrzej Dunowski - Kierownik Rejonu 
Dariusz Węgłowski - Z-ca Kierownika Rejonu

19-300 Ełk, ul. Kolonia 1
tel. +48 87 621 25 89
fax: +48 87 610 04 66
email: sekretariat_elk@gddkia.gov.pl 

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 87 621 25 89

 

Rejon w Giżycku

Jacek Ciechanowicz - Kierownik Rejonu 
Tomasz Ramotowski
 - Z-ca Kierownika Rejonu

11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4
tel. +49 87 429 91 50
fax: +48 87 429 91 60
email: sekretariat_gizycko@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 87 429 91 52

 

Rejon w Lidzbarku Warmińskim

Tomasz Sadowski - Kierownik Rejonu

Mariusz Piotrowicz - Z-ca Kierownika Rejonu

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska 12
tel. +48 89 767 81 01, +48 89 767 32 31
fax: +48 89 767 62 24
email: sekretariat_lidzbark@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 89 767 30 66

 

Rejon w Olsztynie

Łukasz Sokołowski - Kierownik Rejonu

Marzanna Skrzat - Z-ca Kierownika Rejonu

11-041 Olsztyn, ul. Sokola 4
tel. +48 89 523 96 00
fax: +48 89 523 87 05
email: sekretariat_ols_rej@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 89 523 96 16

 

Rejon w Ostródzie

Andrzej Łata  - Kierownik Rejonu 
Mariusz Janik - Z-ca Kierownika Rejonu

14-100 Ostróda, ul. Paderewskiego 3
tel. +48 89 642 71 60
fax: +48 89 646 32 19
email: sekretariat_ostroda@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 89 642 19 95

 

Rejon w Szczytnie

Marcin Masłowski - Kierownik Rejonu
Anna Jachimowska - Z-ca Kierownika Rejonu

12-100 Szczytno, ul. Mrongowiusza 2
tel. +48 89 624 22 97, +48 89 624 22 98
fax: +48 89 624 27 92
email: sekretariat_szczytno@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 89 624 22 98 w.20