Duże zainteresowanie budową dróg w naszym regionie.

Do GDDKiA wpłynęły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniach przetargowych dla 6 odcinków drogi S6 od Goleniowa do Koszalina oraz obwodnic Wałcza i Szczecinka (dla tych dwóch ostatnich zadań przetarg prowadzi O/Kraków). Łącznie we wszystkich przetargach złożono 165 wniosków, liczba wniosków w każdym z przetargów waha się od 20 do 22. Zainteresowane startem w przetargach są zarówno firmy i konsorcja z Polski, jak i podmioty z Czech, Hiszpanii, Niemiec, Turcji i Włoch.Po złożeniu wniosków rozpocznie się ich sprawdzanie. W następnym etapie podmioty spełniające warunki uczestnictwa w przetargu zostaną zaproszone do składania ofert cenowych. Podpisanie umów planowane jest w II kwartale przyszłego roku.

 

Zestawienia wniosków:

S6:

Goleniów – Nowogard

Nowogard – Płoty

Płoty – Kiełpino

Kiełpino – Kołobrzeg Zachód

Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie

Ustronie Morskie – Koszalin

 

Obwodnica Wałcza

Obwodnica Szczecinka

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dla obwodnicy Koszalina i Sianowa to 4 listopada 2014.