viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2011

Dotrzymujemy jakości na budowie A4

09-09-2011

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi rzekomo złej jakości budowy autostrady A4 na Podkarpaciu, z powodu używania niewłaściwych materiałów do budowy nasypów, GDDKiA oświadcza, że informacje te nie mają pokrycia w faktach. Potwierdzają to najnowsze kontrole.

 

Wyniki badań laboratoryjnych próbek gruntu pobranych 5.09.2011 r. z placu budowy autostrady A4 na odc. Dębica – Rzeszów jednoznacznie potwierdzają, że iły nie stanowią materiału, z którego buduje się  nasyp autostrady. Absurdalny jest też zarzut, że do budowy autostrady stosowane są gałęzie i błoto.

 

Próbki gruntu pobrane z placu budowy to, zgodnie z orzeczeniem laboratoryjnym i PN-S-02205:1998, pył piaszczysty, który został dopuszczony przez nadzór do wykonywania nasypów zgodnie z wymaganiami normowymi i specyfikacją techniczną.  Według tych wymagań pył piaszczysty jest przydatny do dolnych warstw nasypu z zastrzeżeniem, że będzie wbudowywany w miejsca suche lub zabezpieczone od wód gruntowych i powierzchniowych. Taka właśnie sytuacja została potwierdzona w miejscu jego wbudowywania.

 

W partii materiału przeznaczonego do układania warstw nasypowych stwierdzono występowanie soczewek gruntu wysadzinowego, gliny pylastej barwy szarej w stanie plastycznym, które należy wybrać i usuwać z placu budowy. Takie czynności są prowadzone przez wykonawcę na budowie. Glina pylasta, zgodnie z normą, jest też materiałem przydatnym do budowy nasypów nasypu z zastrzeżeniem, że będzie wbudowywany w miejsca suche lub zabezpieczone od wód gruntowych i powierzchniowych. Tak więc i pył piaszczysty i glina pylasta o wilgotności optymalnej może być używana do budowy nasypów pod warunkiem jednak, że grunty o różnych właściwościach muszą być układane w oddzielnych warstwach.

 

Technologia wykonywania nasypów i odbioru robót polega na wykonywaniu kolejnych warstw o grubości określonej doświadczalnie, przeważnie 30-50cm. Po wykonaniu każdej warstwy wykonywane są badania laboratoryjne dotyczące zagęszczenia i nośności, które są podstawą odbioru robót przez inspektora nadzoru i wyrażenia zgody na układanie kolejnej warstwy przez wykonawcę. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości inspektora nadzoru, laboratorium GDDKiA wykonuje badania kontrolne.                           

 

Warto dodać, że przedstawiona mediom i prokuraturze próbka gruntu waży zaledwie kilka kilogramów i nie jest reprezentatywna dla około 7,5 mln m3 materiału potrzebnego do wykonywania nasypu autostradowego na odcinku Dębica – Rzeszów o długości 33 km a opisywane miejsce jej pobrania stanowi budowę 13-14 warstwy (licząc od góry) nasypu co oznacza, że docelowo wysokość nasypu zostanie tu podniesiona o około 4 m. Na tym etapie budowy nasypu trudno mówić o konstrukcyjnej części  autostrady. 

 

Wszystkie kontrole oraz badania potwierdzają więc jednoznacznie, że nasypy na budowie autostrady A4 powstają zgodnie z wymogami technologicznymi a kontrola jakości na wszystkich inwestycjach GDDKiA jest prowadzona stale zarówno przez nadzór jak i laboratoria drogowe.

 

Wyjaśnienia Inżyniera Kontraktu

 

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 
GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

 

Załączniki do pobrania w formacie PDF:

1. Dokument zatwierdzający materiał do robót.

2. Oświadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru.

3. Wyciąg z PN-S-02205_1998.

4. Wyciąg z STWiORB D-02.03.01 wykonanie nasypów.

5. Wyniki badań sprawdzających.