viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2011

Decyzja środowiskowa dla drogi S6 ostateczna

17-03-2011

 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) w Warszawie 1 marca 2011 roku utrzymał w mocy decyzję środowiskową dla drogi S6 na odcinku Goleniów – Płoty – Kołobrzeg – Koszalin – początek obwodnicy Słupska (z wyłączeniem budowanej obecnie obwodnicy Nowogardu). Tym samym decyzja ta stała się ostateczna, co daje możliwość kontynuacji przygotowania tej inwestycji.

GDOŚ dokonał korekty 4 zapisów w decyzji środowiskowej, dotyczących głównie terminów, w których nie można prowadzić prac na obszarach Natura 2000. Rozstrzygnięcie zapadło po rozpatrzeniu odwołania jednej z organizacji ekologicznych od wydanej 15 lipca ubiegłego roku decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Strona postępowania ma możliwość wniesienia w terminie 30 dni do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na to rozstrzygnięcie.

Droga krajowa nr 6 jest główną trasą spinającą Pomorze, łączy Szczecin z Gdańskiem. Obecnie jest to jednojezdniowa droga przebiegająca przez szereg miejscowości. Docelowo krajowa „szóstka” ma posiadać parametry drogi ekspresowej. Odcinek, dla którego został wybrany przebieg zaczyna się od węzła Goleniów z trasą S3, a kończy na obwodnicy Słupska. Droga  będzie biegła według wariant V/Va w podwariancie I. W wariancie tym ekspresowa „szóstka” zostanie wybudowana po zupełnie nowym śladzie między Płotami, a Koszalinem. Drogi S6 i S11 będą poprowadzone wspólnie pomiędzy Kołobrzegiem, a Koszalinem. Dzięki temu nie będzie konieczności budowy dwóch dróg ekspresowych obok siebie na tym odcinku. Trasa będzie miała długość około 180 kilometrów, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda, wraz z rezerwą pod dobudowę w przyszłości 3 pasa ruchu. Wjazd na drogę i zjazd z niej będzie możliwy tylko przez węzły drogowe. Trasa została poprowadzona, tak aby powodować możliwie najmniejsze uciążliwości dla środowiska przyrodniczego oraz okolicznych mieszkańców. Budowa trasy planowana jest po roku 2013.

 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie:

http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/article/8808/droga-ekspresowa-s6-goleniow---poczatek-obwodnicy-slupska

 

Przebieg orientacyjny S6:

GDDKiA