viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2012

 • Jedziemy już dwoma jezdniami na odcinku Kijewo - Rzęśnica

  21-12-2012

  W dniu dzisiejszym, tj. 21 grudnia 2012 roku została oddana do ruchu wschodnia jezdnia przebudowanego odcinka autostrady A6 w rejonie przyszłego węzła Tczewska o długości 2,2 km. Tym samym trasą od węzła Kijewo do węzła Rzęśnica przejedziemy dwoma jezdniami bez utrudnień. Przebudowa jezdni kosztowała około 16 milionów złotych, prace objęły wymianę znajdującej się w złym stanie nawierzchni wykonanej z poniemieckich płyt betonowych na nową nawierzchnie bitumiczną. Droga została poszerzona o pas awaryjny, przebudowano również mosty na Chełszczącej.

 • Podsumowanie roku 2012 na zachodniopomorskich drogach krajowych

  14-12-2012
  Przedstawiamy podsumowanie działań na zachodniopomorskich drogach krajowych w roku 2012.
 • Przed kupnem nieruchomości w rejonie Koszalina i Sianowa sprawdź gdzie będzie przebiegać projektowana obwodnica

  30-10-2012

  Informujemy, że opracowuje się dokumentację projektową dla budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6 wraz z odcinkiem drogi S11 do węzła Szczecińska. Inwestycja ta znajduje się w Wieloletnich Ramach Finansowania na lata 2014-2020. Zachęcamy osoby będące właścicielami lub zamierzające nabyć nieruchomości w rejonie, w którym będzie przebiegała droga do zapoznania się z mapami znajdującymi się na stronach internetowych GDDKiA (link). Pozwoli to uniknąć wielu pochopnych decyzji i późniejszych problemów wynikających z realizacji drogi. Decyzja Środowiskowa dla tej trasy jest ostateczna i tym samym przebieg drogi już nie będzie ulegał zmianom. W razie potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z GDDKiA O/Szczecin (al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, tel. 91 43 25 300). Po ukończeniu koncepcji programowej zaprezentujemy na naszych stronach internetowych szczegółowe mapy przebiegu i wykaz działek, na których będzie zlokalizowana inwestycja.

 • Gotowi na zimę

  29-10-2012

  Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest przygotowany do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg. Zasoby sprzętowe i ludzkie są zmobilizowane i czekają w gotowości. Kierowcy powinni zawsze pamiętać o tym, że akcja zimowa ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite i natychmiastowe usuwanie. Dlatego apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dotyczy to w szczególności kierowców samochodów ciężarowych, którzy podczas skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych powinni zjeżdżać na parkingi (lista parkingów przy zachodniopomorskich drogach krajowych) gdyż kontynuowanie jazdy może grozić całkowitym zablokowaniem drogi.

 • Projektowanie drogi S6 będzie kontynuowane

  26-10-2012

  GDDKiA O/Szczecin ogłosi przetargi na wykonanie koncepcji programowych dla drogi S6 na odcinku Goleniów – początek obwodnicy Słupska (z wyłączeniem istniejącej obwodnicy Nowogardu i projektowanej obwodnicy Koszalina i Sianowa). Łącznie opracowywane będą koncepcje dla 161 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej. „Ekspresowa szóstka” będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę (wraz z rezerwą terenu na 3 pas ruchu w pasie rozdziału) i pas awaryjny, połączenia z pozostałymi drogami będą możliwe przez węzły drogowe. Przebieg drogi został określony w wydanej w lipcu 2010 roku decyzji środowiskowej. Koncepcja programowa będzie zawierała uszczegółowienie rozwiązań technicznych, określi między innymi rozwiązania geometryczne elementów drogi, konstrukcję obiektów drogowych i inżynierskich, kształt węzłów drogowych oraz granice pasa drogowego.

 • Nowa jakość DK nr 10 od Szczecina do granicy

  19-10-2012

  Zakończyły się prace przy przebudowie układu drogowego na terenie dawnego przejścia granicznego w Lubieszynie. Roboty rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku, objęły budowę dużego ronda w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku miejscowości Dobieszczyn, oraz dwujezdniowego odcinka DK nr 10 położonego na południe od budynków dawnego terminalu granicznego. Dzięki przebudowie powstał dużo czytelniejszy układ drogowy i poprawił się komfort jazdy. Realizacja zadania kosztowała około 7,5 miliona złotych.

 • Można już odpocząć na Miejscach Obsługi Podróżnych Kunowo przy S3

  14-09-2012

  W dniu dzisiejszym, tj. 14 września 2012 roku zostały udostępnione Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Kunowo przy drodze S3. Obiekty te zlokalizowane są po obu stronach drogi, kilka kilometrów na północ od węzła Pyrzyce. Są to MOP-y kategorii I, czyli znajdują się na nich miejsca parkingowe, toalety i wiaty wraz z ławkami. Na MOP-ie zachodnim są 34 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, a na wschodnim 33, na obu MOP-ach może również zatrzymać się 10 ciężarówek.  Budowa obiektów rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku, obiekty te kosztowały około 7,7 miliona złotych. Obecnie funkcjonuje już komplet MOP-ów na zachodniopomorskim odcinku S3 w stronę Gorzowa. W pierwszej połowie roku zostały otwarte MOP-y kategorii II i III Sitno i Wysoka, na których znajdują się również stacje benzynowe.

 • Utrudnienia w ruchu na drodze S3 w rejonach węzłów Klucz i Pyrzyce w związku z naprawami gwarancyjnymi

  10-09-2012

  Od dzisiaj, tj. 10 września kierowcy mogą spodziewać się utrudnień na drodze S3 w rejonie węzła Klucz i węzła Pyrzyce z powodu napraw gwarancyjnych. Wykonawca w pierwszym etapie prac rozpocznie wykonywanie przewiązek pomiędzy jezdniami. Organizacja ruchu na czas robót będzie obejmowała zwężenie o połowę łącznicy prowadzącej od granicy w stronę Gorzowa. Za łącznicą jezdnia zachodnia S3 zostanie zamknięta, a ruch zostanie skierowany na jezdnię wschodnią, gdzie ruch będzie odbywał się w obu kierunkach z ograniczeniem prędkości do 70 km/h i zakazem wyprzedzania. Na północ od MOP-ów Wysoka ruch wróci na jezdnię zachodnią i będzie odbywał się bez utrudnień do rejonu węzła Pyrzyce. Przed węzłem Pyrzyce nastąpi ponownie zamknięcie jezdni zachodniej, a samochody będą mogły poruszać się jezdnią wschodnią w obu kierunkach. Pojazdy będą mogły wrócić na jezdnię zachodnią po około 3 kilometrach, na dalszym odcinku trasy nie będzie już utrudnień.

 • Nowe wygrodzenia zabezpieczające przed wtargnięciem zwierząt na A6 i DK nr 10

  24-08-2012

  Rozpoczęło się wykonywanie siatek wygradzających na autostradzie A6 i DK nr 10. Siatki zabezpieczające przed wtargnięciem dzikiej zwierzyny na jezdnię pojawią się na odcinkach A6 między węzłem Szczecin Zachód, a Odrą Zachodnią oraz między Odrą Wschodnią, a istniejącą siatką odcinka Klucz – Kijewo. Wygrodzony zostanie również odcinek DK nr 10 w rejonie węzła Motaniec od istniejącego ogrodzenia do wiaduktu w ciągu drogi Kobylanka – Reptowo.

 • Jak ominąć Bobolice w drodze nad morze

  08-08-2012

  Przez miejscowość Bobolice położoną we wschodniej cześci województwa zachodniopomorskiego przebiega droga krajowa nr 11 będąca najkrótszą trasą prowadzącą na środkowe wybrzeże z południa Polski. Z „jedenastką” krzyżuje się tam droga krajowa nr 25 obsługująca ruch nad morze z kierunku Bydgoszczy i dalej Warszawy. Do tego dochodzą również skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 171 i 205. Z powodu wzmożonego ruch turystyczny podczas wakacyjnych weekendów mogą w tej miejscowości tworzyć się korki.