viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiADziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruichu drogowego w roku 2011

W tym roku na zachodniopomorskich drogach krajowych zrealizowano szereg inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wyremontowano 45 kilometrów dróg, prace te obejmowały szereg elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. W Wałczu i Szczecinku zrealizowano programy poprawy bezpieczeństwa drogowego, przebudowywano skrzyżowania, instalowano sygnalizację świetlną, wybudowano chodniki. Na drodze krajowej nr 20 pomiędzy Drawskiem Pomorskim, a Czaplinkiem powstały zatoki autobusowe, podobnie jak w Rosnowie na DK nr 26. W Kołobrzegu powstała ścieżka pieszo – rowerowa, podobnie jak w Mierzynie przy DK nr 10. Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą powiatową w Tucznie zamontowano znaki aktywne oraz zmieniono oznakowanie poziome. Na drogach krajowych nr 3 i 6 wyniesiono wyspy na przejściach dla pieszych i zamontowano znaki aktywne. Wymienione wyżej roboty to tylko wybrane przykłady realizowanych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na świadomość uczestników ruchu drogowego wpływają organizowane przez GDDKiA akcje informacyjne, kampanie społeczne, czy happeningi edukacyjne. W czerwcu tego roku został drugi raz zorganizowany Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa Weekend Bez Ofiar. Ta spektakularna zwróciła uwagę społeczeństwa na problem bezpieczeństwa ruchu drogowego. W naszym regionie w ramach NEB został zorganizowany piknik bezpieczeństwa w Międzyzdrojach. We wrześniu na Jasnych Błoniach w Szczecinie stanęło miasteczko „Dróg Zaufania”. W tym samym miesiącu naszych drogach kolejny raz pojawiły się „Zegary Śmierci”. Pod tą nazwą kryją się statyczne happeningi organizowane przez GDDKiA. Przy krajowej 3 i 10 pojawiły się tablice na których umieszczono dane statystyczne ofiar wypadków drogowych i worki na zwłoki mające symbolizować ofiary wypadków drogowych. Był prowadzona również kampania edukacyjna „Złe nawyki dobrych kierowców”. Akcja ta koncentrowała się na konsekwencjach wypadków drogowych ze „skutkiem śmiertelnym”.

 

Oznakowanie aktywne na skrzyżowaniu w Tucznie na DK nr 22.

GDDKiA

 

Skrzyżowanie w Wałczu przed przebudową.

 GDDKiA

 

Skrzyżowanie w Wałczu po przebudowie na rondo.

GDDKiA

 

Zegary śmierci na drodze krajowej nr 3.

GDDKiA

 

Instruktaż udzielania pierwszej pomocy podczas pikniku Dróg Zaufania na Jasnych Błoniach w Szczecinie.

GDDKiA