Decyzja środowiskowa dla drogi S6 ostateczna

 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) w Warszawie 1 marca 2011 roku utrzymał w mocy decyzję środowiskową dla drogi S6 na odcinku Goleniów – Płoty – Kołobrzeg – Koszalin – początek obwodnicy Słupska (z wyłączeniem budowanej obecnie obwodnicy Nowogardu). Tym samym decyzja ta stała się ostateczna, co daje możliwość kontynuacji przygotowania tej inwestycji.



GDOŚ dokonał korekty 4 zapisów w decyzji środowiskowej, dotyczących głównie terminów, w których nie można prowadzić prac na obszarach Natura 2000. Rozstrzygnięcie zapadło po rozpatrzeniu odwołania jednej z organizacji ekologicznych od wydanej 15 lipca ubiegłego roku decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Strona postępowania ma możliwość wniesienia w terminie 30 dni do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na to rozstrzygnięcie.

Droga krajowa nr 6 jest główną trasą spinającą Pomorze, łączy Szczecin z Gdańskiem. Obecnie jest to jednojezdniowa droga przebiegająca przez szereg miejscowości. Docelowo krajowa „szóstka” ma posiadać parametry drogi ekspresowej. Odcinek, dla którego został wybrany przebieg zaczyna się od węzła Goleniów z trasą S3, a kończy na obwodnicy Słupska. Droga  będzie biegła według wariant V/Va w podwariancie I. W wariancie tym ekspresowa „szóstka” zostanie wybudowana po zupełnie nowym śladzie między Płotami, a Koszalinem. Drogi S6 i S11 będą poprowadzone wspólnie pomiędzy Kołobrzegiem, a Koszalinem. Dzięki temu nie będzie konieczności budowy dwóch dróg ekspresowych obok siebie na tym odcinku. Trasa będzie miała długość około 180 kilometrów, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda, wraz z rezerwą pod dobudowę w przyszłości 3 pasa ruchu. Wjazd na drogę i zjazd z niej będzie możliwy tylko przez węzły drogowe. Trasa została poprowadzona, tak aby powodować możliwie najmniejsze uciążliwości dla środowiska przyrodniczego oraz okolicznych mieszkańców. Budowa trasy planowana jest po roku 2013.

 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie:

http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/article/8808/droga-ekspresowa-s6-goleniow---poczatek-obwodnicy-slupska

 

Przebieg orientacyjny S6:

GDDKiA