viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum

Przetargi na dzierżawę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) na S3 Szczecin - Gorzów Wielkopolski

18-05-2011

Przetargi na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin - Gorzów Wielkopolski w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych

Przetarg 4.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, którego przedmiotem jest wybór jednego lub dwóch podmiotów, przy czym jeden podmiot może objąć w dzierżawę jeden lub oba Obiekty (zgodnie z zasadą ABC opisaną w punkcie 3.3 rozdziału I SWKW) na drodze ekspresowej nr 3, na których będzie prowadzona działalność związana z obsługą ruchu, w formie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP II Marwice – zachód oraz MOP III Marwice – wschód).

 

Pobierz Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie o przetargu

 

Pobierz SWKW: Specyfikacja Warunków Kwalifikacji Wstępnej (SWKW)

 

Informacja na temat zakończenia I etapu przetargu:Zakończenie I etapu przetargu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu zgłosił i został zakwalifikowany do udziału w postepowaniu jeden podmiot, tj. Polski Koncern Naftowy Orlen S. A.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie informuję, iż postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Unieważnienie postępowania

 


 

Przetarg 3.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, którego przedmiotem jest wybór jednego lub dwóch podmiotów, przy czym jeden podmiot może objąć w dzierżawę jeden lub oba Obiekty (zgodnie z zasadą ABC opisaną w punkcie 3.3 rozdziału I SWKW) na drodze ekspresowej nr 3, na których będzie prowadzona działalność związana z obsługą ruchu, w formie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP II Marwice – zachód oraz MOP III Marwice – wschód).

 

Pobierz Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie o przetargu

 

Pobierz SWKW: Specyfikacja Warunków Kwalifikacji Wstępnej (SWKW)

 

Pobierz zmianę w SWKW: Zmiana Specyfikacji Warunków Kwalifikacji Wstępnej (SWKW)

 

GDDKiA informuję, iż złożono następujące wnioski o udział w postepowaniu:1.
Shell Polska sp. z o.o.
Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a
02-360 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

 

Zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, którego przedmiotem jest wybór jednego lub dwóch podmiotów, przy czym jeden podmiot może objąć w dzierżawę jeden lub oba Obiekty (zgodnie z zasadą ABC opisaną w punkcie 3.3 rozdziału I SWKW) na drodze ekspresowej nr 3, na których będzie prowadzona działalność związana z obsługą ruchu, w formie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP II Marwice – zachód oraz MOP III Marwice – wschód).

 

Pobierz Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie o przetargu

 

Pobierz SWKW: Specyfikacja Warunków Kwalifikacji Wstępnej (SWKW)

 

Pobierz zmianę w SWKW: Zmiana Specyfikacji Warunków Kwalifikacji Wstępnej (SWKW)

 

GDDKiA informuję, iż złożono następujące wnioski o udział w postepowaniu:1.Shell Polska sp. z o.o.
Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a
02-360 Warszawa


2.Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
Ul. Chemików 7
09-411 Płock

 

Zakończenie I etapu przetargu:

 

GDDKiA informujęl, że do drugiego etapu przetargu zostały zakwalifikowane wszystkie podmioty, które złozyły wniosek o udział w postepowaniu.

Zaproszenie do II etapu przetargu

 

GDDKiA informuje, iż w tym postepowaniu nie wpłynęła żadna oferta od dzierżawców zakwalifikowanych do II etapu.

 


Przetarg 2.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

 

działając na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz.115)

 


Zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, którego przedmiotem jest wybór podmiotów, z których każdy wydzierżawi Obiekty (zgodnie z zasadą ABC opisaną w punkcie 3.3 rozdziału I SWKW) na drodze ekspresowej nr 3, na których będzie prowadzona działalność związana z obsługą ruchu, w formie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).

 

Pobierz Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie o przetargu

 

Pobierz SWKW: Specyfikacja Warunków Kwalifikacji Wstępnej (SWKW)

 

Zakończenie I etapu przetargu

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział W Szczecinie informuje, że zakończyła procedurę oceny wniosków w postępowaniu przetargowym na: dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej nr 3, od km 0+000 do km 81+613 w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP II Marwice - zachód, MOP III Marwice - Wschód).


Do drugiego etapu postępowania zastały zakwalifikowane niżej wymienione Podmioty:


1. Statoil Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
2. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock
3. Shell Polska sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7a, 02-366 Warszawa

 

Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 16.03.2010r

Pobierz ogłoszenie o zakończeniu I etapu przetargu: Plik PDF

 

GDDKiA informuje, iż w tym postepowaniu nie wpłynęła żadna oferta od dzierżawców zakwalifikowanych do II etapu.

 


Przetarg 1.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

 

działając na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz.115)

 

Zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, którego przedmiotem jest wybór sześciu podmiotów, z których każdy wydzierżawi po jednym z Obiektów na drodze ekspresowej nr 3, na których to Obiektach będzie prowadzona działalność związana z obsługą ruchu w formie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).

 

Pobierz ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie o przetargu

 

Pobierz SWKW: Specyfikacja Warunków Kwalifikacji Wstępnej (SWKW)

 

Zmiana w treści SWKW: zmiana w swkw.pdf

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWKW: odpowiedzi.pdf

 

Zmiana w treści ogłoszenia o przetargu: zmiana ogloszenia.pdf

 

GDDKiA zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu oraz warunków przetargu.

 

Zakończenie I etapu przetargu

 

Wydzierżawiający informuje, że zakończona została procedura oceny wniosków w przetargu na: dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin – Gorzów Wlkp. w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych.

 

Lista podmiotów zakwalifikowanych do II Etapu przetargu:

 

1.  Lotos Paliwa Sp. Z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

 

2.  BP Polska Spółka Akcyjna, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków

 

3.  Shell Polska sp. Z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7a, 02-366 Warszawa

 

Lista podmiotów, które nie zostały zakwalifikowane do II Etapu przetargu: brak

 

Lista podmiotów, których wnioski wpłynęły po terminie i w związku z tym nie podlegały ocenie: brak

 

Informujemy, iż wyznaczony na dzień 01.06.2010 termin składania ofert został przesunięty na dzień 01.07.2010r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Poniżej zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dzierżawę Miejsc Obsługi Podróżnych przy drodze ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów Wielkopolski.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf