viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

GDDKiA- zakończone

S19 Stobierna - Rzeszów Wschód

I.Podstawowe informacje o inwestycji

Oddział: Rzeszów

długość drogi klasy S: ok. 6,89 km

długość drogi klasy  GP: ok. 1,4 km

obecny etap: oddany do użytku

lata realizacji: 2010 – 2012

wartość projektu: 241 630 451,48 PLN brutto

 

1.etap zrealizowany

- 06.2008 - raport oddziaływania na środowisko

- 07.11.2008 - decyzja środowiskowa.

- 19.12.2008 - ostateczność decyzji środowiskowej

- 30.10.2009 - podpisanie umowy z Konsultantem na pełnienie usługi zarządzania Kontraktem. Konsultant: konsorcjum firm: Lider: DRO-Konsult Sp. z o. o., Partner: DHV POLSKA Sp. z o. o. Wartość:   5 963 965,12 zł brutto

- 08.02.2010 - podpisanie umowy z Wykonawcą robót. Wykonawca: konsorcjum firm: Lider: MSF ENGENHARIA S.A., Partnerzy: MSF Polska Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A., Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o., Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o. o., Wartość: 213 576 067,49  zł brutto

- 27.11.2009 - wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID dla DK19)

- 01.03.2010 - wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID dla S19)

- 09.03.2010 - przekazanie placu budowy

- 10.03.2010 - rozpoczęcie robót

- 27.05.2010 - podpisanie umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 215 362 547,32 zł brutto.

- 10.09.2012 - oddanie do użytkowania drogi S19

- 30.04.2013 - oddanie do użytkowania drogi DK19

- 27.11.2013 - wystawienie Świadectwa Wykonania

 

II. Opis inwestycji

1.Przebieg drogi

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego i stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów. Początek odcinka znajduje się w miejscowości Stobierna gmina Trzebownisko, a koniec na granicy administracyjnej Rzeszowa. Trasa obejmuje odcinek drogi ekspresowej S19 o długości ok. 6,89 km   (bez węzła A4 Rzeszów Wschód)  oraz DK19 o długości  ok. 1,4 km  a także 14 obiektów inżynierskich:  tym wiadukty drogowe, mosty oraz przepusty i przejścia dla zwierząt.

 

PLAN ORIENTACYJNY_1 

PLAN ORIENTACYJNY_2 

 

2.Podstawowe parametry techniczne

Droga S19

 • klasa techniczna: S
 • prędkość projektowa: 100 km/h
 • prędkość miarodajna: 110 km/h
 • liczba pasów ruchu odcinek jednojezdniowy : 1x(2+1)
 • liczba pasów ruchu odcinek dwujezdniowy jezdniowy :  2x2
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość opasek środkowych (odcinek jednojezdniowy): 0,50 m
 • szerokość opasek zewnętrznych (odcinek jednojezdniowy): 0,75 m
 • szerokość pasa awaryjnego (odcinek dwujezdniowy): 2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego (odcinek dwujezdniowy): 4,00 m
 • szerokość poboczy gruntowych: min. 1,50 m
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

 

Droga DK19

 • klasa techniczna: GP
 • prędkość projektowa: 100 km/h
 • prędkość miarodajna: 110 km/h
 • liczba pasów ruchu:  2x2
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość opasek środkowych 0,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego:  4,00 m
 • szerokość poboczy gruntowych: 1,50 m
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

 

3.Zakres inwestycji

Inwestycja swym zakresem obejmowała budowę: drogi ekspresowej o długości ok. 6,89 km o nawierzchni bitumicznej  o przekroju jednojezdniowym jednojezdniowy 1x(2+1) od m. Stobierna do węzła „Jasionka”, o przekroju dwujezdniowym 2x2  od węzła „Jasionka” do węzła A4 „Rzeszów Wschód”, drogi krajowej DK 19 o długości ok. 1,4km o nawierzchni bitumicznej  o przekroju dwujezdniowym 2x2 od węzła A4 „Rzeszów Wschód” do granic administracyjnych Rzeszowa, obiektów inżynierskich (wiadukty drogowe, mosty, przejścia dla zwierząt, przepusty), węzła „Jasionka”, dróg dojazdowych dla obsługi terenów przyległych, przebudowę drogi krajowej, dróg wojewódzkich, dróg powiatowych, budowę systemu odwodnienia powierzchniowego, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia drogowego, elementów infrastruktury drogowej, przebudowę linii elektroenergetycznych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, melioracyjnej, wykonanie zieleni drogowej.

 

4.Obiekty inżynierskie

- 4 wiadukty ( 3 w ciągu drogi ekspresowej  i 1 nad drogą DK19)

- 4  mosty

- 6  przepustów i przejść dla zwierząt i płazów

 

5.Węzły

Węzeł „Jasionka” został zlokalizowany na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S19 z drogą powiatową nr 1376R Jasionka – Medynia Łańcucka. Jest to węzeł typu WB „półkoniczyna”, częściowo bezkolizyjny. Relacje skrętne na drodze ekspresowej S19 odbywają się bezkolizyjnie, poprzez równoległe pasy włączania i wyłączania. Relacje skrętnie na drodze powiatowej nr 1376R są kolizyjne i odbywają się poprzez  średnie ronda jednopasowe.

 

III. Ochrona środowiska

Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 listopada 2008 r. przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało wykonanie:

 • wiaduktów i mostów na przejściami dla dużych i średnich, przepustów dla małych zwierząt i płazów w celu ochrony dziko żyjącej fauny,
 • urządzeń oczyszczających wody opadowo - roztopowe dla ochrony przed zanieczyszczeniem wód,
 • ekranów akustycznych celem ochrony terenów przyległych przed hałasem,
 • ogrodzeń ochronnych, uniemożliwiających przedostanie się zwierząt, płazów i gadów na drogę.
 • nasadzenia zieleni

GDDKiA