viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Komplet wniosków o decyzje ZRID dla odcinków S11 Koszalin - Bobolice

22-12-2020

Wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinków drogi ekspresowej S11 Koszalin - Zegrze Pomorskie i Kłanino - Bobolice zostały złożone do Wojewody Zachodniopomorskiego. Te dwa odcinki dołączyły do odcinka Zegrze Pomorskie - Kłanino, dla którego wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony na początku grudnia. Tym samym dla wszystkich trzech odcinków S11 między Koszalinem a Bobolicami, zgodnie z terminami kontraktowymi, osiągnięto kluczowy kamień milowy. Wydanie decyzji ZRID umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych, co jest planowane w III kwartale przyszłego roku. Zakończenie realizacji inwestycji powinno nastąpić w 2023 roku. 

Projekty budowlane gotowe 

Fragment drogi ekspresowej S11 Koszalin - Bobolice o długości 48 km podzielony jest na trzy odcinki realizacyjne. Umowy na ich zaprojektowanie i budowę zostały podpisane w lutym oraz marcu tego roku. Zgodnie z zawartymi kontraktami, wykonawcy przez pierwsze 10 miesięcy opracowywali dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, czyli projekt budowlany. Jest to szereg szczegółowych opracowań projektowych obejmujących samą drogę, obiekty inżynierskie, przyległą infrastrukturę i projekty branżowe. Przygotowanie dokumentacji wymagało wielu uzgodnień z gestorami sieci, innymi zarządcami dróg i samorządami. Przez najbliższe miesiące będzie prowadzona procedura wydania decyzji ZRID przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, która będzie również obejmowała ponowną ocenę oddziaływania na środowisko. Na mocy decyzji ZRID zostaną również przejęte nieruchomości potrzebne do budowy drogi i ruszy procedura odszkodowawcza. 

GDDKiA

 

S11 Koszalin - Zegrze Pomorskie 

Odcinek rozpoczyna się od węzła Koszalin Zachód, którego północna część powstała przy realizacji obwodnicy Koszalina i Sianowa. Droga będzie prowadziła dalej w kierunku południowym, biegnąc równolegle do DW167. W ramach inwestycji powstanie węzeł Zegrze Pomorskie na przecięciu z DW167. Łączna długość odcinka to 16,8 km. W ramach zadania powstanie również MOP kategorii II oraz 7 wiaduktów nad drogą ekspresową, 4 mosty (w tym 1 o długości 200 m) i 5 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej oraz 23 przepusty i przejścia ekologiczne. 

 

Plan orientacyjny:

GDDKiA 

 

S11 Kłanino - Bobolice 

Odcinek rozpoczyna się za węzłem Kłanino (Koszalin Południe). Trasa biegnie początkowo w sąsiedztwie obecnej DK11, omija od wschodu miejscowość Głodowa, gdzie przewidziany jest węzeł drogowy z DW169, oraz Bobolice, gdzie zlokalizowany jest węzeł na przecięciu z DW171. Węzeł ten będzie również łączył S11 z obecnym przebiegiem DK11. Łączna długość odcinka to 11,6 km. W ramach zadania powstanie również Obwód Utrzymania Drogi w rejonie węzła Bobolice, 8 wiaduktów nad drogą ekspresową, 1 estakada o długości 326 m i 2 górne przejścia dla zwierząt oraz 9 przepustów ekologicznych. 

 

Plan orientacyjny:

GDDKiA